På gal kurs! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

I Sjællandske, tirsdag d.10/9, kan man læse at et flertal af vore politikere stædigt fastholder et byggeri ud til Langelinje i Stege, på det gamle voldterræn, hvor Ellens Cabaret lå i sin tid. Men det at der har ligget et hus på grunden før, er jo ikke noget argument for andet, end at politikerne en gang før har dummet sig da de i sin tid gav tilladelse til det byggeri, som måske også har kostet en del af volden.

Volden  foreslog jeg jo, at man genetablerede i stedet for at bygge, til Kommunalbestyrelsens møde på Thorsvang, hvilket fik borgmesteren til at påstå, at jeg ville lægge volden tværs over Langelinje, med deraf følgende trafikale problemer! Ja, hvad gør man ikke, for at få latteren på sin side men seriøst?, nej! I voldens anden ende, bliver Mølleporten nu restaureret for 10 millioner, takket været fondsmidler,  men så kunne man jo godt kvittere og takke, med en stump vold, der levede op til gaven.

På samme møde på Thorsvang, blev det fremhævet af modstanderne af byggeriet på Langelinje, at hvad manglende grunde angik, til boligbyggeri, så lå der 5 ha i udkanten af Stege som kommunen ejede, men som den desværre var begyndt at fylde op med et bakkelandskab af forurenet jord, som så skulle bruges rekreativt! Når jeg står i Algade i Vordingborg og kigger gennem hullet i husrækken på den nye bygning, som ikke må hedde Rådhus, så ser jeg stævnen af et skib, men navnet på kommunens skib er op til folk at bestemme, men også til at få på ret kurs, i rette tid forhåbentlig, så politikerne kan lære det.

Bent Jørgensen, Møn

2 Responses to På gal kurs! v/ Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *