Beretning fra Borgerlistens byrådsgruppe v/ Allan Huglstad, kandidat, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

lyt-til-os174 ud af 214 børn er taget ud af specialklasserne og placeret i de normale klasser. Det er 81 % – langt mere end regeringen anbefaler.

Flere af børnene har autisme og ADHD og kan ikke klare sig, og i værste fald ødelægger de undervisningen for resten af klassen.

Både Konservative og Borgerlisten kræver en evaluering nu, så kaos ikke fortsætter på 2. år. Og her kommer vi til skandalen. Peter Jonassen (PJ), SF, formand for Børne- og ungeudvalget, har udtalt sig til University College Sjælland:

Spørgsmål: Hvordan måler I, at inklusionen virker?

PJ: ”Det måler vi ikke rigtig på. Vi evaluerer i 2014, så kan vi jo se hvor mange, som er rykket over på kompetencecentret, og vil de overhovedet rykke derover, og hvordan bruger man ellers de midler, man har. Så vi kommer ikke til at måle.”

Spørgsmål: Der er ikke nogen succeskriterier?

PJ: ”Vi kan godt lave succeskriterier, men vi ved jo ikke om dem, der har været i specialklasser, om de kan blive inkluderet.”

Konklusion: Kommunen har sat et eksperiment i gang uden at vide, hvad målet er, og hvordan man måler, om det virker. Derfor vil de skubbe evalueringen til næste år. Politikerne har skabt et kaos, der truer med at tabe 6000 børn på gulvet!

Allan Huglstad, Vordingborg
Kandidat for Borgerlisten

vordingborg-kommune-borgerliste

3 Responses to Beretning fra Borgerlistens byrådsgruppe v/ Allan Huglstad, kandidat, Vordingborg

 • Marie Hjort says:

  Holddannelse som forudsætning for vellykket inklusion?

  Dette link omhandler hvor skadeligt holddannelse er for de svage elever, og i kommentarerne, hvor skadeligt holddannelse er for de dygtige elever:

  http://www.folkeskolen.dk/534121/paedagogiske-psykologer-folkeskolereformen-kan-skade-de-svage-elever

  Holddannelse er efter min mening et fancy ord for at specialeeleverne nu skal pendles rundt i lokalerne, for i korte glimt og lejlighedsvis at modtage den hjælp de før fik hver dag. En omstilling og uro og uforudsigelighed som slet ikke harmonere med deres diagnoser.

  Holddannelse kan også ses som at de dygtige elever i korte glimt får den undervisningsdiffentiering de også har krav på – hvilke så må indebære at de svage elever må klare sig selv samtidigt.

  Holddannelse kan også betyde at man inddeler elever i hold med blandede forudsætninger, hvorefter man lader holdene dele den ene lærer som er til rådighed for hele klassen.

  Holddeling kan også betyde at to klasser slås sammen i en time. Den ene lærer tager sig af et lille rummeligt hold, mens den anden lærer må masseundervise over 40 elever på samme tid.

  Holddannelse klarer eleverne iøvrigt selv nu – de forlader undervisningen og sjosker rundt på gangene, venter på at skolen er overstået. Mine børn hører tilfældigvis til de stærke elever og ikke engang de klarer mosten.

  Er der en god måde at forstå holddannelse på når ressourcerne ikke er til stede?

  Og Nej, ressourcerne er ikke til stede – inklusionen viste sig at være en spareøvelse som alle forældre og lærere advarede om i sin tid, men ingen politikere ville lytte til:

  http://www.folkeskolen.dk/530938/inklusion-er-blevet-en-spareoevelse-i-kommunerne

 • Marie Hjort says:

  I denne skræmmende film om inklusionen i Vordingborg Kommune:

  http://inklusionen.dk/?p=2243

  siger skolechef Per Larsen:

  “Hvís! det lykkes for os at arbejde med holddannelse, hvis! det lykkes for os at få undervisningsdifferentiering med ind i det, hvis! det lykkes for os at klæde lærerne på og mere end det – så lykkes det for os. Det er jo en udvikling som tager ….. det tager 5 år altså.”

  5 år er halvdelen af 6000 børns totale tid i folkeskolen. De går glip af uhyggelig meget undervisning hvis de skal vente på at det lykkes at få en passende undervisning qua undervisningsdifferentiering? qua en lærer som er rustet til opgaven? vente på at man erkender at een lærer i hver klasse med 25-28 elever ikke kan lave hold og være begge steder på samme tid? Erkender at det var en fejl at vælge en model som kræver ekstra lærere og pædagogkapacitet, samtidigt med at man i stort omfang har afskediget lærere og pædagoger fra alle skolerne. Og indtil da, tillad mig at stille spørgsmål ved teorien: hvilket hold er det som ikke skal have en lærer?

  Min mening er, at man skal smide sig fladt på jorden nu, erkende at det her det gik ikke som forventet og så lave en solid undersøgelse af forholdene og kraftigt involvere forældrene i en løsning. Sker det ikke op mod valget eller pga. et nyt politisk flertal – eller nyt parti ikke mindst! – foreslår jeg hermed at ressourcestærke forældre, stærkt mod min vilje og samfundssind iøvrigt, hurtigst muligt laver en privat skole i Stege, da Bogø Kostskole den seneste tid er blevet fyldt op. 5 år er der ingen fornuftige forældre som vil acceptere mistrivsel hos deres børn, eller deres børns lærere for den sags skyld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *