Søg et parti?

Stordrift

Vordingborgs kommunalbestyrelse bør lære af Køge Kommune, som sætter penge til ved en centralisering af kommunens administration i et centralt Ejendomscenter v/ Leif Jeberg, Præstø

Leif-ProfilVogterne har ved flere lejligheder bebrejdet  kommunalbestyrelsens  nærmest fundamentalistisk tro på, at centralisering af alle aktiviteter i Vordingborg by, løser alle problemer.

Politikerne er virkelig overbeviste om, at man kan drive stordrift på mennesker med succes. Kommunalbestyrelsen og dens embedsmænd lever stadig i et forældet industriparadigme fra den tid, hvor Ford T biler var på mode, og hvor Henry Ford opfandt samlebåndet til effektiviseringen af bilproduktionen.

Kommunalbestyrelsen har bind for øjnene, og har endnu ikke opdaget, at vi befinder os i vidensamfundet, hvor det er helt andre kvaliteter, der skaber værdi og udvikling, end at samle alle aktiviteter på ét centralt sted.

Flertals gruppen, dvs C, R, SF og S, vil smide knap 94 mio kr efter et nyt rådhus, og nedlægge administrationen i lokalområderne, fordi de tror på, at der er besparelser at hente gennem en effektivisering.

Politikerne og deres embedsmænd bør se på Køges administrative centraliseringsprojekt. Her skriver Sjællandske Medier den 9. september 2013:

‘…Det var ikke den eneste dårlige nyhed, som tikkede ind på Rådhuset i sidste uge. I 2011 samlede Køge kommune administrationen af alle de kommunale bygninger i et nyt kontor kaldet »Ejendomscentret« Ved at samle administrationen i ét kontor forventede Køge Kommune, at kunne spare et større millionbeløb på administration, bedre udnyttelse af faciliteter og stordriftsfordele på udbud af driftsopgaver og energibesparende foranstaltninger. Men de ventede besparelser lader stadig vente på sig, og det giver et minus i budgettet på cirka seks millioner om året de næste fire år….’

Men det kendskab vi har til kommunens ledelse, er der så nogen, der for alvor tror, at Vordingborg kan gøre det bedre end Køge?

Leif Jeberg

DR omtaler i dag en forskningsrapport fra Cepos, som konkluderer: Skolelukninger giver ikke bedre eller billigere skoler!

Leif-ProfilStordrift på mennesker repræsenterer et misfoster som effektiviseringsideologi i det moderne vidensamfund!

Vogterne har i adskillige indlæg gjort politikerne opmærksomme på, at det gamle industriparadigme, hvor stordrift er det bærende element, ikke kan anvendes i vort moderne vidensamfund, når det er mennesker, der er de væsentligste ressourcer og aktører.

Det giver ingen mening at organisere mennesker efter principperne i stordriftsideologien. Nu dokumenterer forskerne fra Cepos, at Vogterne har ret.

Nedlæggelsen af de mange skoler har ikke reduceret de direkte driftsomkostninger pr elev. Forskningschef hos Cepos, Henrik Christoffersen, siger til DR:

“Når vi måler omkostninger i forhold til det antal elever, der er, så er udgifterne i kommuner, der har foretaget ændringer, klart vokset stærkere end i de øvrige kommuner”.

Læs DRs omtale af forskningsrapporten her…

Læs hele Cepos’ rapport her…