Høringsindlæg

Høringsfasen udfases? v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstroemDet er nu med et slag blevet sværere eller umuligt at bruge sin ret til at som borger blive hørt i planer og beslutninger fra Plan, Miljø og Natur.

Høringsfasen annonceres nemlig ikke længere i Sydsjællands Tidende. Med undtagelse af “store planer som f.eks. kommuneplan, spildevandsplan m.m.”, skal borgerne ifølge annonce i ST fornylig, fremover selv holde sig orienteret via nettet, hvor planer og afgørelser annonceres samme dag høringsfasen træder i kraft. Det vil sige at vi borgere selv skal huske at gå ind på adressen www.horinger.vordingborg.dk for at se om der skulle være nye kæmpevindmøller, flere butikscentre, store hoteller eller svinestalde på vej…

Der fremgår ingen begrundelse for denne forringelse af lokaldemokratiet. Jeg må formode, at meningen netop er at minimere borgerinddragelse. (Som en lokal pendant til ændringerne i offentlighedsloven? fristes jeg til at spørge…)

Helt grotesk bliver det, når jeg som en borger-der-har-lært-lektien går ind på adressen www.horinger.vordingborg.dk og får beskeden, at siden ikke eksisterer. (Vogterne kan bekræfte, at siden ikke eksisterer, da denne post lægges på!)

Vi må insistere på at få avisannonceringen tilbage.

Margareta Dahlström, Borre

2 Responses to Høringsfasen udfases? v/ Margareta Dahlström, Borre

  • Der var man naiv igen. Læser i Sjællandske idag, at linksene til en del af afgørelserne er døde, samt at en del af projekterne i høring ikke engang bliver annonceret på kommunens hjemmeside! Hemlige planer altså. Vi må forlange, at få avisannonceringen tilbage.

  • Kommunen har nu fået sat skik på det ved at annoncere den korrekte webadresse som er http://www.hoeringer.vordingborg.dk i Sydsjællands Tidende 3/6 2013. Jeg har testet linket, og det virker – tak for det.

    Af annoncen fremgår, at afgørelser vil blive annonceret i avisen via liste med emner og adresser. Man kan så gå ind på nettet og læse mere hvis man vil. Det er altsammen meget fint, dog efterlades jeg med en lille skygge af tvivl om man får et komplet overblik gennem avisen, eller om man er nødt til at gå ind på hjemmesiden jævnligt for at være helt sikker på at man er fuldt orienteret om hvilke projekter der er under opsejling.

    Jeg vil prøve at finde ud af det ved lejlighed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *