BEKÆMP VORDINGBORG-CENTRALISMEN! v/ Rigmor Nielsen, Bygnings- og Landskabskultur Møn

Print Friendly, PDF & Email

Det overstiger vores fatteevne, at byrådet kan tage initiativ til et storcenterprojekt, som kommunens samlede detailhandel er imod, og som ingen borger har ønsket. Et projekt, der har som udtrykt mål at stjæle detailhandelsandele fra Stege og Præstø. Den eneste forklaring, vi kan komme på, er at byrådsflertallet og de kommunale ledere må være forledt af en tyrkertro på, at ’BIG IS BEAUTIFUL’. At det, der er godt for Vordingborg, også pr. automatik er godt for hele kommunen. Det gennemsyrer kommuneplanstrategien og kommunens anlægsinvesteringer, der koncentreres i Vordingborg by.

Idéen om, at man må satse på den stærkeste by, hvis man skal skabe udvikling i kommunen, kan være forståelig i andre kommuner. F. eks. i Guldborgsund og i Næstved. Men i Vordingborg kommune har vi ikke een altdominerende hovedby. Kun 1/3 af befolkningen bor i Vordingborg-området – incl. forstæder. Kommunens bystruktur består af tre mindre købstæder, og selv om den ene er dobbelt så stor som de to andre, er der intet, der tyder på, at udvikling i Vordingborg er mere sandsynlig eller mere gavnlig for helheden end udvikling i de andre byer. I en kommune som vores bør vi arbejde for en udvikling af alle tre købstæder (+ Lundby), med et vågent øje for byroller – de særlige potentialer, den enkelte by har, og som kan udvikles til gavn for hele kommunen.

Vordingborg er kommunens naturlige center m.h.t. uddannelse, men IKKE (i modsætning til, hvad byrådsflertallet antager) m.h.t. industri, bosætning eller detailhandel. Kommunens langt største industrivirksomhed ligger i Stege. Præstø har (i forhold til vigtige målgrupper) større potentialer som bosætningsby end Vordingborg.

Og indenfor detailhandlen er Vordingborg i tilbagegang, medens Præstø og især Stege er i vækst. Det er oplagt at satse på udvikling af de klassiske købstads-handelsmiljøer i alle tre byer. At udvikle smukke og oplevelsesrige bymiljøer, som et alternativ til de sjælløse storcentre i nabokommunerne. Byrådsflertallet drømmer om, at Vordingborg kan blive et regionalt center – som Næstved og Nykøbing. Glem det, det er totalt urealistisk! Tværtimod er der stor risiko for, at et nyt storcenter kan ødelægge det for Stege og Præstø, uden at det gavner Vordingborg! At vores handelsliv går yderligere tilbage i forhold til nabokommunerne, og at kommunens udvikling får endnu et ryk tilbage. Gå til modstand mod Vordingborg-centralismen!

Det er valgår i år!

Vi opfordrer alle til at stemme på politikere, der vil arbejde for en ligelig udvikling af hele kommunen, og for en udvikling baseret på vore byers sande værdier og potentialer.

Med venlig hilsen

Bygnings- og Landskabskultur Møn

Rigmor Nielsen,

4 Responses to BEKÆMP VORDINGBORG-CENTRALISMEN! v/ Rigmor Nielsen, Bygnings- og Landskabskultur Møn

 • jeberg says:

  Kære Haugaard Jensen, jeg værdsætter din metafor med næsetippen;)

  Fremtidsforskere har gennem tiderne fået meget lange næser, når de planlægger udviklingen ved at forlænge fortiden ind i fremtiden med skrå brædder. For det er jo, hvad du gør?

  Hele din argumentation for et Shoppingcenter bygger på dine fortidige iagttagelser? Du nævner, at det var handelsstandsforeningen i Vordingborg, der sagde nej til Næstved Storcenter – af min historiebog fremgår det faktisk, at kommunalbestyrelser var opfundet på det tidspunkt?

  Du har rigtigt iagttaget, at detailhandelen for tiden ændrer sig, at der sker lukninger i udkanten. Ja, men hvad er årsag og hvad er virkning? Når kommunens udviklingsstrategi er dybt forankret i et gammelt industrielt paradigme, som kommer til udtryk i at drive stordrift på mennesker med den konsekvens, at kommunen lukker skoler og dagsinstitutioner og reducerer udbuddet af offentlige transportmidler, som får børnefamilier til at flytte tilbage til København, ja så må en sådan strategi jo føre til nedsmeltning af lokalsamfundet.

  Men dette er altså ikke en uafvendelig udvikling. Denne udvikling er et resultat af visionsløse politikere, der lader sig diktere af højtuddannede embedsmænd og lobbyister, der har lært at bruge en hammer gennem deres lange universitetsuddannelse, og som efterfølgende opfatter verdens problemer som søm, der bare skal bankes i.

  Vi skriver 2013 i dag. Det er ikke den samme verden, som for bare 25 år siden. Den hastige teknologiske udvikling har totalt ændre spillereglerne på banen. Vi har de sidste ca 10 oplevet, at den lokale boghandler er blevet udkonkurreret af en virksomhed i USA. Store hæderkronede virksomheder er blevet opkøbt af internetvirksomheder, der er grundlagt af enkeltpersoner, der har udviklet sig til finansielle mastodonter på få år.

  Men du og politikerne har overset, at samme teknologi også kan bruges som et konkurrencevåben lokalt. Et teknologisk crossover, hvor den lokale forretning kombinerer sin traditionelle butik med en webshop, er en udvikling, som vinder frem med succes. Og hvorfor? Jo, det er ikke alle mennesker, der ønsker at blive stuvet samme som rotter i storbyernes siloer. Der er rigtig mange mennesker, der langt foretrækker at bo “på landet”, som gerne pendler til storbyerne for at arbejde. Ikke fordi de specielt værdsætter et arbejde i byerne, men fordi det er dér, arbejdet historisk befinder sig.

  Det er typisk børnefamilier, der vil give deres børn de bedst tænkelige opvækstmuligheder. Og det er typisk familier, der bidrager med store skatteindtægter til kommunen. Men jeg kender adskillige eksempler på, at børnefamilier er flyttet tilbage til byen pga politikernes centralistiske disponeringer. Tåbelige centraliseringsbestræbelser med lukning af skoler, mm som er i direkte modstrid med, at politikerne siger, at de arbejder for at tiltrække børnefamilier med gode indkomster?

  Du spørger mig: “Mener du seriøst at vi skal se helt bort fra at vækst potentialet er størst i Vordingborg?”

  Dit spørgsmål er desværre et udtryk for din fortidige beslutningshorisont. Ja, jeg stiller i høj grad spørgsmål ved, om “vækstpotentialet er størst i Vordingborg by”? Og det er fordi, du er så unuanceret i din holdning. Hvis du havde spurgt mig, om det var tilfældet mht uddannelse, så havde du fået et rungende JA, men hvis du spørger mig, om industriel vækst, ja, så er mit svar et “både og”. Hvis du er af den opfattelse, at Vordingborg bys fremtid skal reddes af industrielle virksomheder, så glem det.

  Men hvis vi eksempelvis taler om arbejdspladser, så spekulerer jeg på, om du overhovedet er opmærksom på, at væksten i arbejdspladser i DK kommer fra virksomheder med under 10 medarbejdere, og at det faktisk også er tilfældet i USA?

  En stor del af fremtidens virksomheder er pga ny teknologi blevet uafhængige af tid og sted, de producerer typisk immaterielle produkter med et produktionsapparat baseret på IT og er kendetegnet ved stor kreativitet og innovation. Disse virksomheder kan placeres hvor som helst, og her er det ikke logistikken, der styrer beliggenheden, men hvor de kreative mennesker ønsket at bosætte sig, og hvor livskvalitet har højeste prioritet. Og her spiller natur og gode opvækstmuligheder for børnene en helt afgørende rolle. Tjek det amerikanske solbælte og senest det franske milliard solbælteprojekt mellem Alperne og Middelhavet. Eller tag til Præstø og se, hvad Birgitte Escherich fra Kostkompagniet har under udvikling som Præstø MadMarked på havnen.

  Så hvis kommunalpolitikerne havde været oprigtig interesseret i at udvikle kommunen, havde de brugt de kompetencer og ildsjæle, der har skabt fremdriften i Præstø og Stege, og så havde de involveret ildsjælene i de to byer (og Vordingborg by, naturligvis) i processen med at udvikle hele kommunen til gavn for alle borgere.

  Se hvad de gør i feks Tønder Kommune? Her har man ansat en bycenterchef, som skal være med til at skabe mere udvikling inden for turismen, detailhandlen og kulturområdet i Tønder Kommune. Og det sker i et samarbejde på tværs og ikke på trods, som i Vordingborg Kommune. Se feks hvordan Guldborgsund Kommune har involveres borgerne i kommunens fremtidige udvikling.

  Giv mig bare én god begrundelse for, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal haste en beslutning om et Shoppingcenter igennem henover hovederne på borgerne, alene baseret på en analyserapport fra ICP, der er dybt forankret i udvikling af Shoppingscentre? At beslutningsgrundlaget overhovedet ikke medtænker teknologiens muligheder for at placere vækstvirksomheder uafhængig af tid og sted, at trenden for moderne mennesker er at optimere deres livskvalitet med deres arbejdsliv, og at teknologien i dag muliggør dette i langt højere grad end nogen sinde tidligere.

  Og fortæl mig osse, hvordan kommunen kan undlade at lade sig påvirke af, at der findes adskillige eksempler på storcenterprojekter, der er endt i fiasko – jeg behøver bare at henvise til Hillerød og Fredensborg, og du kan selv finde flere, hvis du vil.

  Nej, dette Shoppingcenter er et udtryk for politiske beslutningstagere, der er sovset ind i fortidige erkendelser, som vil magt for magtens skyld, og som i den grad har forenklet deres beslutninger ved ikke at være i besiddelse af disse snærende bånd, som hedder viden og empati for borgerne i kommunen.

  Leif Jeberg

 • Thomas Haugaard Jensen says:

  Jeberg

  Prøv og tage en tur til Skanderborg og se hvad det har betydet for byen at få et center midt i Byen.

  Størstedelen af handelslivet i Vordingborg har de sidste 40 år været en parodi på Damernes magasin hvor ingen udvikling var ønsket.

  Næstved Storcenter som du så varmt omtaler skulle havde ligget i Vordingborg men handelsstands foreningen ønskede det ikke, talrige er de butikker der er blevet forhindret i at slå sig ned centralt i Vordingborg.

  Der er rigtig meget der tyder på at dagligvare handlen vil ændre sig rigtigt meget de næste år, det er allerede startet i de større byer og det er det vi skal gøre os parate til.

  Det butiks liv vi ser i dag i en by som Vordingborg hvor man absolut intet gør for at tiltrække nye kundegrupper vil om ikke ret mange år være ud dødt, spørgsmålet er hvornår vi ønsker at tage hul på fremtiden.

  Mener du seriøst at vi skal se helt bort fra at vækst potentialet er størst i Vordingborg?

  Jeg synes ikke der er så meget positivt at sige om Vordingborg som den er her og nu, men selv om jeg er Mønbo så håber jeg af hele mit hjerte at Borgcenter, Udbetaling Danmark, nye trafikforbindelser og meget mere kan gøre Vordingborg til en by med ægte liv, en by der går forrest i udviklingen.

  Byen ligger fantastisk og har utroligt mange muligheder som hverken Stege eller Præstø har og den mulighed skal udnyttes.

  I gamle dage kunne man ikke lave noget i Præstø uden at der også skulle laves noget i Bårse og man kunne ikke lave noget på Vestmøn uden at der også skulle laves noget på Østmøn

  Det er på tide at vi begynder at tænke længere end til imorgen og til enden af egen næsetip fordi ellers kan vi lige så godt aflevere nøglen til hele butikken.

 • jeberg says:

  Thomas, du hører åbenbart til den gruppe af mennesker, der har svært ved at skelne mellem udvikling og afvikling? Du taler om, at denne blog vil afvikle kommunen – ærlig talt, så vil et shoppingcenter være første skridt på vejen til en afvikling af i første omgang Vordingborg by og senere Præstø og Stege. Hvem tror du egentlig gidet fare til en by med en tom Algade og et tomt shoppingcenter? Hvem tror du i kommunen gider køre til et shoppingcenter i Vordingborg, som jo aldrig pga sin mindre størrelse vil kunne måle sit forretningsudbud med Næstved Storcenter?

  Tror du ikke, vi fortsat vil køre til Næstved, når sandsynligheden for at køre forgæves til et shoppingcenter i Vordingborg er stor? Nej, vi vil fortsætte med at handle i Næstved, hvis vores lokale forretninger ikke har varerne eller kan skaffe dem hjem.

  Det er et socialdemokratisk blændværk at tro på, at et shoppingcenter vil kunne rede Vordingborg kommunes fremtid. Og det er ikke kun detailhandlen, der er imod dette center, det er langt de fleste borgere i kommunen – selv i Vordingborg by.

  Og i øvrigt har vores kommune 3 dynamoer, og ikke kun én, som du antyder? Det vil da være noget af det mest tåbelige at tage skridt til at lukke de to af dem ned, når det netop er dynamoerne Præstø og Stege, der viser vækst.

  Og på denne blog er der allerede anvist flere bud på, hvorledes vi osse vil kunne få Vordingborg by drejet i den rigtige retning.

  Vi er tre ligeværdige købssteder i kommunen, men vi er osse forskellige, og skal derfor tillige bringe forskellige metoder i spil for en positiv udvikling – ikke kun ved at prioritere den ene på bekostning af de øvrige!

 • Thomas Haugaard Jensen says:

  Hvad er helt præcist argumentet for at strategien om at at lade Vordingborg være dynamoen for vækst i kommunen, er fejlagtig?

  Ja naturligvis er detailhandlen imod, problemet er bare at detailhandlen ikke er istand til at levere et brugbart alternativ. De små pyntelige specialbutikker fungerer alene på grund af turisterne og vil være relativt upåvirket af et Center.

  Men detail handlen i Vordingborg vil fortsætte med at uddø så længe man fastholder sin Korsbæk tilgang til tingene.

  Butikslivet i Stege afhænger ikke af et center i Vordingborg det afhænger af turister og af at befolkningstallet vokser.

  At der ligger en stor virksomhed i Stege gør ikke Stege til Kommunens industri centrum og der er alt mulig grund til at tro at hvis der kommer nye virksomheder så er det ikke i Stege de vil placere sig.

  Vores lokalblade og nu også denne hjemmeside er udtryk for en utrolig trist tilgang til tingene, en tilgang der alene bygger på at man er imod enhver udvikling.

  Hvis man opnår denne ønskede status quo vil man opleve at det er alt andet end stilstand man får man får tilbagegang i en rasende fart.

  Lige meget hvor meget vi holder af nutiden (og for nogens vedkommende fortiden) må vi også erkende at hvis vi selv ønsker indflydelse så er vi nødt til at presse en udvikling igang, en udvikling hvor vi også komer til at miste noget men det er fordi at på den måde kommer vi ikke til at miste alt.

  Iøvrigt forstår jeg ikke at man venter til nu med at komme med indsigelser mod kommuneplanens ide om Vordingborg som central by, den har dog været i høring flere gange og vedtaget med et massivt flertal for snart en del år siden.

  Mit ønske er indlæg der kommer med konkrete forslag til udvikling ikke flere af denne slags negative konservative indlæg som ikke bringer os videre.

  MVH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *