Print Friendly, PDF & Email

Toptema i debatten lige nu

talerstol

 

Da Vogterne blev skabt i februar 2013, var det kommunalpolitikernes forsøg på at trække et mega shoppingscenter i Vordingborg ned over hovederne på borgerne i kommunen, der var hovedtemaet.

Der har været mange temaer debatteret her på Vogterne siden, men lige nu er det skolereformen og inklusionen, der topper.

Her på denne side vil vi give dig overblikket over specielt de læserindlæg, der er blevet bragt i Sjællandske om dette tema, samt indlæggene som er opslået på Vogterne.

Læserbrevene i Sjælandske finder I neden for, og indlæggene på Vogterne linkes der til i højre søjle.

 

Debatten i medierne om skolereformen og særligt den politiske implementering af inklusionsprojektet har udviklet sig meget følelsesladet.

 

Er vores børn forsøgsobjekter?

Det er der ikke noget at sige til. Vores børn er ikke og må ikke være forsøgsobjekter. Vort samfund er i dag baseret på, at begge forældre typisk er udearbejdende, og vores samfundsmodel forudsætter, at forældre trygt kan sætte deres børn i vuggestue, børnehave og skole, og have tillid til, at deres børn gives de bedste vilkår for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Kan forældre trygt sende deres børn  skole?

I vores moderne samfund har vi erkendt, at staten og kommunerne på godt og ondt har overtaget et meget stort ansvar for vores børns opvækst og udvikling, og det i børnenes mest sårbare alder, den alder hvor børnenes fremtid formes. Den formning vores børn udsættes for i skolesystemet kan ikke gøres om, og derfor er det meget forståeligt, at forældre engagerer sig i skolernes forvaltning af deres ansvar og reagerer følelsesmæssigt, hvis de oplever, at deres børn mistrives i skolen, eller på anden måde ikke modtager den undervisning, forældrene med rette kan forvente af skolesystemet.

Daglig voldsepisoder i skolen?

Vogterne har gennem borgerlisten fået indsigt i adskillige forældres rystende beskrivelser af situationer, hvor deres børn bliver udsat for næsten daglige voldelige episoder, hvor enkelte udadreagerende elever skaber så meget ballade i klassetimerne, at undervisningen ikke kan gennemføres, og at lærerne ikke har fået den nødvendige efteruddannelse til at håndtere disse elever eller hvor de udadreagerende elever ikke er støttet af pædagoger med den relevante faglige uddannelse til at varetage udviklingen af netop disse elever.

Har politikerne indsigt i inklusionens praksis?

Vogterne oplever at kommunens politikere uden undtagelse går helhjertet ind for inklusionsprojektet, og hvem gør i virkeligheden ikke det? Ærligt talt, det gør vi da alle. Men Vogterne oplever desværre osse, at politikerne udtaler, at de er tilfredse med inklusionsprojektet, underforstået således som det er gennemført. Men det er faktisk ikke sådan, mange forældre oplever det på deres børns skole.

Har politikerne gjort deres arbejde, når de blot kan skabe visioner og planer?

Vogterne oplever, at politikerne er tilfredse med inklusionsprojektets visioner og mål, at de er tilfredse med, at de har truffet beslutningerne om projektets gennemførelse, og at det er godt nok? Men hvor fra ved politikerne, at det er godt nok? Har de overhovedet interesseret sig for, hvorledes inklusionen praktiseres i kommunens skoler, har de overhovedet sikret sig, at forudsætningerne for inklusionens succes er opfyldte.

Kender politikerne overhovedet til forskningen på inklusionsfronten?

Vogterne har ikke hørt én politiker redegøre for sin viden, om hvilke tiltag, der særligt er gennemført for at sikre inklusionens succes. Vogterne har ikke hørt en eneste politiker henvise til nogle af de vigtigste forskningsresultater, som er reviewet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet efter en kontrakt med Ministeriet for Børn og Undervisning. I dette review beskrives netop forudsætningerne for en succesfuld indførelse af inklusionen.

Reviewet “Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen”, C. B. Dyssegaard, et al, januar 2013, kan hentes her…

Målet med reviewet formuleres således:

“Målet med dette review, hvor her første trin, forskningskortlægningen, offentliggøres, er via gennemgang af den nationale, udenlandske og internationale forskning at belyse, dels effekter af inklusion af elever med særlige behov, dels hvordan inklusion af elever med særlige behov kan finde sted med positiv effekt for alle klassens elever.

Den viden, som dette systematiske review vil kunne bidrage med, har stor praktisk betydning. Den vil kunne omsættes direkte i pædagogisk praksis. Dette vil kunne bidrage til at fremme inklusion af elever med særlige behov i skolen på en sådan måde, at det øger trivslen for alle elever på et grundlag, der er forskningsbaseret.

Gennemførelse af dette systematiske review vil således have be tydning for en styrkelse af evidensinformering af praksis og policy vedrørende inklusion af skolebørn med særlige behov i Danmark og andre lande, herunder Norden i særdeleshed. Sekundært vil reviewet kunne danne grundlag for nyorientering af feltets forskning (jf. Andrews, 2005).”

Og forudsætningerne for inklusionens succes således (side 5):

“… På baggrund af syntese konkluderes det, at det er muligt at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen, og det kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Det kræver, at lærerne har adgang til efteruddannelse, ressourcepersoner og kendskab til undervisningsmetoder og interventionstiltag, som er målrettet elever med særlige behov…”.

Info-service

Det er Vogternes håb, at denne uddybende redegørelse vil medvirke til, at debatten bliver lidt mere fakta præget end præget af følelser, og at det vil lykkes dig, at få din politiker i tale, så du kan få at vide, hvad han eller hun har gjort for at sikre, at forskernes forudsætninger for inklusionens succes er opfyldt.

Følg med i læserbrevene her – de nyeste først:

Tage-vestergaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En-spade-er-en-spade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar-til-Anders-Andersen

 

 

 

 

 

 

Anders kalder mig for ond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit svar 2 til Stella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit svar til Stella

Stella Steengaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jeberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion12 - 25.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion11 - 24.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion9 - 19.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion8 - 11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion7 - 10.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion6 - 04.09

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion5 - 13.08

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion4 - 10.08

 

 

 

 

Inklusion3 - 29.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion2 - 21.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion1 - 10.06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toptema i debatten lige nu
Besøg på Vogterne: 731232
Nyeste om skoleområdet