Knud Larsen mopper v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadEndnu en gang skal vi være vidne til borgmesterens mobning af personer, han ikke kan lide. Denne gang er det hans yndlingsoffer: Uffe Thorndahl. Det sker i Sjællandske 19/11 ved de sædvanlige usandheder og med borgmesterens yndlingsskældsord ”infam”.

Først omtaler Knud Larsen en sag, Thorndahl har rejst, og ”hvor Statsforvaltningen giver kommunen medhold”. Denne sag er med på det kommende byrådsmøde, men her fremgår det, at Statsforvaltningen ikke har kompetence til at udtale sig om sagen, der omhandler lovgivning, der ligger uden for Statsforvaltningens tilsyn. Unægtelig en anden udlægning end borgmesterens.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dementere sin udtalelse.

Dernæst nævner Knud Larsen, at Thorndahls støtter ”er begyndt at bede om aktindsigt i, hvilke sager Uffe Thorndahl beder om aktindsigt i”, hvilket ”gør belastningen på kommunen tungere”. Hvem i alverden skulle have denne særegne interesse – bortset fra pressen måske? Og skulle der evt. være nogle, der vil læse med, kan det i hvert fald ikke generere det store arbejde at trykke på send-knappen en ekstra gang.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dokumentere sin påstand.

Knud Larsen lyder som en sur, gammel og træt mand, der for længst burde være pensioneret. Det er derfor tilgiveligt, at hans overblik og hukommelse svigter. Men hvis Knud Larsen ikke kan dementere eller dokumentere sine oplysninger, må konklusionen være, at han lyver, og det vil i så fald blive hans eftermæle.

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *