Købstadsmodellen kontra centrum-modellen! v/ Bo Manderup (V), Præstø

Print Friendly, PDF & Email

Bo-ManderupCentraliseringen ser ud til ingen ende at ville tage. Bare se på debatten om Lindholm og senest om Vordingborg kassernes fremtid. Hvis ikke vi får stoppet centraliseringen, vil der ikke længere være liv uden for de store byer. Det er ikke acceptabelt.

Lige så vigtigt er det, at vi undgår den selv samme centraliseringstendens i vor egen kommune.

Debatten om den nye kommuneplan tegner linjerne skarpt os. Der findes, groft sagt, to ”modeller” for udviklingen af kommunen. For nemheds skyld vil jeg kalde dem for ”centrum-modellen” og ”købstads-modellen”. Stillet lidt firkantet op, ser det således ud: Dem, der er tilhængere af centrum-modellen mener, at udviklingen af kommunen skal ske på grundlag af, og begynder i, Vordingborg by. Dem, der er tilhængere af ”købstads-modellen” mener, at kommunens tre købstæder, byerne og landsbyerne, alle bør kunne udvikles på ligeværdige vilkår.

Personligt er jeg stærk tilhænger af ”købstads-modellen”. Det betyder, at Vordingborg kommunes tre købstæder bør være grundlaget for udviklingen af en attraktiv bosætningskommune.

Jeg mener, at købstædernes individuelle særpræg og historie bør fremhæves og understøttes. Der skal skabes rum for udvikling alle steder i vor kommune; for nye boliger, for nye arbejdspladser, for handel, for kultur og for turisme.

Det betyder også, at det kommunale serviceniveau i Præstø og Stege, herunder tilstedeværelsen af kommunale institutioner og administration, skal fastholdes og udvikles.

Handels- og forretningslivet skal styrkes i hele kommunen. Et butikscenter i Vordingborg by, der begrænser handelsmulighederne i Præstø og Stege, er ikke en god løsning. Jeg tror heller ikke, at et butikscenter vil løse de aktuelle problemer i Vordingborg by.

”Købstads-modellen” betyder ikke, at alle skal have det samme. Vi skal ikke være ens. Det er en selvfølge, at vi understøtter en positiv udvikling af Vordingborg by. Det er fint, at der er uddannelsesinstitutioner i Vordingborg by. Der behøver ikke være et gymnasium i alle købstæder! Den nye helhedsplan for Vordingborg by indeholder mange gode ideer til byens udvikling, som jeg helhjertet støtter.

Men, det skal være sådan, at en styrkelse af Vordingborg by ikke betyder, at vi svækker de andre købstæder og deres muligheder.

Kommuneplanen lægger de overordnede rammer for Vordingborg kommunes udvikling frem til 2025. Du kan læse den på dette link www.kommuneplan.vordingborg.dk . Planen er nu sendt i høring. Alle borgere har mulighed for at komme med indsigelser frem til den 5. juni 2013.

Bo Manderup, Præstø

One Response to Købstadsmodellen kontra centrum-modellen! v/ Bo Manderup (V), Præstø

 • jeberg says:

  Jeg håber dine politiske kolleger lytter til dine kloge ord om ligeværdighed mellem kommunens tre købssteder, Bo?

  Kan vi ikke én gang for alle få slået fast, at en ligeværdig udvikling af vor tre købssteder ikke betyder en ensartet udvikling, men at de tre købssteder tilbydes lige rammer og muligheder til at skabe udvikling?

  Vor tre købssteder er forskellige, og det skal de blive ved med at være. Det er købsstedernes særpræg, der i sammenhæng udgør det udviklingspotentiale, som skal gøre Vordingborg Kommune til en attraktiv kommune for erhvervsliv og borgere. Kun ved at støtte de tre købssteder i deres udvikling på egne vilkår kan vi vende udviklingen til vækst i hele kommunen.

  Vore politikere må forstå, at kommunens udvikling bedst fremmes ved, at politikerne giver det lokale initiativ gode vækstvilkår og støtter op om initiativerne ved at skabe gode lokale rammevilkår i form af infrastruktur og offentlig service, mv, og ikke fortsætte i det fortidige industrialiseringsparadigme, hvor stordriftsfordele skal udnyttes gennem en rigid centralisering.

  Politikerne må forstå, at de er sat i spidsen for et samfund og ikke en virksomhed. Politikerne må indse, at vi vil have et samfund, der kan tilbyde et liv “på landet” såvel som et liv i byerne, og det kræver, at kommunens arbejdspladser spredes og opretholdes lokalt, at der skal være servicetilbud lokalt, så “landet” kan tiltrække de borger, der foretrækker land frem for by. Det er en politisk opgave at bevare de lokale samfund – ikke at lukke dem ned i centraliseringens hellige navn.

  Og derfor er det fortvivlende kortsigtet og visionsløst, at politikerne for kort tid siden sagde nej til at støtte Møn NU initiativet med sølle kr 150.000 til ansættelse af en koordinator.

  I Møn Nu’s formål hedder det bla:

  “Møn NU favner bredt på tværs af erhverv, handel, turisme, ejendomsmæglere og en lang række frivillige ildsjæle, der alle arbejder sammen ud fra en overordnet målsætning om at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn – nu og i fremtiden.”

  Det er for mig komplet uforståeligt, at ansvarlige politikere kan være så snæversynede, at de ikke vil støtte op om dette initiativ?

  Hvorfor er politikerne ikke vildt begejstrede for, at der findes lokale ildsjæle, der engagerer sig i lokalsamfundet for at skabe vækst og fremdrift i lokalsamfundet? Hvorfor er det en rygmarvsreaktion at sige nej, når det burde forholde sig lige omvendt?

  Jeg kan ikke undgå at få den tanke, at politikerne lider af brødnid, at de føler sig gået i bedene på deres egen banehalvdel og helst ser, at vi borgere bare bliver siddende med hænderne i skødet og afventer, at de centrale politikere kaster et par appelsiner ud i ny i og næ?

  Vågn dog op politikere, og glæd jer over, at der findes borgere, der føler ansvar for deres lokalsamfunds udvikling, og som tillige har engagementet og overskuddet til at handle. Lad dog være med bremse lokale initiativer – støt dem dog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *