Åbent brev, svar gerne her! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Til "Trafik, Park, Havne", Vordingborg Kommune.

Jeg læste lige om jeres kommende beskæring af Fævejens allètræer.

Men kan I svare mig på, hvorfor der aldrig er foretaget genplantning af de mange træer der er faldet her i tidens løb? Det vil jo ende med, at allèen er væk, ikke i vores tid, men alligevel!. Hvordan er ejerforholdet til træerne?

Oprindeligt er de vel plantet og ejet af Marienborg Gods, de står vel på deres jord?

Venlig hilsen, Bent Jørgensen, Møn

One Response to Åbent brev, svar gerne her! v/ Bent Jørgensen, Møn

  • Jane Søegaard Christensen says:

    Hvad var svaret fra Vordingborg Kommune, da tilsvarende er gældende for Egeløkkevej…
    De smukke gamle kastanje træer er uddøende og der plantes ikke nye…
    Det er lidt synd for disse gamle smukke Alléer som ikke vil være tilstedeværende om år…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *