Søg et parti?

Monthly Archives: September 2015

Ferietur på skatteydernes regning v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadKommunen har pålagt institutionslederne at holde igen med udgifterne. Dette gælder dog ikke politikere og chefer på rådhuset.

Som eksempel har 6 politikere, kommunaldirektøren og sekretariatschefen med ægtefæller deltaget i Folkemødet på Bornholm på kommunens regning, ca. 50.000 kr. Borgmesteren meldte dog fra, fordi han mente, der var for meget ytringsfrihed på klippeøen, men han glemte dog at afbestille sit hotelværelse.

Turen virker ret fordækt. Under en orienteringssag, hvor der ikke kan træffes beslutninger, vedtager økonomiudvalget at tage til Bornholm. Kommunen har intet aktstykke, der angiver rejsens formål, og da man kommer hjem er der intet papir på evaluering. End ikke et skriftligt referat af en mundtlig drøftelse. Men hvem tænker på formålsbeskrivelse og evalueringsrapporter, når man holder ferie? Da bussen bliver fyldt op med pårørende på kommunens regning, ligner det mere en ferietur end en tjenesterejse.

Nu burde borgmesteren træde i karakter og vise, at han kan mere end at småsludre og rygklappe. Her skal statueres et eksempel! Start med at betale dit eget hotelværelse! Lad derefter alle deltagere – herunder pårørende – betale deres andel tilbage til vores fælles kasse. Den højt lønnede kommunaldirektør har vel selv råd, og det samme gælder sekretariatschefen, der har flere ben i Guldborgsunds kommunalbestyrelse. Alle politikerne har en højere indtægt end gennemsnittet. F.eks. har den ret ukendte Per Stig Sørensen (DF) ved siden af sin kommunale ansættelse en indtægt på ca. 250.000 for alle de små og store udvalg, han har tid til at sidde i. Dette gælder også pensionisten Poul A. Larsen (S), der indkasserer et tilsvarende beløb – til gengæld kørte han bussen – så vidt vides uden vederlag.

Endelig burde borgmesteren give kommunaldirektøren endnu en advarsel for at have tilrettelagt denne skovtur.

Det siger sig selv, at denne nassetur ikke skal gentages til næste år!

Allan Huglstad, Vordingborg

Udvalgsformand bruger stranden som losseplads v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSom billedet viser, taget d.16. september i år, har Thomas Christfort (K) på Nybøllegård, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune, valgt at bruge stranden nedenfor Tjørnemarke på Vestmøn, til at komme af med sit mugne korn, når han muger ud i sine kornsiloer.

Det er en trafik der har stået på i flere år, og som hverken kommune eller politi har valgt at gøre noget ved, når borgerne i Tjørnemarke, har klaget.

Dette svineri, viser desværre noget om en holdning til miljøet, som ikke er en formand, endsige en politiker værdig og som mindst burde medføre, et skift til en menig plads i udvalget, og en påtale af kommunens laden stå til, overfor en politiker.

Bent Jørgensen, Møn

IMG_1171IMG_1170IMG_1173IMG_1172