Søg et parti?

Monthly Archives: May 2015

SFO rives nu ned v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSom tidligere omtalt, havde politikerne i Børn og Unge udvalget, med Kirsten Overgaard som formand, stærkt kritiserede planer om, at nedrive SFO-huset på Fanefjord Skolen, angiveligt for at spare driftudgifter på huset.

Disse udgifter blev anslået til 100 tusinde kr. årligt, hvor skolen selv havde anslået væsentlig lavere. Det forhindrede dog ikke udvalget i pr. omgående, at pålægge skolen denne budgetreduktion på 100 tusind kr., som skolen derefter accepterede, mod at få lov til at beholde huset, som udover 40-50 SFO-børn, rummer 3 lærerarbejdspladser og desuden bliver brugt til skolens forskellige projekter.

Børn og Unge udvalget, der åbenbart ikke har været på stedet, havde en ide om, at SFO-børnene kunne være i skolens kælder, selv om den ikke er godkendt til formålet og derfor kræver en ombygning. Den første arkitekt har været på besøg.

Men på trods af de mange protester, både fra lærere og skolens bestyrelse, har udvalget alligevel på deres april møde besluttet, at nedrive SFO- huset for en udgift, de har anslået til ca.600 tusinde kr., på trods af, at den ønskede driftbesparelse allerede er opnået, takket været skolens vilje, til at undvære de 100 tusind kr. i deres budget for fremtiden.

Når politikere handler så meget udover sund fornuft, så bør der sættes navne på de 3, der udover K.O. har gennemtvunget nedrivningen og det er: Michael Seiding Larsen, Bent Maigaard, Nina Møhler. 3 politikere stemte imod, nemlig: Birgitte Steen Jørgensen, Mette Høgh Christiansen, Helle Mandrup Tønnesen.

Dette eksempel på kommunal-politisk magtmisbrug, i forhold til borgerne og deres interesser, bør få alle til, at være opmærksomme hver gang et politiker-initiativ er på banen i deres område, blot i simpelt selvforsvar.

Bent Jørgensen, Møn

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag Lokalplan C 15.15.02, Støvvasen i Stege & Lendemark (vedr Aldi og Superbrugsen) v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenEn af vores venner har tilsendt mig dette skema, som han åbenbart har fundet på kommunens hjemmeside–da jeg selv har sendt høringssvar til byggeplanerne på Støvvasen for Aldi i Stege, undrer jeg mig over, at jeg ikke får dette skema fra d.6 maj tilsendt, nu skriver vi d.20 maj, ligesom det undrer mig, at min bopæl 15 km. fra Stege, åbenbart er væsentlig at anføre–den kraftige jordforurening på stedet bliver åbenbart ignoreret.

Bent Jørgensen, Møn

06-05-2015 – Skema vedr. indsigelser

 

Museumstanker v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadEt nyt museum i Vordingborg bør formidle det enestående og være et besøgscenter for nærområdets kulturskatte.

Det samme gælder i høj grad Møns Museum, der turistmæssigt ligger i et smørhul og har så meget at øse af. Det særegne ved Møn er bl.a. sild, Stegeborg, Steges befæstning og middelalder, de mange gravhøje, dysser og voldsteder, skanser og forter fra svenskekrige til kold krig og selve økulturen. Hertil kommer de mange sagn og fortællinger og muligheder for kulturhistoriske udflugter.

Museet har i den senere tid været præget af mere eller mindre opfindsomme events, medens formidlingen af det unikke ved Møn – og Bogø og Nyord – er trådt i baggrunden. Hvornår får vi f.eks. de mange fund at se fra Stegeborg?

Når Vordingborg Museum er en realitet, og Møns Museum er givet tilbage til mønboerne, skal formidlings- og turismestrategi koordineres, så vi får to unikke egnsmuseer, der kan tiltrække såvel de lokale som gæster udefra.

Formidlingen har dog det store problem, at registrering af fund og en målrettet indsamling samt forskning – især vedrørende nyere tid – igennem mange år og især under opbygningen af Borgcentret – har stået i stampe. Tusindvis af genstande er ikke registreret, og det kniber med dokumentationen. Her ligger en gevaldig opgave for Museum Sydøstdanmark/Borgcentret – der ifølge Museumsloven har ansvaret – hvis de to egnsmuseer skal formidle andet end stenøkser. Også lokalarkiverne, der har indsamlet en masse, mangler forskning – og det bliver ikke bedre af, at man fyrer kommunens arkivleder.

De to nye egnsmuseer skal primært drives af frivillige, men dette kan ikke gøres uden professionel arbejdskraft. Og her drejer det sig ikke bare om at finde genstande i magasinerne og skrive udstillingstekster. Den museale arbejdskraft skal indhente det forsømte i registrering og rapporter med vægt på det specielle ved området. Udover støtte fra Museum Sydøstdanmark bør medarbejderne ved Møns Museum deles op, så også Vordingborg Museum får tilført ekspertise på alle områder – inklusiv administration og oplæring af frivillige.

Men professionel arbejdskraft og frivillige kan ikke alene leve op til Museumslovens intentioner. Der skal også penge til. Her kommer fondsstøtte ind i billedet. Men ingen fonde giver penge til noget, der ikke kan tiltrække besøgende, og slet ikke hvis kommunen ikke støtter. Men en kommune, der har råd til et Panterprojekt, nyt rådhus og en forskønnelse af Vordingborg, har naturligvis også penge til to egnsmuseer, der har betydning for såvel turisme som tilflytning.

Allan Huglstad, Vordingborg

Borgmester taber masken v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen (KL) bekendtgør på forsiden af Sjællandske 8.maj – dagen, hvor 2. Verdenskrig sluttede – at han skam går ind for ytringsfrihed – bare ikke på Bornholm!

Bortset fra den uheldige timing, er KL bange for, at Trykkefrihedsselskabets debatmøde med den hollandske politiker Geert Wilders og Flemming Rose, Information, vil skade den gode stemning og dialog på folkemødet. Vi andre frygter noget, der er meget værre, hvis ytringsfriheden indskrænkes såvel globalt som lokalt! Frihed er som bekendt ikke noget, man får, men noget man skal kæmpe for hver dag. Dette sker med ord, men hvis ord tæmmes, får man korruption, nepotisme og enevælde, og i sidste ende erstattes ord med kalahsnikov.

Hvis ytringsfriheden kun beskytter de ytringer, der er konforme i forhold til den gængse politiske diskurs, er ytringsfriheden intet værd.

Jeg er ikke bange for, at den tætte kontakt mellem borgere og politikere skal gå tabt. Det er ulige nemmere for politi og PET at beskytte ytringsfrihed og deltagere på Bornholm, end det f.eks. er i København. Og den opgave skal de nok klare.

Men KL’s berøringsangst går nok dybere. Som udrundet af en gammel bondeslægt er han præget af Venstres liberalisme, hvor flæskepriser og landarbejderlønninger altid har været hævet over ytringsfriheden. Det så vi under besættelsen, hvor bondestanden først meldte sig i frihedskampen, da landbrugseksporten til Tyskland dalede i 1945.

KL’s ringeagt for ytringsfriheden har vi fået smagsprøver på. For nylig har han som medlem af Movias bestyrelse været med til at fjerne busreklamer, der opfordrede til boykot af produkter fra israelske bosættelser i besat område. Lokalt forsøger han at begrænse – for ikke at sige forhindre – ytringsfriheden ved at begrænse aktindsigtsbegæringer, dels ved at overskride 7-dagesfristen med flere uger, dels ved ikke at få orden på det kommunale arkivrod. Manglende indsigt i tidligere planer og beslutninger giver et dårligt beslutningsgrundlag for embedsmænd og politikere, men værst af alt begrænses borgerne i deres søgen efter sandheden. På den måde medvirker KL til at dække over evt. kommunale fejl.

Fri os derfor for Knud Larsens provinsielle udlægning af ytringsfriheden!

Allan Huglstad, Vordingborg

Avis i Bogbussen v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSamtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer får frit leveret dagbladet Sjællandske ligesom de kommunale forvaltninger får leveret avisen.

Så er det da mærkeligt, at der ikke er råd til at Bogbussen får et eksemplar, for mange biblioteksbrugere kommer jo kun i bogbussen. Den lille ekstra bevilling, må vores Kulturudvalg da gerne tage stilling til, på deres næste møde.

Bent Jørgensen, Møn

Borgmestercensur V/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSom medlem af trafikselskabet Movia`s bestyrelse, har Vordingborgs borgmester Knud Larsen stemt for, at 35 reklamer på de københavnske busser skulle fjernes.

Reklamerne var bestilt af "Venskabsforeningen Danmark Palæstina" og indeholdt følgende tekst, underskrevet af borgere i København:

"Vores samvittighed er ren. Vi hverken køber produkter fra de israelske besættelser eller investerer i bosættelsesindustri".

Men både fra den israelske ambasade og pro-israelske grupper, herunder repræsentanter for Dansk Folkeparti, blev der lagt pres på Movias bestyrelse, for at få fjernet disse busreklamer,  hvilket bestyrelsen efterkom.

På  hjemmebanen er Knud Larsens borgmesterpost skaffet, ved at gå ind på Dansk Folkepartis betingelser, efter sidste kommunalvalg, et parti som er kendt for sin ubetingede støtte til Israel.

Men uden for Byrådssalen, ville det klæde Knud Larsen, at lægge afstand til Dansk Folkeparti, da han forhåbentlig ikke ligger under for deres ideer her.

Bent Jørgensen, Møn