Samfundssind, tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Forleden talte vi med et ægtepar, der er folkepensionister, om et brev de havde fået fra deres mangeårige og eneste bankforbindelse, nemlig Møns Bank, som opfordrede dem til at købe 50 aktier i banken, for i alt 10.000 kr., hvis de fortsat ville bevare en gebyrfri konto. I forvejen koster det 40 kr., pr gang, hvis man mere end to gange på en måned, bruger sin konto. Hvis ægteparret ikke har de 10.000 kr., skal de betale 700 kr. årligt, for at bevare deres konto i banken.

Møns Bank forsvarer sig i dagbladet "Sjællandske", d.19/8 med, at de taber penge på at have alle disse småsparere, som kunder, som dog er nødt til at have en konto for indbetaling af pension m.m. Samtidig beretter banken frejdigt, om de store milliontab de såkaldte nedskrivninger, som de har på mere spekulative kunder og som banken hellere skulle rette opmærksomheden mod. Nu er et samfund som det mønske, jo en mere kompliceret størrelse, end hvad en konto i en bank udtrykker. For disse mange kontohavere, er jo i hele deres færden som beboere på Møn, det daglige bindemiddel, som er med til at holde øen velfungerende og en forudsætning for hvad vi har af butikker, service- og håndværksvirksomheder, samt alt der fungerer på det sociale område. Så uden disse beboere på Møn, var der heller ikke så meget Møns Bank tilbage.

Så det er jo lige her, at man som bank skulle anlægge et lidt større syn på sin rolle på øen, og simpelthen vise noget samfundssind, også i egen interesse.

Bent Jørgensen, Møn

One Response to Samfundssind, tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *