Nej til discount ved Præstø Fjord. v/ Bo Manderup (V), Præstø

Print Friendly, PDF & Email

Bo-ManderupSjællandske skriver den 20. august 2013 om et forslag, der vil tillade etablering af en discountvarebutik (Fakta) på en grund beliggende ud mod vandet ved Præstø gl. station.

Det er en rigtig dårlig ide.

Det vil være meget forkert, at anvende denne fine grund til parkeringsplads og supermarked.

Grunden har desværre henligget ubebygget i en længere årrække, siden den daværende ejer måtte skrinlægge sine planer om et, i øvrigt interessant, boligbyggeri. Imidlertid har netop denne grund en fantastisk beliggenhed og må være attraktiv til boligbyggeri, når finanskrisen forhåbentlig snart er overstået.

I samme område er der allerede flere supermarkeder, herunder et nybygget Netto, der ikke er færdiggjort. Netop dette byggeri blev etableret med udgangspunkt i samme ide, nemlig af supermarkedet kunne betale for etableringen af en række luksuslejligheder på byggeriets første sal. Efter 2 år er der, beklageligvis, ikke solgt én eneste af disse lejligheder og bygningen er stadig ikke malet som aftalt i lokalplanen.

Der er flere ledige lokaler i samme område, f.eks. fraflyttede Netto et større butikslokale på Svend Gønges Torv, der fortsat står ledigt.

Der er et stort, uudnyttet pakhus, med den fineste beliggehed, for hvilket det endnu ikke har været muligt at finde en fornuftig anvendelse. Pakhuset er fredet og til salg. Det kunne være fantastisk, om Faktas ejer COOP, sammen med f.eks. Realdania, ville etablere et supermarked i dette flotte hus.

Sidst, men ikke mindst, er der et større arbejde i gang omkring udformningen af en ny lokalplan for Præstø Midtby. I det foreliggende forslag, der er resultatet af rigtig mange møder med mange deltagere, er indstillingen, at der bør bygges boliger, der sikrer udkig til fjorden. Det er vigtigt, at vi som politikere respekterer denne proces. Vi har bedt de mange engagerede borgere om at være med til at udforme den nye lokalplan. Så er det ikke rimeligt, at der på så centralt et område, planlægges helt uden om denne proces.

Jernbanevej bør, når det er muligt, gøres til en flot gade mod vandet, med flot købstadsbyggeri og en række træer på gadens nordlige side.

Bo Manderup (V), Præstø

2 Responses to Nej til discount ved Præstø Fjord. v/ Bo Manderup (V), Præstø

 • John Kreiner says:

  Og hvis lokalplaner overhovedet skal have nogen relevans – og respekt – så bør kommune vel gå forrest i opgaven med at sikre, at de bliver efterlevet.

  Netto-byggeriet er et skræmmende eksempel på, at dette IKKE er tilfældet, i forbindelse med Netto’s flytning, og hvorfor skal vi tro på, at det bliver anderledes, når en anden discountbutik, Fakta, ønsker at flytte?

  Der er faktisk allerede en lokalplan for området, C 16.05 Centerområde Jernbanevej.
  Den siger bl.a.:

  “Centerområde til liberale erhverv, offentlige formål, friareal samt boliger. Der må ikke etableres detailhandel samt fremstillingserhverv”.
  Og så burde den diskussion vel være afsluttet, men…

 • jeberg says:

  Jeg er selv deltager i den omtalte følgegruppe for udvikling af en lokalplan for Præstø midtby. Det var med stor skepsis, jeg sagde ja til at deltage lokalplanarbejdet for omk et halvandet års tid siden. Kunne man nu regne med, at Vordingborg kommune mente det alvorligt med dette forsøg på nærdemokrati, eller skulle vi være gidsler? Jeg har rost initiativet og ment, at dette var et fantastisk velkomment eksempel på kommunens inddragelse af borgerne på et område, som vi i den grad er tæt på. Vi er på intet tidspunkt i den lange proces med embedsmændene fra kommunens planlægningsafdeling blevet konfrontere med dette discount projekt – tværtom, har der været enighed i følgegruppen om, at der skulle sikres et smuk boligbyggeri med et åbent kig til fjorden på denne fantastisk beliggende grund!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *