En god skole er forudsætningen for, at vore børn får en god start på livet. v/ Bo Manderup Jensen (V), Præstø

Print Friendly, PDF & Email

Bo-ManderupDer er ikke dokumentation for, at en centralisering af kommunens skoler, skaber et bedre læringsmiljø eller gladere børn – og dermed forældre. Der er heller ikke dokumentation for, at store skoler betyder bedre karakterer. Derimod betyder nedlæggelse af de nære, mindre lokale skoler, at børnenes trivsel bliver dårligere.

Besparelserne, der indhentes ved at nedlægge de mindre skoler, står ikke mål med de ulemper, der er fulgt med, både når det gælder indlæring og integration.

Lukningen af de lokale skoler betyder, at lokalsamfundet får vanskeligt ved at fastholde – endsige udvide – antallet af borgere, der bosætter sig de pågældende steder.

Derfor er jeg rigtig glad for, at initiativrige borgere i Præstø har sat sig for at etablere en privat skole i Klosternakke Skolens nuværende lokaler. Jeg er overbevist om, at dette initiativ vil gavne både elever, lærere og forældre.

I stedet for at gøre det, som alle de andre kommuner gør, så burde vi finde løsninger, der tillod os at prioritere vore lokale skoler og dermed gøre det attraktivt for nye, ressourcestærke borgere at flytte hertil.

Bo Manderup Jensen (V), Præstø

2 Responses to En god skole er forudsætningen for, at vore børn får en god start på livet. v/ Bo Manderup Jensen (V), Præstø

 • Marie says:

  Tak Bo Manderup! Og tak Borgerlisten. Jeg tror slet ikke de andre politikere véd hvad som sker for børnene ude på skolerne.

  Det er iøvrigt en stor fejl at man ikke evaluerer de forældre som har flyttet deres børn til privatskole efter at skolereformen trådte i kraft. De forældre som har flyttet deres børn til privatskole siden august 2012 véd om nogen hvad som er galt.

  Børn er jo ikke en beduinlejr og man flytter dem meget nødigt til ny skole – at så mange familier har gjort det uden at politikerne har undersøgt hvorfor, er jo katastrofalt.

  Jeg kender til flere børnefamilier som har sat hus til salg og skolereformen var det som slog hovedet på sømmet. Når de får solgt mangler vi også deres børn i skolerne.

  Skolerne skal virkelig re-designes NU mens ejendomsmarkedet stadig gør svært at flytte fra kommunen.

 • jeberg says:

  Stordrift på mennesker repræsenterer et misfoster som effektiviseringsideologi i det moderne vidensamfund!

  Vogterne har i adskillige indlæg gjort politikerne opmærksomme på, at det gamle industriparadigme, hvor stordrift er det bærende element, ikke kan anvendes i vort moderne vidensamfund, når det er mennesker, der er de væsentligste ressourcer og aktører.

  Det giver ingen mening at organisere mennesker efter principperne i stordriftsideologien. Nu dokumenterer forskerne fra Cepos, at Vogterne har ret.

  Nedlæggelsen af de mange skoler har ikke reduceret de direkte driftsomkostninger pr elev.

  Forskningschef hos Cepos, Henrik Christoffersen, siger til DR:

  “Når vi måler omkostninger i forhold til det antal elever, der er, så er udgifterne i kommuner, der har foretaget ændringer, klart vokset stærkere end i de øvrige kommuner”.

  Læs hele Cepos’ rapport her:

  http://www.cepos.dk/publikationer/blade/enkelt-visning/artikel/de-foreloebige-erfaringer-fra-kommunernes-skolelukninger/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *