Tagvinduer i Præstø v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadI den skønne stad Præstø har de et pakhus med en høj bevaringsværdi på Svend Gønges Torv 4A. Ombygningen dvs. byggetilladelsen – herunder 3 tagvinduer – blev i 2007 godkendt af kommunen. Resultatet var dog 15 vinduer, men det valgte kommunen ikke at gøre noget ved – på trods af den høje bevaringsværdi.

I 2008 bliver Adelgade 71A renoveret. Bygningen har en lav bevaringsværdi, men alligevel har kommunen nægtet at godkende de 16 tagvinduer, idet man kræver de 10 fjernet. I stedet forfølges ejeren – en driftig erhvervsmand – med bål og brand – herunder dagbøder.
For menigmand er denne forskelsbehandling både fagligt og sagligt uforståelig. Også for mig, der er bestyrelsesmedlem i Vordingborg Bevaringsforening. Vinduerne er ikke just kønne, men ud fra en lighedsbetragtning siger almindelig sund fornuft, at når 12 ”ulovlige” vinduer i det gamle pakhus med den høje bevaringsværdi kan tillades, så kan 10 ”ulovlige” vinduer i det lidet bevaringsværdige Algade 71A også tillades.

Kommunen – og her tænker jeg på både forvaltningen og teknik-og miljøformanden Thomas Christfort – har ikke kunnet forklare denne forskelsbehandling. Eller har ikke været interesseret i at forklare den – måske fordi man ikke vil tabe ansigt og indrømme fejl i sagsbehandlingen.

Resultatet er, at rygterne kan få frit løb. Hvilket er forståeligt, når man ihukommer de mange kommunale lovovertrædelser. Har politikerne mistet styringen af embedsværket? Er der tale om vennetjenester? Hvilke gode forbindelser har udvalgsformanden til det ene byggeri – og hvilke dårlige forbindelser har han til det andet? Skal retfærdigheden vente til næste kommunalvalg og Christforts afgang?
Derfor Christfort: Hvis du ikke på et forståeligt og jævnt dansk kan fortælle og dokumentere, hvorfor der er så stor forskel på de to sager, så afslut denne idiotiske sag og godkend de vinduer!

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *