Hvem tager ansvaret v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

lyt-til-osUndervisningsministeriet har en hjemmeside om inklusion af specialklasseelever i folkeskolen.

Man må tro, at skolechefen og formanden for Børn og unge-udvalget, Peter Jonassen, kender siden.

Klik her for at gå til Undervisningsministeriet hjemmeside…

Derfor ved de, at regeringens mål er, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 skal forøges fra 94,4 % til 96,0 %. Eller sagt på en anden måde: Kun 4 % af alle elever skal blive i specialklasserne.

Vi har inkluderet 175 specialelever og har kun 55 elever på specialskolen i Kalvehave. Kommunen har ca. 4330 elever, dvs. at kun 1,3 % går i specialklasse. Regeringens krav var 4 % = 173 børn! Vi er altså langt forud for regeringens plan! Eller har vi misforstået noget?

Når vi har inkluderet langt flere specialklassebørn end krævet, må det være en spareøvelse. Medmindre vi taler om inkompetence?

Resultatet er kaos, og ingen får den undervisning, de har krav på. Samtidig flygter eleverne til privatskolerne, og vi får en opdeling i A og B-hold – med støtte fra SF og Socialdemokratiet. Er det det, vi vil?

Hvem vil tage ansvaret? Borgmesteren flygter, og Jonassen er en rar hyggepædagog, der næppe fatter omfanget af skandalen.

Der bliver meget at rydde op i efter valget.

Allan Huglstad, Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

One Response to Hvem tager ansvaret v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

 • jeberg says:

  Inklusionsprojektet i folkeskolen hæmmer ikke bare almindelige børns udvikling og fremtid, projektet er en direkte trussel mod Danmarks konkurrenceevne på det globale marked. Ingen politiker vil vel næppe kunne erklære sig uenig i, at Danmark konkurrenceevne skal forankres i en højt uddannet arbejdskraft – en strategi inklusionsprojektet direkte undergraver.

  Socialdemokraterne har gennem 80’erne og 90’erne haft som vision, at Danmark skal leve af en kreativ og innovativ arbejdskraft, og at industriproduktionen er en død sild.

  Men hvad er virkeligheden i dag? Tilgangen af studerende til vores universiteter er vokset kolossalt, og studenterne har så ringe kompetencer, at universiteterne har svært ved at gennemføre en kompetent undervisning.

  Danmark lider af mangel på faglært arbejdskraft og må importere den fra udlandet. Læg dertil at lande som Kina og Indien om føje tid er førende på højtuddannet arbejdskraft, hvis de ikke allerede er det?

  Vi ser allerede nu, at danske virksomheder outsourcer deres udviklings- og forskningsafdelinger til Kina og Indien, og at danske virksomheder hjemtager deres industriproduktion, fordi den stigende timeløn i Kina gør produktionen urentabel.

  Men Socialdemokraterne har ment, at en studentereksamen skulle alle danske have, og de har haft så stor succes med dette projekt, at ingen unge stort set vil have en faglig erhvervsrettet uddannelse og at studenterne, der søger til universiteterne er så studie uegnede, at universiteterne har været nød til at oprette særlige indslusnings kurser.

  Formningen af vores børn og unge begynder i folkeskolen, og med inklusionsprojektet ser vi nu, at politikerne gør, hvad de kan for at forringe Danmarks fremtidige globale konkurrenceevne yderligere.

  Er privatskolerne det halmstrå, der skal sikre, at det ikke går helt ad h…… til? Er det det, politikerne virkelig vil?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *