Det radikale byrådsmedlem Birgitte Steen Jørgensen (B) undsiger sit partis lokalformand!

Print Friendly, PDF & Email

BirgitteSteenJoergensen-radikal“Butikscenter bør ikke bygges”, siger de radikales lokal partiformand Thomas G Bagge til Sjællandske den 14. marts.

Og han fortsætter:

“Vi ønsker liv i Vordingborgs gader. Og et rigt og varieret handelsliv. Derfor bør der ikke bygges et stort butikscenter på Rådhusgrunden. Man risikerer meget vel at spænde ben for den positive udvikling, der kunne være i og omkring Algade, når Borgcentret åbner. Det virker ikke realistisk at tro, at et bycenter på Rådhusgrunden kan trække så mange flere handlende til byen, at det både bliver rentabelt i sig selv og undgår at få dramatiske konsekvenser for de handlende i Algade, samt i kommunens to øvrige centerbyer, Stege og Præstø. En fortætning…”

Sjaellandske-radikale-nej-shoppingcenterThomas G Bagge siger ikke bare nej, men peger konstruktivt på andre gode muligheder for at skabe et forstærket handelsliv i Vordingborg by.

Vogterne har i en mail forholdt Birgitte Steen Jørgensen lokalformandens udmelding, og om hun vil erklære sig enig i et nej til Shoppingcentret?

Birgitte Steen Jørgensen skriver tilbage:

“…Som jeg tidligere har skrevet afventer jeg med at melde ud…”

Vogterne må altså skuffende konstatere, at Birgitte Steen Jørgensen undsiger sit partis stilling til Shoppingcentret.

Leif Jeberg, Præstø

 

2 Responses to Det radikale byrådsmedlem Birgitte Steen Jørgensen (B) undsiger sit partis lokalformand!

 • jeberg says:

  Kære Thomas G. Bagge,

  Jeg synes, du fortjener stor ros, fordi du har tilkendegivet din (partiets?) holdning til Shoppingcentret i Vordingborg by. Det er præcist, hvad vi vælgere efterspørger. Tak for det.

  Men vi har ikke bedt om, at Birgitte Steen Jørgensen skal oplyse os, om hvorvidt hun agter at stemme JA eller NEJ til et Shoppingcenter. Vi har bedt hende om at give udtryk for sin holdning til et Shoppingcenter, og det er altså noget ganske andet.

  Det er mig aldeles ubegribeligt, at en personlig holdning, som bygger på værdier, skulle kunne ændres af et par tilbud fra investorer, hvis eneste mål er at tjene penge. Men jeg er nok lidt gammeldags, når jeg mener, at holdninger og værdier ikke kan sættes til salg.

  Og jeg har meget svært ved at forstå, hvordan en holdning – uanset hvilken – vil kunne bringe Birgitte Steen Jørgensen i en loyalitetskonflikt til budgetforliget. Politikerne benytter jo enhver lejlighed til at fremhæve, at man er i gang med en undersøgelse? Så hvis man er loyal over for gennemførelsen af denne undersøgelse, hvori består da den potentielle konfliktmulighed? Det vil jeg da gerne oplyses om? Det kan vel da ikke hænge sammen med, at forliget også binder forligsparterne til en beslutning om etablering af et Shoppingcenter, hvis bare investorerne rusker op med tilstrækkelig mange penge?

  Jeg må indrømme at denne inddragelse af en loyalitetskonflikt begrundet i budgetforliget, gør mig ganske urolig, når jeg erindrer om forligets ordlyd. Det lyder bla således: “…Forligspartierne vil arbejde for realisering af nyt centralt bycenter med butikker…”.

  “…vil arbejde for…” lyder i mine øre som temmelig meget mere end en undersøgelse? Er der noget, vi ikke er blevet oplyst om?

  For det politikerne lige nu er i færd med at gennemføre, er jo ikke en “undersøgelse“. Det er en de facto projektopstart? Lad mig kort resumere:

  • 1. Politikerne har altså i budgetforliget 2013 – 2016 vedtaget at arbejde for at etablere et Shoppingcenter i Vordingborg.
  • 2. Niels Fog (K) siger, at vi er midt i en høringsfase altså om Shoppingcentret.
  • 3. Borgerne har ikke fået oplyst, at høringsfasen er påbegyndt.
  • 4. Politikerne har fået ICP til at udarbejde en centeranalyse.
  • 5. Politikerne har gennemført en prækvalificeringsrunde, hvor man har valgt tre potentielle tilbudsgivere til at bygge shoppingscentret.
  • 6. Politikerne har igangsat en udbudsforretning med henblik på valg af en investor til at stå for gennemførelsen af projekt Shoppingcenter – udbudsforretningen er ikke afsluttet endnu.
  • 7. Af dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 14. marts då fremgår det af pkt 17, at politikerne skal behandle denne indstilling: “Overordnet byggeprogram for eventuel flytning af Bibliotek og Musikskole til et kommende bycenter“. Heri anføres bla følgende: “Som følge af budgetforlig og efterfølgende fremlagte helhedsplan er i samarbejde med Bascon udarbejdet et overordnet byggeprogram, som skal danne baggrund for mulige forhandlinger med en kommende investor.”

  Løn- og rådgiverudgifterne til disse aktiviteter vil efter mine erfaringer mindst beløbe sig til 1/2 mio kr. Hvis en universitetsstuderende betegnede disse tiltag for en “undersøgelse” i en bachelor- eller kandidat afhandling, ville denne stå til en dumpekarakter. Så hvordan I politikere kan blive ved med at kalde dette for en undersøgelse og fortsat spendere store udgifter til en undersøgelse er så ufatteligt og utroværdigt, at det kan undre mig, at I fortsætter med denne retorik?

  Men jeg respekterer naturligvis, når du siger, at partiet ikke er i en indre splid på holdninger, selvom jeg ikke kan få begrundelsen om en loyalitetskonflikt over for budgetforliget til at hænge sammen med spørgsmålet om holdninger?

  Jeg troede, det var de radikale, der er forligspartner i budgetforliget? Men hvordan forklarer du så, at du som lokal partiformand kan give udtryk for dine holdninger, når Birgitte Steen Jørgensen ikke kan?

 • Det er en besynderlig konklusion, Leif Jeberg. Der er ingen uenighed imellem mig og Birgitte Steen Jørgensen. Hun er loyal overfor beslutningen i Kommunalbestyrelsen om at undersøge mulighederne for bl.a. et by-/butikscenter. Det er nemlig god demokratisk skik at overholde de aftaler der er indgået.

  Men læg mærke til at det i Helhedsplanen understreges at der ikke er taget endelig beslutning om et bycenter. Det har Birgitte Steen Jørgensen også gjort opmærksom på i sit læserbrev i Sjællandske den 22. feb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *