Søg et parti?

Monthly Archives: January 2014

Spildevandspåbud! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenTirsdag d.28 januar, havde Vestmøn Lokalråd inviteret til møde i Hårbøllehuset, hvor formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Thomas Christfort, ville fortælle om kommunens spildevandsplaner.

Der skal jo ikke herske tvivl om, at vi er mange der står bag formålet om at sikre et renere vandmiljø i havet, gennem at sikre renere spildevand fra vores huse og gårde.Desværre kom TC med mindst 2 påstande på mødet, som rokker ved hans troværdighed. For det første sagde han, at det var bedre eller lige så godt, at spildevandet blev ledt ud i havet gennem et lukket rør, fremfor gennem en bæk med mange vandrensende planter. Dernæst sagde han, angående sommerhusene i Hårbølle Havn området, at disse kystnære bebyggelser ikke udgjorde noget problem for havmiljøet.

For det første har jeg både skrivelser fra kommunens miljøafdeling samt udtalelser fra ansatte samme sted, der samstemmende siger, at den gode rensning der aktuelt foregår af spildevandet i Hårbøllebækken, i bedste fald kan betyde, at Hårbølle og omegn kan undgå påbud om renseanlæg.Påbud som i givet fald, kan betyde udgifter op til 100 tusinde kroner for hver enkelt husstand. For det andet, blev det fremført på mødet, at nybyggede sommerhuse i Hårbølle Havn området, nu blev påbudt lukket samletank til deres spildevand, hvad TC dog ikke vidste noget om.

Generelt fra mødet, var det svært at få klarhed over kommunens planer og om der overhovedet ville komme påbud på Vestmøn, om husstandenes rensning af deres spildevand, hvilket måske skyldes, at kommune hidtil er gået for hurtigt frem. Men i forhold til ønsket om tilflytning, er det da uheldigt, hvis der skal hvile sådan en skygge over hushandlerne, ligesom udsigten til privat-økonomiske lussinger i den størrelsesorden, kan blive svært for mange at klare, med de fortsat faldende friværdier, som snart er nede på, eller under nul!

Da TC bær endnu en kasket, som formand for Vordingborg Forsyning A/S, der står for bygning af husstandenes renseanlæg, egentlig mærkeligt det er lovligt,så skylder han ihvertfald borgerne nogle mere klare svar på hvad de kan vente, gerne efter at han har talt med kommunens miljøansatte.

Bent Jørgensen, Møn

Et profetisk klarsyn: Specielt til Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre

Leif-ProfilDenne blog er jo dedikeret til politikerne og borgerne i Vordingborg Kommune.

Det har aldrig været tanken at behandle landspolitiske forhold, som vi i kommunen jo ikke har nogen direkte mulighed for at påvirke, men jeg vil nu alligevel dele Olsens Bandens overraskende profetiske klarsyn med vores trofaste læsere.

Nyd dette klip og reflekter over, hvad det er regeringen egentlig har gang i:

Se også denne franske dokumentar og spørg dig selv som politiker, om du virkelig tør overlade DKs energi infrastruktur til denne finansmastodont?

Klik her for at se denne skræmmende dokumentar på DR Deadline

Leif Jeberg

Inklusion – igen igen v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSå er den første rapport om skolereformen landet, og det er ikke morsom læsning.

Og da slet ikke for det gamle Børne- og Unge Udvalg, der til det sidste påstod, at alt gik godt. Godt hjulpet af skoleforvaltningen, der var kolportør af rosenrøde historier. De eneste, man ikke gad høre på, var lærere, pædagoger og forældre.

Nu er der rådet bod på dette, hvad angår de første. Men desværre er svarprocenten nede på 50 %, hvilket ikke kan overraske, når man betænker den manglende dialog og tvivl om lærernes ytringsfrihed. Men alligevel taler rapporten sit tydelige sprog. Den afslører en afgrund mellem frontmedarbejderne og de fleste ledere, der sidder gemt bag skriveborde, beskæftiget med at tilfredsstille rådhusets krav om positive historier. Således mener over halvdelen af lederne, at børnene trives, medens kun ¼ af lærerne og 7 % af pædagogerne er enige. Om inklusionen er lykkedes, er over halvdelen af lederne enige om, men kun 4 % af lærerne og 11 % af pædagogerne!

Det var Borgerlisten og Enhedslisten, der under valgkampen satte spørgsmålstegn ved inklusionens succes, og vi blev mødt med skepsis fra de andre partier. Vi blev tilmed beskyldt for at være imod inklusionen og børnenes optagelse i fællesskabet. Det lykkedes aldrig at overbevise Socialdemokratiet, SF og Radikale, der holdt fast i deres luftige visioner, hvorimod Venstre var lydhør, selvom partiet i starten mente, at havregryn til alle var løsningen.

Det er derfor en fordel, at en dygtig Venstrekvinde nu er formand for Børneudvalget. Men jobbet er ikke misundelsesværdigt – ja nærmest en Uriaspost. Inden der kan ryddes op, er vi i slutningen af 2. skoleår siden reformen, og de problemer, der kunne være løst i 2013, har vokset sig større – og dyrere. Der er ganske vist afsat 1.6 millioner, men dette forslår som en skrædder i helvede – uden at drage sammenligning med situationen i skolerne.

Borgerlisten forudser, at der skal afsættes flere ressourcer, først og fremmest lærere og pædagoger, inden inklusionen lykkes, og det faglige niveau højnes. Vi forudser også, at nogle af de ”inkluderede” reelt er så ekskluderede, at de af hensyn til dem selv og undervisningen skal tilbageføres til en centerklasse, hvor de eventuelt kan deltage i dele af undervisningen sammen med øvrige elever.

Men det bliver hverken let eller billigt.

Allan Huglstad, Vordingborg

Velkommen til udkanten!v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenJulegæsterne der ankom til Vordingborg Station, kunne med samme lugte, at de nu var kommet på landet.

En stank af urin fra alle kroge og hjørner, ja selv i elevatoren, der åbenbart blev benyttet til toilet. Det skyldes såmænd, at stationens toilet nu har stået aflåst i månedsvis, noget som ingen åbenbart tager ansvar for, og som de lokale beboere tilsyneladende har affundet sig med.

Ingen argumenter kan forsvare, at der intet toilet er hvor tusindvis af mennesker færdes dagligt. Hvis et betalingstoilet ikke kan fungere på grund af hærværk og tyveri af mønterne, så må der som mindstemål være et åbent toilet, men med regelmæssigt tilsyn. Ansvaret ligger hos DSB, men stationen er i høj grad en del af kommunens profil og forbindes med den, så det overordnede ansvar for anstændige forhold ligger hos vores lokale politikere, der åbenbart ser den anden vej.

Fortsætter julegæsterne til Stege, er det ikke stort bedre. Juleaftensdag, midt på dagen, var både toiletterne på Storetorv, samt det i biografens gård aflåst, selv om de, såvidt jeg har forstået, drives i et samarbejde med kommunen og derfor må betragtes som offentlige. Man må da håbe, at vores nyvalgte kommunalbestyrelse har et vågent øje for, hvordan vores kommune præsenterer sig, både for de eftertragtede turister og ikke mindst, for vores egne borgere. For det er forhåbentlig ikke i politikernes hoveder, at udkanten begynder!

Bent Jørgensen, Møn