Søg et parti?

Monthly Archives: June 2014

Kommunal debatforurening v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadKloakskandalen i Magleby har i det sidste års tid givet flere overskrifter, men meget lidt dokumentation i det betimelige i at separatkloakere Magleby og afkræve tilslutningsbidrag.

Især har kommuneingeniør Carsten Møller bidraget til at ”forurene” debatten. Det sidste, han lukkede ud i ”kloaken”, da han inspicerede hovedledningen i Magleby, lød således: ”Folk har koblet gamle afløb på. Det ser man typisk i mange af de mindre byer. En tilslutning er ikke det samme som at være offentligt kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014).

Blandt det begrænsede materiale, Uffe Thorndahl ved aktindsigt har fået udleveret, findes 14 tilladelser fra perioden 1971-82 fra Møn Kommune vedrørende tilslutning af husspildevand (herunder toilet) via trixtank til kloaken i amtsvejen gennem Magleby. Denne ledning kaldes skiftevis kloakledning, gadekloak, fælleskloak, afløbsledning, offentlig spildevandsanlæg, hovedledning, kommunal ledning og afløbssystem.

Folk har altså ikke begået selvtægt, som ingeniøren mere end antyder. Alle de nævnte tilslutninger er godkendt af kommunen, og efter dagældende lovgivning kunne dette kun lade sig gøre, fordi der fandtes en fælles kloakledning. De er derfor lovlige. Omvendt kan det sluttes, at Magleby har været kloakeret, da det ellers ikke havde været muligt at installere WC i bymæssig bebyggelse!

Efterfølgende har Møn Kommune konfirmeret tilslutningerne ved i BBR-registret at tilføje ”afløb til offentlig spildevandsanlæg”. Formand Christfort – en anden kommunal ”forureningskilde” – har ikke meget til overs for dette, som han betegner som ”ikke er noget man kan regne med” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014). I så fald kan man heller ikke ”regne med” kommunens ændring i 1996, hvor oplysningen af forvaltningen blev ændret til ”nedsivning” eller ”anden type afløb” – i øvrigt uden at spørge borgmester Knud Larsen eller orientere lodsejerne!

På denne luskede måde gjorde Møn Kommune klar til fremtidens kloakeringer – og tilslutningsbidrag…

Allan Huglstad, Vordingborg

Lykkehjul og gode venner afgør kloakering v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSelvom spildevandsplanen er udsat, fortsætter kloak-skandalen i Magleby.

Og for de mange, der de næste år står overfor en økonomisk belastende spildevandsrensning, er der god grund til at følge med. Hvis Vordingborg Kommune slipper ustraffet fra Magleby-skandalen, vil politikere og embedsmænd for alvor få blod på tanden.

Trods flertalsgruppens konstitueringsløfte om en ”uvildig undersøgelse” i Magleby, er denne aldrig blevet gennemført. I stedet har Uffe Thorndahl, tidligere borgmester i Hørsholm, bedt om aktindsigt. Selvom det er begrænset, hvad de modvillige embedsmænd har fundet frem, kan det allerede nu konkluderes, at embedsmænd og ansvarlige politikere har ført folk bag lyset – bevidst eller ubevidst – for at udtrykke det diplomatisk.

Dette vil jeg belyse i en række indlæg baseret på det materiale, kommunen har udleveret. I dette indlæg vil jeg se på, om der overhoved var behov for at kloakere.

Det mente Thomas Christfort, dobbeltformand for Forsyningen og Teknik og Miljø, åbenbart ikke, da han sidste år udtalte: ”Det er frygteligt, det der sker derude, og som det ser ud nu, så skulle Magleby nok aldrig have været separatkloakeret”. Året efter vendte han kåben, og som en anden tøsedreng var det nu regeringen, ikke kommunen, der var den skyldige.

Af krav til en forbedret spildevandsrensning fremgår det, at ejendommen skal forurene, og at der skal være dokumentation herfor. I Miljøbeskyttelsesloven kræves en beskrivelse af kloakanlæggets tilstand. Ingen af disse krav har kommunen opfyldt i Magleby. Ingen ved derfor, om man har fået en miljøgevinst for millioninvesteringen og for de årlige vandafledningsbidrag.

At kloakbeslutningen i Magleby bygger på en tilfældighed, bekræftes af andre ”tilfældigheder”. Således er der flere landsbyer, der ikke skal separatkloakeres, selvom de ligger tættere på et ledningsanlæg end Magleby. F.eks. Kraneled og Ullemarke. Der er kloakplan for sommerhusområdet Oddermosen – dog ikke gården i sydvestkanten, der fortsat kan udlede spildevand på badestranden. Noget lignende er tilfældet med den gamle præstegård i Stavreby – i lokalplanen hotel og kursted. Her kan der fortsat udledes spildevand i Bøgestrømmen, selvom Stavreby kloakeres. Begge steder aner man en ”kommunal forbindelse” på topplan. De fleste sommerhuse på Råbylille Strand er kloakerede – dog skal det østlige område ikke kloakeres.

Hvorfor?

Det værste eksempel ligger dog tættere på Magleby. Det er campingpladsen Møns Klint, der er Østmøns – måske Møns – største forurener. Her har man siden 1991 udledt enorme mængder spildevand – i forhold til Magleby – via et primitivt nedsivningsanlæg og ud i Vrinskebækken, der nu fungerer som åben kloak. Kommunens egne måleresultater dokumenterer, at spildevandet stort set ikke renses, men alligevel griber kommunen ikke ind. Er det fordi, der er tale om turister og godsejere og ikke ”fattigrøve” som i Magleby?

Meget tyder på, at beslutningerne om kloakering ikke bygger på dokumentation, men tilfældigheder og gode forbindelser.

Allan Huglstad

Vordingborg

Militært multicenter v/ Karen Margrethe, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenKommunalbestyrelsen efterlyser inspiration til et nyt navn til det nye Multicenter Præstø.

Jeg vil foreslå at centeret kommer til at hedde:

”Camp Bastion”.

Camouflage beklædningen af bygningens ydre leder tankerne hen på en militærenhed, der evt. kunne være blevet til overs efter at de danske styrker er trukket ud af Helmand provinsen i Afghanistan. Derfor navnet: Camp Bastion!

Som udgangspunkt for byggeriet havde Vordingborg kommune ambitioner om et smukt nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet og æstetik. Det mener jeg ikke at resultatet vidner om. Desværre.

MH

Karen Margrethe, Præstø

Statsforvaltningen reagerer på Magleby Kloaksag v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstroemAldrig har jeg set en så hurtig reaktion fra det offentlige!

René fra Magleby sendte henvendelse til Statsforvaltningen 3/6. Dagen efter, igår 4/6, sendte Statsforvaltningen denne anmodning til Vordingborg Kommune om redegørelse inden 4 uger:

http://www.scribd.com/doc/228067014/Statstilsynets-anmodning-4jun14

I henvendelsen til Statsforvaltningen gør René opmærksom på Vordingborg Kommunes usammenhængende udsagn om Maglebys gamle kloakledninger, og på kommunens “bøllemetoder” til inddrivelse af de tilslutningsafgifter, som der så vidt vi kan forstå ikke er lovhjemmel for.

Margareta Dahlström, Borre

Spørgsmål til borgmester Knud Larsen,Vordingborg Kommune: Hvordan har I politikere dog kunnet finde på at genere Præstøs mange turister, der netop har deltaget i Præstøs aller størst turistsucces “Fransk Forår” ved at sende parkeringsvagter til Præstø?

Leif-ProfilHvis svaret på dette spørgsmål er, at det har politikerne heller ikke, så må det jo være nogle nidkære embedsmænd, der åbenbart ønsker at undergrave kommunalbestyrelsens egen turismestrategi?

Vogterne har mere end svært ved at forestille sig, at det skulle være politikerne, der har sendt parkeringsvagter til Præstø her i den forgangne forlængede weekend, hvor Fransk Forår er blevet afviklet, og hvor vagterne med stor effektivitet har høstet vores turister penge ved opkrævning af parkeringsafgifter?

Nu spørger vi Præstø borgere kommunalbestyrelsen, om det er halen der logrer med hunden eller hunden, der logrer med halen? Er det politikerne, der styrer vores kommune eller er det embedsværket?

 

I Vordingborg Kommunes Målsætning for Turisme, hedder det blandt andet:

  • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at naturturismen, både til lands og til vands udvikles som et nyt fyrtårn. Udviklingen sker i første omgang gennem projektet ”Kystturisme.
  • Udviklingen søges fremmet ved at sikre en sammenhæng og fælles indsats mellem Erhvervspolitikken, Kultur og Fritidspolitikken, Miljøpolitikken og Naturpolitikken. Indsatsen skal medvirke til forbedrede tilbud og aktiviteter også for kommunens borgere.
  • Den maritime turisme skal fremmes ved udvikling af maritime tilbud i fritidshavnene.
  • Markedsføringen af købstædernes og landdistrikternes turistmæssige attraktioner, særpræg og muligheder i forbindelse med erhverv, turisme og bosætning, skal sammenkædes med markedsføringen af fyrtårnene Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns klint.

I Præstø er mange ildsjæle utroligt engageret i at efterleve disse mål. Senest har Præstø Handels- og Erhvervsforening med en kæmpe indsats endnu en gang med en bragende succes gennemført Fransk forår i Præstø.

Titusindvis af besøgende er de seneste tre dage strømmet til Præstø fra stort set hele landet – ja, selv fra Tyskland, Sverige og Norge kommer de besøgende sejlende og kørende i deres autocampere.

Det er komplet uforståeligt, at vi skal opleve, at vores turister i den grad skal generes, og ikke mindst at kommunen i den grad undergraver sin egen turiststrategi og tillige lægger hindringer i vejen for det store arbejde, Præstø Handels- og Erhvervsforening har lagt i planlægning og gennemførelse af Fransk Forår.

 

Vi ser frem til at få et svar fra borgmester, Knud Larsen.

Leif Jeberg, Præstø