Komiske Christfort-citater v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadJeg samler på Christfort-citater. Dels er de komiske, dels afslørende.

Tag f.eks. dette om Yara: ”Jeg ved ikke en dyt om det” (SYDTID 9/3). Sagt af Teknik- og Miljø-formanden, der gerne skulle være bedre orienteret end os andre.

Ved borgermødet fik Christfort mulighed for at blive klogere, men det affødte blot en ny afslørende udtalelse: ”At det nu er slået fast, at der ikke er nogen personrisiko uden for virksomhedens hegn” (Sjællandske 16/3).

Måske har Christfort solgt sin sjæl til Yara, eller også har han ikke fattet ”en dyt” på grund af de mange fagudtryk, der føg gennem luften. Derfor vil jeg anbefale Christfort at gennemse powerpoint-materialet fra mødet og besøge YouTube, hvor mødereferatet ligger som video.
Lad mig resumere – for prins Knud og Christfort: Ved brand, vil ophold indenfor de første 158 m fra gødningen være livsfarlig, medmindre man anlægger gasmaske (9 sekunder) eller spurter afsted. Denne grænse kaldes AEGL 3 (Acute Exposure Guideline Level) og er beregnet og godkendt af Miljøstyrelsen. Allerede nu har vi passeret hegnet til naboerne!

Næste farezone hedder AEGL 2. Her er der virkning på længere sigt med dårlige lunger, der kan medføre dødsfald og/eller invaliditet. Denne zone rækker 230 m og omfatter altså Yaras naboer udenfor hegnet! Også her bliver der brug for gasmasker eller 100-meterløb.

Disse 2 zoner blev bekræftet af repræsentanten fra Miljøstyrelsen. Hun ville dog ikke oplyse grænsen for den sidste zone, AEGL 1, men sagde, at der ikke ville være ”irreversible skader”, dvs. uoprettelige/uhelbredelige skader. Når denne grænse ikke kunne oplyses, er det måske, fordi den når ud til beboelsesområder? Her vil koncentrationen af nitrøse gasser være så lav, at der ifølge definitionen kun vil være øjen- og hudirritation, der kan klares med lægebesøg og uarbejdsdygtighed i nogle uger.

Der er altså stadig personrisiko udenfor hegnet, herr Christfort!

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *