Dialogudvalgsmøde i Stege om bl.a. vindmøller v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstromPå dialogudvalget i Stege i går 11/2 var det store emne uden for dagsorden under eventuelt: Vindmøller.

Thomas Christfort skal roses for at han gentagne gange gav udtryk for, at der lyttes til borgerne, at høringssvarene vil blive grundigt læst, og at hvis modstanden er massiv så vil det ikke undre ham hvis vi slet ikke får møllerne. Og at hvis det modstanderne af store vindmøller på land kan påvise, at CO2-målene kan nås uden store vindmøller, så vil det være “super” og ingen vil have noget imod det.

Det er fint med en “flertallet afgør” – indstilling. Men i et ægte demokrati handler er det også om at sætte sig ind i argumenterne, så beslutningerne træffes på et oplyst grundlag – så vi alle sammen (og ikke mindst dem der træffer beslutningerne!) kan blive klogere og få en mere nuanceret forståelse af interessekonflikter osv.

Desværre gav vores teknikudvalgsformand ikke udtryk for den store forståelse for bekymringer fra de fremmødte om store landvindmøllers skadelige effekt på bosætning, turisme og natur. Men fremførte flere gange de oversvømningstruede stillehavsøer som begrundelse for hvorfor han selv er tilhænger af at møllerne kommer op. Det er en meget forenklet diskurs, som appellerer til følelser og dårlig samvittighed. Men det er umuligt at påvise, at 13 store landvindmøller kan gøre noget som helst for atollerne. Man kan lige så godt – og måske endnu bedre – argumentere for det modsatte, på grund af den dokumenterede handel og svindel med CO2 kvoter og overkapaciteten af vindenergi, som gør at yderligere møller p.t. snarere er en belastning end en gevinst for miljøet. Men rørende var det at høre på.

Jeg tror det er tilladt at optage en politiker på et offentligt møde, så derfor optog jeg Christforts svar på Susanne Rosenilds spørgsmål om Strategisk Energiplan, fra ca 1:30 i klippet falder ordene omtrent således: (beklager svag lyd, den skal skrues helt op)

“Hvis I kommer og siger, at hvis vi tager de her ting med, så når vi målene [dvs når borgmesterpagtens mål om C02 reduktion uden vindmøller] , ja så vil det da være super. Det er der ikke nogen der har noget imod. Men jeg kan love dig at vi læser det her grundigt [høringssvarene]. Der er ikke nogen der er i tvivl om at det her bliver et kæmpe slagsmål. Og det næste er så bare at så har vi ingen vindmøller, og det kan også være at det er det vi ender med at gøre. Men derfor er jeg helt sikker på, at der ikke er nogen der ikke læser de her høringssvar rimelig grundigt. Det eneste hvor jeg måske vil sige at jeg ikke lytter, er at jeg egentlig synes at I er alt for langt fremme. Jeg ! vil ikke står og diskutere om der skal være vindmøller endnu, eller vindmøller i Barmosen. Det er slet ikke det vi diskuterer endnu. Vi prøver at se om vi kunne få et ja til nogen kriterier hvis man skal have vindmøller: Under den forudsætning at man skal have vindmøller, hvad skal så kriterierne være. Og her har I min forståelse for at hvis man ikke vil have vindmøller, så er det bare med at komme på med protester med detsamme. Det ville jeg nok også selv gøre, hvis jeg ikke ville have vindmøller…….Der kom også protester da vi ville rejse en telemast i Vordingborg…. Jeg har i teknisk udvalg ikke oplevet andet end at der er kommet protester hver gang der har været noget med ny infrastruktur. Det er som en refleksreaktion”

Margareta Dahlström, Borre

One Response to Dialogudvalgsmøde i Stege om bl.a. vindmøller v/ Margareta Dahlström, Borre

 • Marie Hjort says:

  Den der med "refleksreaktion", falder en del forbi for de mange af os som har arbejdet med vindmøllers konsekvenser i fuld fritid de sidste 4 år nu. Vi véd hvordan vindmøller belaster de mange mange tusinder af naboer som er ramt hårdt. Vi har læst flere hundrede beretninger om folk som må flytte fra deres bolig og opsøgt og fulgt nogle på tæt hold igennem årene i Danmark og i udlandet. Jeg har sågar en veninde som selv tog til Tyskland for se om det kunne passe at et ægtepar havde lavet en bunker i kælderen til deres hus for at kunne sove om natten for vindmøllestøjen.

  Det lyder som en joke og sikkert nemt som politiker at tage afstand fra med en floskel om refleksreaktion og skræmmekampagne. Håndgribeligt nok kunne det være i det mindste at sætte sig ind i hvordan der handles med CO2 kvoter og hvordan vores grønne intensioner direkte bliver kulsorte i østeuropa. Mange af os ved hvor meget atomkraft, der er kommet mere i stikkontakterne nu vi er blevet mere forsynet med den stærkt svingede vindkraft. Flere har sat sig ind i ørnedød og flagermusdrab internationalt.

  Læst fremskrivelser, fra dét som svarer til Sveriges naturstyrelse, om at hvis de nu får flere vindmøller derovre så vil de og de flagermusarter ganske enkelt ikke længere være at finde i Sverige om 10 år. Vi har set avisskildringer fra mange kommuner i danmark om hvordan de mange vindmølle millioner går i ganske få lommer og hvordan et lokalsamfund hurtigt korrupteres og splittes pga. vindmøller.

  Jeg synes, det er respektløst at Thomas Christfort kalder vores advarsler en refleksreaktion, men det varsler måske noget om at han ikke ønsker vores viden? Jeg ved, at der er rigtig mange som er blevet ufrivillige specialister på hvert sit område af de store problemer som er med dagens størrelse vindmøller. Jeg har endnu til gode at se kommunen ønske ordentlig viden og faglig dialog med borgerne om de her ting.

  Jeg får lyst til at spørge Thomas Christfort om ikke det er en refleksreaktion, at udlægge områder til store vindmøller som næsten det eneste svar på vores klimaudfordringer? Har kommunen gjort op hvor mange millioner Kostervigsagen har kostet borgerne i kommunen?

  Det er bestemt en refleksreaktion partout at tro at landvindmøller de mest tossede steder gavner vores miljø og klima. Det virker som en grøn hat man tager på som ren flokmentalitet og så er man home free som politiker og ingen af jer behøver stille spørgmålene om det hvordan og om det gavner. 

  Har kommunen gjort et forsøg på at se hvilken miljøfordel der reelt kommer ud af vindmøllerne, for det er ikke gjort op i energistrategiplanen – og efterlyses! Her står kun den sædvanlige refleksreaktion om at vi sparer en masse CO2 – jo, men gør dog reelt op hvad der sker med kvoterne og hvor meget møj vi får istedet.

  Hvor meget CO2 der produceres ved produktion af en kæmpevindmøller og hvilken indisk strand den skal ende på bagefter, for Danmark har kun mulighed for at behandle en meget lille del af affaldet fra vindmøller og man behøver kun gå så langt som til youtube for at se hvor kreativt de kan pløjes ned i private marker rundt omkring. 

  Man kan heller ikke tillade sig, at give den som visionær og se langt ud til atollerne og så ikke ville se til lige hen til østeuropa hvor vores CO2 besparelser er det som driver de mest møjbeskidte forurenende kulkraftværker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *