Valgmøde langt ude i skoven v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Indtil kommunalvalget iår har de politiske partier i fællesskab arrangeret 3 store valgmøder i Præstø, Stege og Vordingborg, meget praktisk, så dem uden bil også havde mulighed for at komme frem. Men de store møder har partierne desværre slapt opgivet iår, så kun takket det private initiativ fra Fanefjord Skovpavillon, blev der afholdt eet stort valgmøde på Møn,onsdag aften, d.18 oktober, ovenikøbet med stegt flæsk på menùen, for dem der havde lyst og råd til det, og det havde en fyldt sal sal, kunne de konstatere, der først mødte op til valgmødets start, men valgflæsk blev de ikke snydt for.

I panelet sad 11 partiers kandidater, heraf kun 4 der sidder i den nuværende kommunalbestyrelse, så 7 kandidater kunne melde hus forbi, når fortidens synder blev rullet op, så der i virkeligheden kun var Heino Hahn, DF, der forsøgte at stå til regnskab for 4 års borgerligt regime, for ansvarlige politikere ude i salen var forbavsende tavse. På mødet fyldte cykelstier traditionen tro, en del, for så går tiden med det, og cykelstier bør fremmes er der enighed om og her få dage efter et borgerligt budgetforlig, der includerede fortsat brug af Round-Up i kommunen, meldte den konservative kandidat Lis Due Rasmussen ud, at det var ikke en del af deres politik i fremtiden, der er simpelthen ikke stemmer i giftsprøjtning, men det vil Venstre og DF også erfare på den hårde måde.

Selv for Venstre er en borgerrådgiver langt om længe blevet en god ide, hvilket borgmesterkandidaten Michael S. Larsen gjorde rede for, dog ikke primært for borgernes skyld, men for at beskytte og aflede borgernes angreb på embedsværket, som for politikerne er vigtigere end borgerne, så kunne en borgerrådgiver passende agere stopklods mod det.

Heino Hahn, har fået en tung opgave med at forsvare Dansk Folkepartis modstand, mod at genindføre køkkener på plejehjemmene og lød da også medgørlig overfor et pilotforsøg, foreløbig på Fanefjordcentret, men deres valgprogram er trykt, og her står der: "Nogle siger vi skal lave forsøg. Vi siger nej til forsøg". Hans lidt naive filosofi er, at når borgere i eget hjem får frysemad, så skal andre ikke være bedre stillet. Desværre blev han ikke stillet til regnskab, for det borgerlige flertals nye praksis med, at selv hjemmeboende ældre i rullestol, nu selv skal betale for at få købmandsvarer bragt ud. 

Aftenens største overaskelse stod endnu en borgmesterkandidat for, nemlig Socialdemokratiets Mikael Smed, med sin åbenhed for, at genoprette en folkeskole i Kalvehave efter, at blandt andet Kalvehave Skole helt urimeligt blev nedlagt, "takket" været hans partis majoriseren, da man indførte den nye skolestruktur i 2012, samtidig med 300 siders høringssvar og protester fra borgerne, en "Hvidbog" der kan lånes, hvis man ønsker at skrive en bog om, hvor galt det kan gå i en storkommune.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *