Pisk og gulerod v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Vedrørende tvisten om Maglebys tilslutningsafgifter har jeg i den forgangne uge haft fat i formand for Vordingborg Forsyning Thomas Christfort, direktør for samme Søren Mikkelsen, og deres advokat Pia Nielsen fra Molt Wengel. Egentlig kun for at finde ud af hvordan og hvornår jeg får den bebudede stævning. Jeg er jo jomfru i denne forbindelse, så jeg skal lære spillets regler.

De tre nævntes snakkelyst har været påfaldende, og jeg har ikke kunnet stå for fristelsen at snakke lidt med. 12 min., 14 min. og 34 minutter.

Jeg står tilbage med det klare indtryk, at Forsyningen helst ville være denne retssag foruden. Det ville jeg også. Maglebysagen var – med rettidig og kompetent saglighed fra kommunens side – aldrig blevet til en sag.

Nu er det blevet til en sag, som er med til at sætte standarder for hvor ringe en kommune og de kommunalt ejede selskaber kan behandle deres skatteborgere og kunder. Derfor er den vigtig.

Der sker i disse år et voldsomt skred i det offentliges ordentlighed.

Skal vi se passivt til? Retssamfundet er opbygget gennem mange generationer, med store opofringer.

Konkret finder jeg det totalt ude af trit med god adfærd for en kommunalt ejet virksomhed, at Forsyningen få dage før Jul truede de 16 resterende, der ikke ville indgå afdragsordninger, med Kongens Foged.

Det står sort på hvidt i en pressemeddelelse. Forsyningen må have vidst, at fogedretten er en umulighed, når der er begrundet usikkerhed om kravets eksistens. Det ved de i hvert fald nu, tre måneder senere.

Thomas og Pia siger nu, at Kongens Foged er noget man kan bruge mod dem, der har indgået afdragsordning, men ikke betaler! Sikke en fordrejning.

Men som trussel yderst effektiv.

Tre måneder senere er vi nu kun 6-7 tilbage, som Forsyningen hellere end gerne vil indgå generøse afdragsordninger med. Thomas fortalte, at nogle har fået ordninger på helt ned til 1000 kr om året. Hvis alle var blevet tilbudt så generøse aftaler fra start, så havde Magleby måske kunnet undgå nogle af de tvangsauktioner, som blev udløst af kloakeringen.

Margareta Dahlström, Borre

One Response to Pisk og gulerod v/ Margareta Dahlström, Borre

  • Kurt says:

    Mon ikke bare de overholder procentsatserne i §10 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (når nu de ikke overholder så meget andet i denne sag!!):

    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188333#id476912a4-6bf6-4f8a-b055-cc48ea3e29dd

    Afdragsprocenten er 0,- kroner hvis ens årlige bruttoindtægt fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger, ATP-bidrag og skat er mindre end 106.000,- kr.. Har man en f.eks, en gæld på 90.000 til unødvendigt kloakarbejde og tjener f.eks. 22.000 brutto så vil det tage næsten 20 år for kommunen at inddrive gælden – og så vil det nok være billigere at droppe kravet, hvilket de jo godt må hvis det er udsigtsløst at inddrive gælden, ikke står mål med udgifterne eller husene begynder at stå tomme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *