Gods nr.2 tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

I år for 250 år siden, lykkedes det bønderne i Fanefjord Sogn at blive selvstændige, hvor de hidtil havde været hovbønder på godset Kongens Ø, som Møn også blev kaldt.

Men Kronen manglede penge og udstykkede Møn og Bogø i 7 godser, som blev sat på auktion i 1769. Imod alle odds lykkedes det bønderne , at købe Gods nr.2, Fanefjord Sogn. Desværre lykkedes det samme ikke for bønderne i Damsholte Sogn, der blev fusket med auktionsvilkårene og dagen efter købte to storkøbmænd det der senere er kendt som Marienborg Gods, til en ovenikøbet lavere pris og herefter måtte bønderne døje med hoveri og brutalitet i mange år efter.

Om det er selvejet og opdelingen der er skyld i, at Fanefjord senere blev det rødeste sogn på Møn, som man kan se ved valgene, eller om det skyldes invasionen af hipier og lærde godtfolk i 1970`erne, så er det nok et sammenfald, for delingen af sognet i mange gårde og bosteder, har jo betydet et stort udvalg af bomuligheder, i modsætning til resten af godserne østpå, der blev præget af de store herregårdsmarker og et stort folkehold på gårdene. Dog lykkedes det også den folkerige Bogø at frikøbe sig, simpelthen ved at skaffe til udbetalingen, ved at fælde Vesterskov, som man dog er begyndt at genplante, så man i dag kan tage på skovtur igen.

Det er jo spændende at forstille sig en landsby som Hårbølle dengang, alle gårde og huse selvfølgelig med stråtag og vandpumpe udenfor, om vinteren forsynet med en halmvisk mod frosten. Masser af liv i gaden med hestekøretøjer og køer på vej til og fra græsning, og så et mylder af børn, så der måtte to skoler til, dertil forretningerne der kunne dække det daglige behov.

Først så sent som i 1920`erne kom der elektricitet til byen og asfalt på vejene langt senere, til gengæld havde man snevintre, hvad glemte kaner, til både fest og arbejde, rundt om på gårdene vidner om.
Men også i Hårbølle gentager historien om sammenhold sig, for i starten af nullerne lykkedes det en gruppe borgere at købe den over hundredårige brugsbygning, så Hårbølle og Omegns Beboerforening kunne komme under tag med alle sine aktiviteter, som der siden har været en tiltagende interesse for, bl.a. med indflytning af flere familier fra Nørrebro i København, der har fået hele lokalsamfundet til at snurre lidt hurtigere, og sendt politikernes prognoser til papiraffald.

Til gengæld kan man begynde at snakke om boligmangel i forhold til efterspørgslen, dette samtidig med mange tomme grunde rundt i byen, så til glæde for en mere blandet beboersammensætning, kunne et Hårbølle Boligselskab jo passende stå for at skabe lejeboliger, selvbygger muligheder, og værkstedsfællesskaber.

Bent Jørgensen, Møn

2 Responses to Gods nr.2 tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

 • bent jørgensen says:

  -tak for kommentar jane, men som du ser lige nu, vil man rive over 3000 boliger ned, for at undgå andelen af familier med lave indkomster–hilsen bent-

 • Jane Søegaard Christensen says:

  Boligmangel er til Vordingborg Kommune, som har tilvalgt nedrivning af diverse, måske ikke okay huse, men kunne have været en midlertidig løsning for dårligt stillede..
  Vordingborg Kommune er ikke en rig kommune, men ligefrem rive huset ned for undgåelse af tilflyttere med lav indkomst, hmmmmmm..
  Jeg tror næppe milliadærer flytter hertil på nuværende tidspunkt, det kræver en virkelig indsats, som for nuværende ikke er tilstedeværende..
  Min personlige konklusion er at Vordingborg Kommune bliver endnu fattigere, specielt menskeligt..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *