Magen til kynisme, hr Bent Maigaard (V), skal vi vist lede længe efter…

Print Friendly, PDF & Email

Bent Maigaard-venstreI Sjællandske i dag den 12. februar toner Bent Maigaard endelig rent flag. Han har lagt sig i kølvandet på socialdemokraterne og lader investorerne om at bestemme, om der skal bygges et shoppingscenter i Vordingborg by eller ej. Han udtaler i et læserbrev: ‘…at Vordingborg er kommunens største by, og at det er her, en privat investor har vist interesse for at etablere et indkøbscenter…‘. Og han fortsætter: ‘… Når jeg siger, at ICP-undersøgelsen konkluderer, at et center kan resultere i en MEROMSÆTNING på ca. 170 mio. til kommunen. Jeg er naturligvis klar over, at et nyt center vil betyde, at der vil være omsætningsnedgang andre steder – både inden for og uden for kommunen…‘. Og endelig tilføjer han: ‘… Når jeg siger, at det vil skabe NETTO 100 – 200 nye arbejdspladser (det er min egen vurdering), er det, når tab af arbejdspladser andre steder i kommunen er modregnet…‘.

Her kan vi sort på hvidt læse, at hr Bent Maigaard er fløjtende ligeglad med, om resten af kommunen lider og mister arbejdspladser, når bare en investor kan tjene penge på at bygge et Shoppingcenter i Vordingborg by. Men vi taler ikke bare om arbejdspladser, hr Bent Maigaard, vi taler om, at detailhandlen i Stege og Præstø, ja endda i Algade i Vordingborg i stort tal vil gå konkurs eller lukke deres livsgerning. Vi taler om, at grundlaget for at skaffe tilflyttere til de to købssteder forsvinder, og i sidste ende, hr Bent Maigaard, taler vi om at gøre de to byer til alderdomshjem. Dette er desværre ikke et usandsynligt scenario, hr Bent Maigaard, og skulle det komme dertil, så er det endvidere sandsynligt, at Vordingborg by ender som en underafdeling af Nationalmuseet.

Er dette virkelig venstres politik? Taler hr Bent Maigaard virkelig på vegne af Venstre i Vordingborg?

Jeg kender mange brave venstremænd, og jeg kan ganske enkelt ikke tro på, at dette er Venstres officielle politik, hr Bent Maigaard her udtrykker?

Venstre, kom ud af busken, og lad os høre, om Venstre er for eller imod et Shoppingcenter i Vordingborg by?

Leif Jeberg

One Response to Magen til kynisme, hr Bent Maigaard (V), skal vi vist lede længe efter…

 • John Kreiner says:

  Jeg har desværre ikke haft mulighed for at læse Sjællandske i dag, så jeg har alene mit kendskab til Bent Maigaards dødsdom over Præstø og Stege fra dette site.

  For der er tale om en dødsdom over Præstø og Stege samt Algade i Vordingborg, når Bent Maigaard løber centerplanlæggernes ærinde og vil lade private investorer bestemme udviklingen i kommunen.

  Og han indrømmer det tilmed, når han skriver:

  ”Jeg er naturligvis klar over, at et nyt center vil betyde, at der vil være omsætningsnedgang andre steder – både inden for og uden for kommunen…”

  Undskyld Bent Maigaard, tror du virkelig, at de skælver af frygt i Næstved og Nykøbing Falster ved tanken om et shoppingcenter i Vordingborg.

  Mig minder det lidt om musen og elefanten, der fulgtes over en bro, da musen udbrød: ”Sikke vi gungrer!”

  Og alle, inkl. Bent Maigaard, der ikke kan forstå, at omsætningsnedgang betyder butikslukninger og tab af arbejdspladser, bør lære det udenad.

  Jeg har tidligere efterlyst bare en smule dokumentation for, at der skulle komme mellem 100 og 200 nye arbejdspladser i Vordingborg kommune, som Bent Maigaard påstår – efter modregning af tabte arbejdspladser andre steder i kommunen.

  Nu kom svaret.

  ”Når jeg siger, at det vil skabe NETTO 100 – 200 nye arbejdspladser (det er min egen vurdering), er det, når tab af arbejdspladser andre steder i kommunen er modregnet!”‘

  Jeg beklager, Bent Maigaard, men jeg betragter IKKE din ”egen vurdering” som dokumentation, men for dig er det sikkert et rart rygstød, når du så gerne vil slagte Præstø og Stege samt butikkerne på Algade i Vordingborg.

  Men jeg er næppe den eneste, der ikke bare vil sidde med hænderne i skødet og se på, at du gør det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *