Søg et parti?

Monthly Archives: July 2015

Udsmidning af Kridthuset v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenNu er vi så heldige, kun at modtage dagbladet Sjællandske een gang om ugen, for den kommunalpolitiske ulykkesrate er åbenbart utømmelig, og ville kræve mindst et læserbrev dagligt, ved normalt abonnement. Se nu til udgaven af Sjællandske, lørdag d. 4 juli, der over en hel side skildrer en nærmest sjofel behandling fra kommunens side, af bestyrelsen bag det netop solgte Kridthuset i Stege, det tidligere meget aktive medborgerhus, af stor værdi for både Stege og resten af Møn.

Men for tre år siden, fik Kridthuset en begmand af kommunen, da man uden videre satte huset til salg, åbenbart dirigeret af et Møn-uvenligt kulturudvalg, med Birthe Helth, som udvalgsformand. Nådigst fik foreningen dog lovning på et halvt års opsigelse til hver en tid og således amputeret, kæmpede bestyrelsen stædigt videre for foreningen.

Nu kunne man jo have håbet, at ihvertfald den lokalt valgte borgmester, mønboen Knud Larsen, havde ændret denne beslutning fra forgængerne og havde  indset hvad Kridthuset betød, især for Stege og til en pris af småpenge, sammenlignet med strømmen af kulturpenge, der flyder gennem Vordingborg. Men tværtimod ønsker han end ikke at give en undskyldning, når nu kommunen efter salget, bryder aftalen, og lader køberen af Kridthuset påbegynde ombygning af huset til boliger, inden opsigelsen udløber d.31`december.

Den kommunale fagchef for Kultur og Fritid, Jesper Kjærulff, der naturligvis ikke har ladet køberen rykke ind i utide, uden borgmesterens godkendelse, prøver at smøre honning på beslutningen, med et stykke usædvanligt, indsmigrende lyrik fra kommunal side, til bestyrelsen, hvori han appelerer til, at man viser samfundssind, for tilflyttere er jo en gevinst for os alle.

Men i sin iver for at sælge huset, har man åbenbart lovet køber mere end bukserne kunne holde til, så her som andre steder i kommunen, vil det naturlige svar på dens magtmisbrug være, stiftelsen af en forening med navnet: "Borgernes Advokat", hvor kontigent og støttebeløb, gik til den nødvendige eksperthjælp.

Bent Jørgensen, Møn

Billedkunstråds exit v/Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenFor et par år siden, besluttede man i Vordingborg Kommune, at oprette et Billedkunstråd efter gældende regler, hvor kommunen betaler halvdelen og Staten resten, hvorefter rådighedsbeløbet til planlagte årlige uddelinger blev på 100 tusinde kr., hvilket svarer til gennemsnittet af, hvad et dansk landbrug får i offentlig støtte. Herefter kunne kommunens kunstnere og kunsthåndværkere, sende ansøgninger ind, hvilket jeg og min kone, Bente Egedorf så gjorde for godt et år siden, uden vi har hørt en lyd fra kommunen siden. Det lød jo ellers som en god ide med legater, til vores meget levende kunstliv, til glæde for lokale borgere som for turister.

Ved et rundspørge, fandt vi ud af at andre havde søgt, med samme resultat, nogle for 2 år siden. Vi efterlyste forgæves et svar på vores ansøgning, men som andre hørte vi aldrig en lyd udover, at det pr. tlf. blev oplyst, at Billedkunstrådet var nedlagt. Til sidst fik vi at vide af en ansøger,at det skyldtes, at kommunens ansøgning til Staten om tildeling af halvdelen af beløbet, havde været mangelfuld, og derfor var blevet afslået.

Ting sker, men i så fald havde det da været på sin plads, at skrive til ansøgerne, at man desvære ikke kunne imødekomme ansøgningen, da man grundet manglende bevilling fra Staten, havde nedlagt Billedkunstrådet.

Dette her er jo skrevet, ud fra kommunens manglende lyst til at oplyse om Billedkunstrådets skæbne, og jeg ser da meget gerne, at man retter mig, hvis der er noget jeg har misforstået. Det står dog fast, at ansøgerne intet har hørt fra kommunens ansvarlige Kulturudvalg.

Bent Jørgensen, Møn

Dyr unødvendig nedrivning v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI "Ugebladet for Møn", d.26 juni, har Kirsten Overgaard, Venstre, forsøgt at imødegå protesterne imod hendes store ønske om at nedrive SFO-bygningen på Fanefjordskolen, protester som er fremført af skolens lærere og bestyrelse, samt 3 medlemmer af Børn, Unge og Familieudvalget, hvor K.O. sidder som formand, med et flertal på een i denne sag.

Desværre benytter K.O. lejligheden til en generel mistænkeliggørelse af mig, når hun skriver, at jeg: " -er igen i byen med halve sandheder". Og det halmstrå K.O. klamrer sig til i sin påstand er, at SFO-børnene alligevel ikke skal ned i skolens kælder, som hendes udvalg ellers havde kig på i starten, og som jeg derfor skrev om.

Men K.O. efterlyser fakta og det er, at udvalgets ønskede driftbesparelse på 100 tusinde årligt ved nedrivningen, har skolen valgt at tage fra deres eget budget, blot for at få lov til at beholde den meget brugte bygning. Fakta er også, at udvalget har budgetteret med 600 tusinde kr., til nedrivningen af SFO-bygningen. Tænk hvad man kunne gøre for børn og unge for det beløb, istedet for at svine med borgernes penge.

Mit oprindelige læserbrev: " SFO rives nu ned", kan læses på hjemmesiderne: vordingborgpolitikernes-vogter.dk samt på: enhedslisten-vordingborg.dk

Bent Jørgensen, Møn