Thomas Christfort har i sagen om kloakker i Magleby dobbeltkasket på som formand for både kommunens nye megaudvalg Teknik og Miljø samt Vordingborg Forsyning v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstroemI dagens Sydsjællands Tidende er Thomas Christfort, som jo har dobbeltkasket som formand for kommunens nye megaudvalg Teknik og Miljø samt Vordingborg Forsyning, citeret for at sige, at der ikke kommer nogen uafhængig undersøgelse omkring Maglebys kloaksag.

Han henviser til, at der allerede er lavet en juridisk undersøgelse hos Horten, og en fysisk undersøgelse ved kommunens egen ingeniør Carsten Møller, som såvidt jeg kan forstå også er arkitekt bag kommunens spildevandsplaner. Thomas Christfort argumenterer videre, at han ikke vil misbruge kommunens penge.

Men: At misbruge kommunens penge, det er præcist hvad kommunen har gjort, på de to ovennævnte undersøgelser. Hortens “undersøgelse”, som vel egentlig er et notat, er en “Typefremstilling ved tilslutning af ejendomme i det åbne land”. Altså en generel fremstilling, som ikke belyser Maglebys konkrete kloakeringsforhold.  Og Carsten Møllers skrivelse fortjener næppe betegnelsen “undersøgelse”. Den er både summarisk og underlødig, og fylder lidt over en A4, når man skræller kommunestemplerne væk.

Min klare fornemmelse er, at kommunen kryber rundt om sagens kerne, i håb om at de kloakeringsramte kan køres trætte med udenomssnak og undvigemanøvre. Fordi man simpelthen frygter sandheden – det kan jo være, at mistanken om at husene både fysisk og juridisk allerede er kloakeret, er begrundet. Jeg lægger lige et link til Hortens og Carsten Møllers “undersøgelser”, så kan I bedømme selv.

Personligt holder jeg p.t. en tænkepause. Undersøgelser skal ikke iværksættes for sjov. Men Maglebys husejere har en uvildig undersøgelse til gode, hvis de ønsker dette, i henhold til konstitueringsaftalens klare formulering:

“Der laves en uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget. “

Se punkt 3:

http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=23876

Hvis undersøgelsen bliver til en realitet, så er det afgørende, at Maglebys husejere repræsenteres på lige fod med kommunen og forsyningen i dialogen med den undersøgende instans. Ellers bliver undersøgelsens resultat ikke troværdigt.

Det virker arrogant, at kommunen velkomner en retssag.  En retssag løber slag på tasken op i 100.000 kr klassen. Selv med en stærk sag kan det være svært at rejse risikovillig kapital i den størrelsesorden i Magleby.

Ved siden af den langsomme afklaring af Maglebys generelle kloakeringsstatus har jeg i sidste uge opfordret Thomas Christfort til at behandle afklaringen af to konkrete ejendomme som en påtrængende hastesag. Det er kommunen selv, som har fundet dokumenterne tilbage i maj måned 2013, men det er en opgave for fagfolk at tyde dem. (Kommunen fejlfortolkede dem som “anlæg af afløbsledninger med kommunalt tilskud”).

Dokumenterne er fra 1950-erne og fastslår, for 2 konkrete ejendommes vedkommende, betaling af en sum, som “en gang for alle” giver ret til at aflede bl.a. afløb fra WC gennem septictank.   I hvert fald det ene hus er identificeret som en udlejningsejendom, som nu er på tvangsauktion – formentlig udløst af kravet om kloakering.

Jeg har ikke endnu fået svar fra Christfort.

Margareta Dahlström, Borre

2 Responses to Thomas Christfort har i sagen om kloakker i Magleby dobbeltkasket på som formand for både kommunens nye megaudvalg Teknik og Miljø samt Vordingborg Forsyning v/ Margareta Dahlström, Borre

 • Tak for ros & opbakning, Bent.

  Jeg er enig i, at Maglebysagen fortjener at opklares. Jeg er ikke selv i stand til at vurdere hvor stærk sagen er. Ser vi kun på loven og den fysiske virkelighed, så er sagen meget stærk.

  Men man er også nødt til at se på retspraksis for at vurdere sagens styrke. I grund og bund er det mest deprimerende dog, at et dyrt, centraliseret, driftstungt og efter min opfattelse skrøbeligt eldrevet kloakeringssystem bliver trukket ned over hovedet på os. Det havde kunnet gøres mere miljøvenligt, fremtidssikret, enkelt og lokalt.

  De juridiske tråde kan redes ud, men den fysiske skade er sket. Derfor håber jeg virkelig, at kommunen for Hårbølles, Søndre Landsbyers m.fl. vedkommende lytter til de lokales egne forslag, og giver processen tid. Kommunen er på ingen måder bundne af statslige eller EU- bestemte løsninger, men kan -og bør – ifølge miljøretsekspert Peter Pagh være pragmatiske og nuancerede. F.eks. kan septictank eller nedsivningsanlæg visse steder stadigvæk være den miljømæssigt mest fornuftige løsning.

  Dette bare for at sige, at Maglebysagen er et lidt trist, omend interessant, oprydningsarbejde. Men at kloakslagets frontlinie går ude hos jer, hvor skaden så at sige ikke endnu er sket.

 • bent jørgensen says:

  -bravo magareta!–desværre blev mit indlæg om samme sag afvist af sydsjællands tidende, bl.a. fordi jeg brugte oplysninger fra andre medier! (sjællandske) og så havde jeg glemt at skrive,at et citat i mit indlæg stammede fra deres avis og så var det selvfølgelig nogle ord ud over de 300 tilladte–jeg håber det er bragt i sjællandske, samt at det kommer i ugebladet for møn, på fredag–og så står det jo også her med titlen “Hvem bliver de næste?”–gid man kunne finde en advokat til denne sag, det må være overkommeligt, hvis man går sammen, men det skal jo være en der brænder for sagen!-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *