Lokalplan for Præstø midtby – Kommunen skal også have ros, når det er fortjent!

Print Friendly, PDF & Email

Leif-ProfilKommunen har i fællesskab med Realdania iværksat et lokalplanarbejde for Præstø midtby. Projektet er et eksperiment, som støttes økonomisk af Realdania, og hvor målet er at at inddrage borgerne i videst muligt omfang i lokalplanarbejdet for Præstø midtbys fremtidige udvikling. Repræsentanter for alle væsentlige interessenter i den berørte del af Præstø er blevet tilbudt deltagelse i en følgegruppe, der skal levere grundlaget for lokalplanens indhold.

Jeg selv repræsenterer Præstø Søsportcenter (havnen) og Præstø Sejlklub, og jeg skal ærligt erkende, at jeg gik ind i dette projekt med en stor portion skepsis. For var mon dette endnu et forsøg på at involvere borgerne på skrømt for at score nogle billige points i offentligheden, eller var det et reelt tilbud om en indflydelse på vores bys fremtid? Erfaringerne havde jo sat deres spor. Ville det betyde, at vi skulle lægge meget arbejde i projektet, for blot senere at kunne konstatere, at politikerne havde deres egen skjulte dagsorden og alligevel traf deres egne beslutninger uden hensyntagen til vores arbejde?

Planprocessen løb af staben marts 2012, og en færdig og politisk godkendt lokalplan forventes at foreligge inden udgangen af 2013.

Jeg må sige, at mine bekymringer indtil nu er blevet gjort til skamme. Projektet er kørt helt efter bogen. Kommunen har indsat kompetente ressourcer i projektet – ledelsesmæssigt og fagligt. Vi borgere har fået den indflydelse, vi har kunnet blive enige om, naturligvis inden for de juridiske og økonomiske rammer, der nu en gang må sættes for et lokalplanarbejde.

Projektet er endnu ikke afsluttet, så det kan være lidt farligt at rose for tidligt, især når politikerne i sidste ende skal godkende den endelige lokalplan? Arbejdet er imidlertid så veldokumenterer med delrapporter og videoer af møder og workshops, hvor også politikere optræder, at det vil blive mere end svært at tilsidesætte vores arbejde.

Så indtil nu tyder alt på, at dette eksperiment vil lykkes, og at det vil komme til at danne model for, hvorledes andre kommuner fremover vil kunne sætte projekter i søen med stor inddragelse af borgerne.

Hvis du vil vide mere og lade dig inspirere af de fine videoer fra vores smukke by, kan du følge dette link:

www.praestoemidtby.vordingborg.dk

Leif Jeberg

2 Responses to Lokalplan for Præstø midtby – Kommunen skal også have ros, når det er fortjent!

 • jeberg says:

  _DSC0232Der var borgermøde i Præstø med lokalplanen som tema. Mange engagerede borger var mødet op og deltog aktivt i de 5 workshops, der behandlede lokalplanens hovedfokuspunkter:

  Torvet og Stræderne.
  Den omgivende natur.
  Butikkerne i Adelgade.
  Boligbebyggelserne.
  Baggårde, porte og portrum – ”Byens detaljer”
  Havnen, herunder også andre formål; værksteder etc.
  Nybyggeri.

  Det blev et godt møde med en god stemning, som det fremgår af billedet

  Leif Jeberg

 • John Kreiner says:

  Jeg kan som ganske almindelig borger i Præstø – altså uden forenings- eller organisationsmæssigt tilhørsforhold og dermed “medejerskab” af projektet – i det store hele tilslutte mig disse tanker.

  Dog er min skepsis overfor den afgørende kommunale samarbejdsvilje og -evne nok mere rodfæstet.

  Som tidligere formand for Præstø Lokalråd og stadig som aktiv i lokalrådets arbejde har jeg for ofte oplevet, at der fra borgerside er lagt et stort og seriøst stykke arbejde i et kommunalt projekt, hvorefter det hele blot er blevet fejet af bordet.

  Og så længe der er kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd, der kan finde på at sige: “Vi hører på jer, men det er os,der bestemmer!”, så er der god grund til at holde fast i sin skepsis lidt endnu.

  Sporene skræmmer..!

  Der findes en dyb kløft af mistillid fra borgerne til kommunen (politikere og embedsværk), som der måske burde indsættes nogle ressoucer imod.

  Den i bund og grund gode idé om at inddrage borgerne direkte i udarbejdelse af en lokalplan for Præstø Midtby må ikke væltes omkuld af enkelte politikeres ofte nærmest arrogante holdning overfor de samme borgere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *