Søg et parti?

Monthly Archives: December 2013

Pressemeddelelse v/ Tone Brix-Hansen, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller og Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Tone-Brix-HansenMinistre manipulerer om vindmøller

Auken og Lidegaard har sendt et brev ud til kommunernes borgmestre, hvor de informerer om den helbredsundersøgelse, de er ved at sætte i gang af naboer til vindmøller.  Danmarks Vindmølleforening har fulgt op med en pressemeddelelse.  ”Fortsæt udbygningen med vindmøller!” citerer de Auken og Lidegaard for at have skrevet til Borgmestrene.  Dette er nok også, hvad Auken og Lidegaard helst ville kunne skrive, men det skriver de dog ikke. Det ville jo være dybt uansvarligt og måske endda ansvarspådragende, hvis ministrene direkte opfordrede landets Borgmestre til at stille vindmøller op, inden vi har svaret på helbredsundersøgelsen.  Det de skriver, er, at kommunernes arbejde med planlægning for vindmøller kan fortsætte, mens undersøgelsen pågår. Ikke at planlægningen skal fortsætte. Og det at planlægge er noget helt andet end at tillade at stille vindmøller op.  Citatet er altså en manipulerende omskrivning fra Vindmølleforeningens side.

Både ministrene og Vindmølleforeningen fremhæver, at der ikke foreligger nogen ”videnskabelige undersøgelser, der viser, at støj fra vindmøller har negative helbredseffekter.”  Det de fortier, er at ingen heller har undersøgt det!  Udsagnet er ikke en minister værdigt, fordi der findes talrige videnskabelige rapporter om sammenhængen mellem f.eks. vindmøllestøj og søvnproblemer, og der er talrige eksempler på syge naboer til kæmpevindmøller, både i Danmark og udlandet. Miljøministeren udtalte også for et år siden under ministeransvar at man ”ikke kan udelukke sundhedsmæssige problemer.”

”Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne (vindmøllenaboernes)” skriver Auken og Lidegaard.  Dette lyder ikke som et uvildigt udgangspunkt for en undersøgelse.  ”Intentionen” synes her ene og alene at være, at bringe de eksisterende og kommende vindmøllenaboer til tavshed. Vi har været vidner til samme slags konstruerede initiativer før, i forbindelse med tilblivelsen af de støjregler, som vindindustrien og ministrene kalder for ”skrappe.”  Via aktindsigt har vi nemlig læst sort på hvidt, at forudsætningen for støjreglernes tilblivelse var, at de ikke måtte få konsekvenser for den fortsatte opstilling af vindmøller på land.

Hvad er det for et skin-demokrati vi lever i, hvis lovregler og undersøgelser kun har til formål at manipulere og underbygge et på forhånd aftalt politisk mål?

Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag har, i forbindelse med den undersøgelse hun selv er ved at sætte i søen, udtalt: ”Jeg tror ikke på, at man generelt skal sætte udviklingen i stå bare for at vente på viden.”  Søger man viden, kan man jo også risikere at blive klogere.

Venlig hilsen
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
Tone Brix-Hansen

www.stilhed.eu

Statsfinanceret censur v/ Bent Jørgensen, medlem af Enhedslisten, Møn

Bebt-jorgensenUnder det netop afholdte kommunalvalg, blev Borgerlisten i Vordingborg Kommune nægtet adgang til at deltage i partiernes afsluttende debat på TV-ØST i Vordingborg.

Ifølge tv-stationens direktør, Vagn Petersen blev Borgerlisten afvist, fordi den ikke var repræsenteret i kommunalbestyrelsen i forvejen eller i Folketinget. Desuden var der ikke plads i studiet, sagde han!

Borgerlisten var meget tæt på valg, med over 800 stemmer, så det er da sandsynligt at deltagelse i udsendelsen, få dage før valget, kunne have givet dem de få stemmer de manglede. Velordnede valg er en fest for demokratiet, som et statsfinanceret medie som TV-ØST, sidst af alle skal sætte skår i, med vilkårlig udelukkelse, bestemt på et direktørkontor.

Bent Jørgensen, Møn
Medlem af Enhedslisten

Åbent brev til Kommende Borgmester Knud Larsen v/Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

kostervig-mollerÅbent brev til
Kommende Borgmester Knud Larsen

Kopi:
Kommende Viceborgmester Heino Hahn
Kommende formand for Teknik-, miljø- og klimaudvalget Thomas Christfort

Stege, den 4. december 2013

 

Kære Knud Larsen,

Høringsfristen for vindmølleprojektet ved Kostervig udløb i juni 2012.  Naturstyrelsen skrev den gang, ligesom 1.200 andre personer og organisationer, en indsigelse mod projektet. Projektet bør derfor aldrig vedtages, og kan ikke vedtages, uden at Naturstyrelsen ophæver sin indsigelse. Naturstyrelsen har efterfølgende faktisk fastholdt sin indsigelse mod projektet to gange.  Det siddende Miljø- og Teknikudvalg besluttede i år, ret uforståeligt, at projektmagerne/kommunen skulle få en tredje chance til at komme udenom Naturstyrelsens indsigelse.

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig foreslog dengang, at kommunalbestyrelsen i stedet sagde nej til projektet og stoppede lokalplanprocessen for ikke at ødsle flere offentlige og private ressourcer på et projekt, som har vakt så overvældende stor modstand, og som Naturstyrelsen to gange havde fastholdt sit veto imod.

Vi tillader os nu at gentage vores opfordring overfor dig som kommende borgmester, fordi et flertal af den nyvalgte kommunalbestyrelse under valgkampen har givet politiske løfter om, at de er modstandere af vindmøller ved Kostervig.  Når dette er situationen, vil det være meningsløst at spilde endnu flere ressourcer på en ny VVM-redegørelse med fornyet høring, der resulterer i endnu flere indsigelser og en lokalplan, der ikke vedtages.

Vi opfordrer jer på det stærkeste til at tage politisk stilling til høringsresultaterne af lokalplanforslaget, når kommunalbestyrelsen tiltræder i januar, og til at stoppe lokalplanforslaget for Kostervig.  Samtidig må kommunalbestyrelsen vedtage et tillæg til kommuneplanen, hvor Kostervig slettes som muligt område for opstilling af store vindmøller.
Venlig hilsen
På vegne af Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Rigmor Nielsen
Erik V. Nielsen
Otto Juhlin
Tone Brix-Hansen

Børn og unge udvalget: Business as usual? v/ Bo Brebøl, Borgerlisten

Bo-BreboelDet afgående udvalg for børn, unge og familie holder sit sidste møde på mandag den 9. december 2013.

Se dagsordenen nederst.

Jeg anser det for et demokratisk problem, at udvalget på falderebet skal indgå en 2-årig aftale om det fremtidige arbejde. Hvis man skal være lidt flink, kan man sige, at udvalget gør hvad det kan for at sikre kontinuiteten i arbejdet ved at lægge kursen for halvdelen af den nye 4-årige valgperiode.

Hvis man, som jeg, er knapt så flink, vil man nok bemærke, at udvalget forsøger at blokere for den demokratiske fornyelse, der er så hårdt brug for. Heldigvis er udvalgets visioner som udtrykt i dagsordenen få og små samt så løst formulerede, at man kan undre sig over, hvad udvalget egentlig mener. Fx vil udvalget gøre noget ved sygefraværet. Hvis sygefravær?

Børnenes? Pædagogernes? Lærernes? Eller måske administrationens?

De midler, der er afsat til opkvalificering af pædagoger og lærere som led i super-inklusionen og skolereformen, udgør knapt 1% af skolebudgettet i 2014.

Den pulje, som skal afhjælpe de problemer, der afdækkes af inklusionsundersøgelsen, er endnu mindre: kun 1,6 mio. kr. Det er godt at være optimistisk; men man skal ikke stikke vælgerne blår i øjnene.

Jeg håber, at den nyvalgte kommunalbestyrelse allerede på sit første møde den 30. januar vil forholde sig til skoleproblemerne i sammenhæng med børne- og familiepolitikken på en anderledes effektiv måde. Det er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen straks fra start giver udvalget et mandat og en økonomi, der kan løse problemerne. Ellers har systemskiftet nærmest været forgæves.

Det skulle vælgerne nødig føle.

Bo Brebøl, Borgerlisten

Se dagsorden:

09-12-2013 – 00 Dagsorden med bilag