Det lugter…! v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadEn ny konflikt mellem borgere og kommune er på vej – denne gang i Magleby på Møn.

Magleby blev kloakeret for regn- og spildevand i slutningen af 1950’erne, hvilket borgerne har gjort Vordingborg Kommune opmærksom på. Men kommunen har angiveligt ikke taget hensyn til dette, da man lavede en ny kloakering i år. Tilmed har man ifølge de lokale beskadiget de gamle kloakrør, der stadig skal tage sig af regnvandet. Oven i købet kræver kommunen en tilslutningsafgift på 35.201 kr. pr. ejendom, hvilket borgerne hævder er ulovligt, da der ikke kan opkræves afgift 2 gange.

De gamle kloakplaner fremgår bl.a. af arkiverne for Præstø Amt og Magleby og Møn kommuner, og umiddelbart ser det ud til, at kommunen ikke har konsulteret disse planer. Dette har måske medført, at den nye kloakering er blevet dyrere, samtidig med at man angiveligt har beskadiget regnvandskloaken. Tilmed har man påført et yderområde en økonomisk belastning, der gør det sværere at sælge og lokke tilflyttere til. Kommunen kan nu risikere et sagsanlæg, der i sidste ende kan munde ud i, at skatteborgerne skal betale for endnu en hovsabeslutning.

Sagen lugter langt væk af manglende dialog og kommunikation og rejser flere spørgsmål. Er det rigtigt, at embedsværket ikke har undersøgt de lokale forhold, inden man lavede en ny kloakplan? Er det rigtigt, at den gamle regnvandskloak er beskadiget? Er det rigtigt, at der skal betales ekstra tilslutningsafgift? Hvem har sovet i timen?

Mon ikke det er på tide, at formanden for Miljø- og Klimaudvalget, Erling B. Nielsen (SF), fortæller både de lokale borgere og os andre, hvad der foregår – eller rettere er foregået – inden en eventuel skandalesag trækker store overskrifter. Men da Erling Nielsen er part i sagen, og som fanatisk vindmølletilhænger i forvejen er ugleset på Møn, var det måske bedre, at borgmesteren – som offentligt ansat – redegjorde for sagen – hvis ikke han har for travlt med at pakke flyttekasser?

Allan Huglstad, Vordingborg

Se også dette indlæg om samme sag…

One Response to Det lugter…! v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

 • Torben says:

  Hej Allan Huglstad – det er skam ikke kun i Magleby den er gal. Håber
  du vil være med til at få borgere i Mern, Råbylille m.v. til at gå på barri-
  kaderne der er jo virkelig noget at kæmpe for. Ingen af de lokale sprøjter
  hart (denne gang) valgt at bringe understående.

  Vh

  Torben
  Vollerup

  OBS – Store planer – store vaner

  Kommunen har for tiden sin spildevandsplan for 2013
  – 2024 til høring.

  Må jeg ikke varmt anbefale borgere i Mern, Råbylille,
  Allerslev og Kalvehave allerede nu begynde at gøre
  indsigelser mod nedlæggelse af deres lokale rensnings
  anlæg. Det kan nås endnu, hvorimod Damsholte løbet er
  kørt efter Grønsund og Æbelnæs vejene har fået nedlagt
  centralkloakering med deraf følgende store udgifter til de
  enkelte lodsejere og kommunen.

  Her er ammunition:

  Spildevandsplanen rummer faktisk mulighed for enten at
  følge den skitserede plan eller en 0-løsning. Spildevands-
  planens hovedargumenter er, at ved kraftige regnskyl blandes
  fæces og regnvand og stiger op ovenud og videre ud i det
  der så smukt kaldes recipienter = er lig med åer og vandløb.
  Samt at der fremover skal renses for nitrit. Samlet set kaldes
  disse tiltag for klimatilpasning. Fine ord, ik ? Men hvad mon der
  sker når Stege eller Petersværft’s rensningsanlæg uventet luk-
  ker ned – så kan jeg love Jer for der flyder lort ovenud, når
  hele oplandet er tilsluttet og de mindre decentrale rensnings
  enheder er nedlagt.

  Så altså: kæmp for bevaring af exsis. rørføring til eget rensnings
  anlæg. Gå med til at separere regnvand på den enkelte ejen-
  dom, kæmp for at få en “nitrit-filtrering” på dit lokale anlæg og
  hvis ej muligt kan “man” trække en rørføring fra lokalt anlæg og
  videre.

  Her kommer det allersjoveste og jeg citerer:

  “For at optimere investeringen vil det være nødvendigt at
  nedlægge nogle renseanlæg, hvor den nødvendige investering
  vil overstige værdien af det pågældende renseanlæg væsentligt.”

  Dér ligger hunden begravet. Det betyder på alm dansk at der
  sådan set ikke er noget i vejen med de rense-anlæg der ned-
  lægges.

  Venlig hilsen

  Torben Hellborn
  Vollerupgade 49
  4792 Askeby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *