Jeg undrer mig… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadDer er som sædvanlig mange interessante aktiviteter i Vordingborg Kommune de kommende uger.

Én af dem er Vordingborg Festuge, der i juli afholdes for 37. gang.

Festugen sætter Vordingborg på landkortet som en spændende by at besøge, handle og bosætte sig i. Derfor støtter kommunen med store beløb. Det er et påskønnelsesværdigt arbejde, den 6 mand store festugekomité og en hærskare af frivillige præsterer – og det aftvinger ros og beundring.

Men nu er der rejst tvivl om festugens regnskab, og om komitéen er en skattefritaget fond.

Fonde forstår jeg mig ikke på, men jeg har kigget på regnskaberne tilbage til 2010. For enhver er det iøjnefaldende, hvor lille fortjenesten er på øl, vand, pølsebrød mv., når man sammenligner vareindkøb med varesalg og inddrager de høje salgspriser f.eks. på øl.

Her er noget, der ikke passer!

De overfladiske regnskaber kan dog bygge på fejlagtige oplysninger, og måske bliver nogle af de indkøbte varer konsumeret af de frivillige? Men regnskaberne kan også dække over, at der fjernes beløb fra salget, f.eks. et par millioner – men hvor bliver de så af?

Jeg undrer mig også over, at der hvert år indkøbes ”små anskaffelser” – f.eks. IT-udstyr – for titusindvis af kroner. Hvor bliver de af?

Men jeg undrer mig især over forvaltningen og kommunalbestyrelsen, der hvert år bevilger ny støtte uden at stille spørgsmål. Sidste år meddelte forvaltningen, at man aldrig havde gennemgået regnskaberne og heller ikke agtede det i fremtiden!

Det undrer mig også, at festugekomitéen ikke vil besvare Uffe Thorndahls enkle spørgsmål om den lave fortjeneste og den ikke registrerede fond.

Hvorfor?

Det undrer mig derimod ikke, at SKAT har taget sagen op, og at lokalpolitiet har videresendt den til Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Mon ikke kommunalbestyrelsen skulle vente med at udbetale støtten, til disse myndigheder har udtalt sig?

Forhåbentlig overlever festugen!

Allan Huglstad, Vordingborg

2 Responses to Jeg undrer mig… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

  • Allan Huglstad says:

    Festugens regnskaber er ikke offentliggjort, men kan fås ved aktindsigt hos kommunen. Men skriv til mig på huglstad@youseeme.dk, og jeg vil sende dem, jeg har liggende. Det er nu 2 år siden, jeg stillede spørgsmål til dem og bl.a. spurgte, om kommunen aldrig havde taget en stikprøvevis kontrol, eller om de ikke ville overveje det. Svaret var : NEJ. Siden har Uffe Thorndahl gjort et stort arbejde med at undersøge sagen. Bl.a. viste det sig, at festugekomitteen ikke var en fond (som de påstod) eller en forening, der kunne godkendes til ikke at betale moms. Dvs. at de har snydt med momsen i over 30 år, samtidig med, at der formentlig er skjult et større overskud, inden regnskabet blev lavet. Men alt dette efterforsker SKAT og politiet – og det kan tage lang tid…

    Mange hils

    Allan Huglstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *