Søg et parti?

Monthly Archives: August 2015

Gylle i gaden v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenDet gør ondt på en for Møn, når man læser om de inkompetente politikeres seneste genistreg med at lukke eller begrænse adgangen til de offentlige toiletter midt i turistsæsonen. Havde det været et privat firma, der for frem på den måde, var den ansvarlige ubetinget blevet fyret, men formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort kan tage det roligt, hvad han da også i højeste grad gør, når han udtaler, at man nok finder en løsning hen på efteråret. Det samtidig med, at TV-ØST i nyhederne, har bragt den første, stinkende, reportage, fra kommunens fornemste turistdestination, Møn, men gå selv ind og se den og ikke mindst, læs de mange kommentarer til udsendelsen.

Men til alt det, udtaler Thomas Christfort blot sin slappe forklaring: "Lige nu er vi ved at undersøge de tekniske ting i forhold til at se, hvad der kan gøres". Jamen er det ikke rørende?

Den tekniske ting der er behov for, er en nøgle til at få toiletterne låst op igen, mere indviklet er det ikke.

Hver eneste dag i den nuværende situation, koster Møn på bundlinjen og sejgt arbejde at rette op igen.

Vores borgmester som øverste ansvarlige, kan heller ikke fyres, endnu ihvertfald, selv om det burde være muligt, men har åbenbart valgt at gå i flyverskjul, for ikke at blive lagt mærke til, for det er trods alt hans bopæl, der misrøgtes.

Igen – igen, kunne man tilføje, for det er langtfra det første banesår, politikerne tildeler Møn, der stædigt kæmper videre med held, og tak for det!

Bent Jørgensen, Møn

Tåbelige planlove / Grundloven gælder stadig v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussenI ca. 25 år har jeg kritiseret planlovenes negative følgevirkninger. Planlovene tømmer landdistrikter for liv da kun land-, skovbrug og fiskeri er velset.

Kommunerne skal arealplanlægge 12 år frem i tiden.
Det er nok ok at planlægge infrastrukturen, transport og strømforsyning, men derudover begynder det at blive kritisk når der planlægges så detaljeret.

Man kan ikke planlægge det utænkte.

Får Lars Tyndskid på yderste kartoffelrække en god ide der kunne skabe vækst og arbejdspladser er han henvist til et erhvervsareal i en byzone.

Derfor er der et stort problem med Grundlovens § 74 ”Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv … skal hæves ved lov”. Planlovene er i konstant konflikt med Grundloven overfor landzonerne. Folketingspolitikere aflægger ed på at overholde Grundloven, men glemmer hvad det indebærer.

Når der så er en lokalpolitiker, her Thomas Chrisfort, endelig får et klarsyn og erklærer planloven tåbelig (og respekterer Grundloven), så skal vi da ikke skælde ham ud, men rose ham. Ærlig talt, der bliver hverken mere eller mindre handel i Algade, hvad enten der ligger en ekstra Netto i Ørslev eller ej.

Ligeledes giver Grundlovens § 73 om ejendomsretten også nogle rettigheder til godsejer Peter Scavenius, se Sjællandske 21/8. Den giver ham ikke ret til at forurene sine omgivelser, men den giver ham ret til selv at vælge den renseløsning der passer til hans situation. Når den så er meget mere bæredygtig end alternative kommunale renseløsninger undrer det mig, at store og små naturforeninger vedbliver at stritte imod.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Hvem er tåbelig? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadThomas Christfort, formand Teknik- og Miljøudvalget, mener, planloven er tåbelig, og han er klar til at overtræde den.
Det handler om en ny Netto-butik, som Naturstyrelsen har nedlagt veto imod. For at omgå loven vil Christfort lave en ny lokalplan, der giver tilladelse til et butikscenter i Ørslev ved Københavnsvej, hvor Netto så kan etablere sig. Som om vi ikke har tomme butikker i overflod! Brugsen i Ørslev er lukket, der er tomme vinduer i Algade, og et butikscenter i Masnedsund har stået tomt i årevis.

Christfort er i forvejen kendt for lemfældig omgang med love og regler til fordel for vennetjenester. Tidligere har han været politianmeldt for at overtræde vandforsyningsloven ved at levere sundhedsfarligt vand til sine lejere. Samtidig har han kæmpet for godsernes ret til at levere forurenet vand fra egen boring. Dette gælder bl.a. vennerne på Marienborg, der deler forvalter og maskiner med Christforts Nybøllegård. På Østmøn holder han hånden over en godsejer, der i årevis har udledt – og stadig udleder – urenset spildevand fra campingpladsen. Samtidig er han formand for Vordingborg Forsyning, der er et selvstændigt aktieselskab, der skal udføre de opgaver, der stilles af formanden for Teknik og Miljø – hvilket også er Christfort. Med de to vellønnede job demonstrerer han samme grådighed som Lars Løkke og Carl Holst.

Nu er Christfort klar til en ny vennetjeneste. Denne gang skal planloven overtrædes for at sikre Netto en attraktiv beliggenhed. Dette er også en overtrædelse af forvaltningsloven, idet det er en favorisering af én bestemt erhvervsvirksomhed.
Meget tyder på, at Christfort ikke kender de konservative værdier, og det deler han nok med de få, der er tilbage i partiet. Er det naivt at håbe på, at den konservative – på mange områder – indskrænkede vælgerforening vil tage en snak med ham om lov og orden?

Allan Huglstad, Vordingborg

Møn på spanden? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenNej heldigvis! Tværtimod kører det godt på Møn og i hovedstaden Stege.

En ting vi bemærker på vores rejser, er hvilken standard de offentlige toiletter tilbyder borgere og turister, en slag lakmusprøve for civilisation, hvor nogle lande rangerer højt og andre, i værste fald, giver dårlige oplevelser.

Derfor er det da også påfaldende, at Møn der ideligt markedsføres som kommunens turistspot nr. 1, tilbyder sine gæster så elendige forhold, når det drejer sig om offentlige toiletter. Jeg har et par nye eksempler, som vidner om en helt uforståelig skrotning og nedlukning af de kommunale toiletter, her midt i turistsæsonen.

Først er der toilettet på rastepladsen i Askeby, som simpelthen er blevet lukket. Dernæst er der de to toiletter ved cafèen på Storetorv i Stege, som nu kun er tilgængelige med mobilpay, som det fremgår af opslag på døren, kun på dansk, og underskrevet Vordingborg Kommune. Det betyder reelt en lukning for mange ældre og børn og desværre også for vores udenlandske turister, som udgør mindst halvdelen af befolkningen, om sommeren. Dertil urenlighed omkring de nævnte toiletter, til gene både for naboer og besøgende, og sandsynligvis en sundhedsfare med bakterier i luften, på sommerdage.

Der er sikkert andre eksempler på Møn, på dette nye spareprogram overfor simpel borger- og turistservice, som toiletadgang er og som politikere i halen på en kreativ administration, blindt følger for at spare småører.

Men som forslag istedet og hvis de tør, kunne administrationen kigge på den megen omsiggribende politikerfryns, bl.a. med gallamiddage i årets løb, hvor penge kunne spares, hvis man lod knap så mange politikere komme til fadet.

Bent Jørgensen, Møn