Jeg græmmes… v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadVordingborg Kommune forsøger at bortforklare miljøsvineriet på Camping Møns Klint.

Det sker i et svar til Statsforvaltningen – den myndighed, der bl.a. skal holde øje med kommunerne.

Borgmester Knud Larsen fastslår, at han ikke ved, hvorfor hverken Møn eller Vordingborg Kommune har grebet ind over for lovovertrædelserne. Ynkeligt, idet Knud Larsen også var borgmester på Møn, da svineriet fandt sted. Ynkeligt, fordi Storstrøms Amt i 1986 indskærper, at Møn Kommune skal føre tilsyn, hvilket ikke er sket siden 1974.

Borgmesteren fremturer med, at der ikke kan skrides ind, da kommunen har været passiv i 40 år. En fin måde at belønne lovovertrædere, der tilhører loge- og vennekredsen! Man aner forbindelsen mellem gårdejer Knud Larsen og campingpladsens ejer, godsejer Scavenius, begge Østmøn.

Borgmesteren lover dog, at et nyt spildevandsanlæg vil være klar til foråret, og at kommunen vil reparere på den metertykke forurening af Vrinskebækken. Igen udtaler borgmesteren sig imod bedre vidende. Dels hindrer fredning et rensningsanlæg, og dels tager det længere tid at lægge en kloakledning til Magleby. Desuden er rensning af bækken og udløbet i Sømosen et stort og dyrt projekt. Og hvem skal betale? Ideelt set er det forureneren, dvs. godsejeren, men det ender nok hos skatteyderne. Men måske vil fhv. og nuværende byrødder med Knud Larsen i spidsen betale for deres passivitet siden 1974?

Hertil kommer, at Knud Larsen hævder, at bakterieforureningen er meldt til embedslægen, men notatet er desværre blevet væk! Embedslægen oplyser, at han intet har modtaget! Hvem lyver?

For at det ikke skal være løgn, undlader Knud Larsen behændigt at fortælle Statsforvaltningen, at campingpladsen har været drevet ulovligt siden 1985. Det år udløb amtets dispensation med tilladelse til 400 campingenheder. Siden da har campingpladsen med 661 campingenheder i højsæsonerne overskredet de 400 enheder, og har således øget forureningen – medens kommunen sov!
Jeg græmmes…

Allan Huglstad
Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *