Godsejerhykleri af værste skuffe v/Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadThomas Christfort, formand for Teknik- og Miljøudvalget, har lukket aktindsigten vedr. Marienborgs forurenede vandforsyning grundet godsejerfruens ”private forhold”. Hermed har Christfort mulighed for at manipulere med sandheden, og lejerne er blevet gidsler. Men for godsejere, der lever i et andet århundrede, har det næppe betydning, at (underbetalte?) østarbejdere skal forgiftes med plantegifte, gødningsrester og colibakterier.

Her er nogle fakta – på trods af manglende aktindsigt:

 • Marienborgs vandværk fra ca. 1950 har ikke en tidsvarende vandrensningsteknologi.
 • Siden 1995 har Møn Kommune konstateret forureningen.
 • 2010 afslår Vordingborg Kommune en boretilladelse, fordi det ikke vil forbedre det nedslidte vandværks vandkvalitet, og en tilslutning til Gammelsø Vandværk er billigere og i overensstemmelse med Møns vandforsyningsplan.
 • 2012 giver en klage kommunen medhold fra Natur- og Miljøklagenævnet.
 • 2013 udsteder kommunen påbud om at forbedre vandkvaliteten.
 • 2014 anbefaler Klagenævnet et påbud om tilslutning til alment vandforsyningsanlæg.
 • 2014 har forvaltningen lavet en ny vandforsyningsplan, hvor godsernes vandværker skal lukkes og i stedet tilsluttes de almene vandværker. Christfort får udsat planen og laver en alliance med kommunens godsejere og Venstrebønderne (med egne boringer/brønde), og med Dansk Folkepartis accept. Aftalen giver godserne valgfrihed, dvs. at godsernes gamle vandværker kan fortsætte.
 • 2015 får Marienborg 9 måneder (!) til at forbedre vandkvaliteten samt tilladelse til en undersøgelsesboring – vel vidende, at en klage vil have opsættende virkning – hvilket sker, da Gammelsø Vandværk klager over boretilladelsen.
 • Ved påbuddets udløb 1/3 2016 er vandkvaliteten uændret, og embedslægen er vred. Derfor kræver kommunen tilslutning til Gammelsø inden 3/6, hvilket ikke sker. Derfor politianmeldelse.
 • Christfort udtaler 11/8, at han er helt sikker på, at Klagenævnet giver boringstilladelse, hvilket er ønsketænkning, da Klagenævnet tidligere har sagt nej og anbefalet tilslutning.

Konklusion: Christfort har med sin kyniske godsejeralliance og forhalingstaktik bragt lejerne i denne ulykkelige situation. Nu kan der igen gå måneder med beskidt vand.

Allan Huglstad, Vordingborg

2 Responses to Godsejerhykleri af værste skuffe v/Allan Huglstad, Vordingborg

 • Allan Huglstad says:

  Sagen er langtfra løst. Der er krævet tilslutning til offentlig vandværk, og fru Natorp er meldt til politiet, så nu bliver sagen for alvor trukket i langdrag

 • Marie Hjort says:

  Er drikkevands problemet i Marienborgs lejeboliger egentlig blevet løst nu – der er lavet noget brøndhalløj ved den nye sø ud til Grønsundsvej, men det har måske ikke noget med drikkevand at gøre?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *