Søg et parti?

Monthly Archives: October 2015

HER GÅR DET GODT!

lyt-til-osHer går det godt!

Det går godt i Vordingborg Kommune. Vedrørende skole og erhvervsliv klatrer vi opad i vurderingerne, folk kommer i arbejde, vi afvikler på gælden, og vi får flere tilflyttere.

Men under overfladen knager det. Dårlige vaner – især fra den gamle Møn Kommune – breder sig og skygger over de mange gode tiltag. Resultaterne af kammerateri, inkompetence og kommunalt magtmisbrug kan bl.a. ses på Møn i form af Vrinskebæk-forureningen ved Møns Klint Camping og den fejlslagne kloakering i Magleby. Hertil kommer alle Thomas Christforts miljøsager, bl.a. kornaffaldet og spildevandsudledningen i Stege Bugt og hans 3500 m3 forurenende forbrændingsslagger på gårdspladsen midt i Lendemark Vandværks indvindingsområde. Overalt er det naturen og uskyldige borgere, der må bøde for den kommunale magtelites lokumsaftaler.

Der har på det sidste været meget fokus på Christfort, hvilket kan synes uretfærdigt. Manden er dygtig, intelligent, rar og flink, men mangler empati og dømmekraft – også når det gælder egne handlinger. Christforts magtfulde hverv som formand for Teknik- og Miljøudvalget og Vordingborg Forsyning er i strid med hensigten bag udskillelsen af forsyningsselskaberne, men passer fint ind i en kommunalpolitisk organisation, der er præget af vennetjenester. Ved at sætte den enlige konservative på disse Uriasposter – en mand, der har fået særtilladelser til at svine – kan flertallet i kommunalbestyrelsen praktisere sin forskelsbehandling på miljøområdet, hvilket især kommer større jordejere til gode. Den stakkels Christfort er hermed degraderet til den nyttige idiot, der udfører det beskidte arbejde, uden at borgmester og flertal får snavsede hænder! Prisen betales af miljøet og sagesløse borgere – og retssikkerheden!

Hovedproblemet er altså ikke Christfort, men kommunens dysfunktion. Under den tilsyneladende velfungerende overflade befinder sig en sump af årtiers magtmisbrug, vennetjenester og inkompetence.

Borgmesteren burde erkende dette og sikre sit eftermæle og kommunens omdømme ved at stille sig i spidsen for en oprydning. Første skridt må være at befri os for Christfort, og befri Christfort for det åg, han ikke formår at bære. Næste skridt må være at overholde de love og regler, der gælder på det kommunale område og implementere et moralkodeks for politikere (og embedsmænd) samt indføre en kommunal ombudsmand.

Desværre er denne oprydning utænkelig i øjeblikket. Den kommunalpolitiske kultur er så betændt, at de involverede vil dække over hinanden, og det gælder også den alt for tandløse opposition. Men måske vil næste valg bringe ændringer?
På Borgerlistens vegne,

Allan Huglstad, Bo Brebøl, Margareta Dahlström

Kommunalbestyrelse uden konsekvens v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenOnsdag d.14 oktober, kunne man i Dagbladet Sjællandske, læse en opdatering på sagen om formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christforts brug af stranden ved Tjørnemarke, som affaldsplads for sit mugne korn, når han rensede ud i kornsiloerne på Nybøllegård, noget der hidtil har medført en bøde fra politiet, på 22.000 kr.

Overskriften lyder: "Christfort har flertal for at blive som formand", og borgmester Knud Larsen støtter ham, som de øvrige i flertalsgruppen, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og en enlig konservativ, nemlig hovedpersonen. Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Michael Smed,som udtaler: " -at når man har overtrådt miljølovgivningen, kan man ikke sidde som formand for Teknik- og Miljøudvalget", men alligevel vil hans parti ikke stille krav om, at TC går af. Det undskylder MS med, at Socialdemokratiet er i mindretal, men de vil heller ikke støtte, hvis andre partier foreslår, at TC går af.

Men selvfølgelig kan man da udtale et mistillidsvotum, selv om man er i mindretal, så man dermed har givet sin stilling klar, så det værste er, at denne plet på en politiker, efterhånden breder sig til resten af kommunalbestyrelsen, hvis sagen ikke får konsekvens.

Omdømmet og tilliden blandt borgerne vil falde, hvis man på denne måde slår fanevagt om Thomas Christfort.

At selveste borgmesteren, i slutningen af artiklen reducerer sagen til et spørgsmål om politiske drillerier, viser hans manglende format.

Bent Jørgensen, Møn

Midt i sin lyse beskrivelse af visioner for kommunen… v/ Margareta Dahlström, Borre

Margareta-DahlstromMidt i sin lyse beskrivelse af visioner for kommunen, finder borgmester Knud Larsen i Ugebladet 9 oktober anledning til at sparke nedad, idet Magleby kloaksag igen bliver bragt på bane. (Hvorfor bringes Magleby frem? Hvis sagen ikke havde noget på sig, ville den jo dø af sig selv.)

Knud Larsen burde i stedet stille sig i spidsen for en oprydning i årtiers kommunalt magtmisbrug, vennetjenester og inkompetence. Det er klart, at processen både smerter og er pinlig, men der er ikke rigtigt en vej udenom, hvis det for alvor skal blive en god kommune.

At reducere Maglebysagen til en "spidsfindig juridisk diskussion", som Knud Larsen  forsøger, er malplaceret, og meget usmageligt, i betragtning af Maglebys cirka 5 kloakeringsudløste tvangsauktioner, tvangsudsættelse af enlig mor med mere. Og i kølvandet af omkloakeringen  i 2013 er flere husejere i Magleby nu plaget af vand i kælderen. Oversvømmelserne skyldes beskadigelse af eksisterende rør – som jo "ikke eksisterede". Vordingborg Forsyning udviser ansvarsforflygtigelse. Entreprenøren MSE gik i konkurs i februar.

M.h.t. Maglebysagen skriver Knud Larsen: "Det er vist ingen der mener, at Magleby var kloakeret før". Kære borgmester:  Slå op i Møn Kommunes spildevandsplaner fra 1977 og 1989, her fremgår med størst tænkelig tydelighed, at Magleby, Hjertebjerg-Elmelunde, Busemarke, Mandemarke, hovedparten af Borre m.fl. var "offentligt kloakeret". Og indtil 1996 var kommunens egne oplysninger i BBR-registeret, at hovedparten af Maglebys huse var "offentligt kloakeret".  

Grunden til at sagen nu står i stampe er, at Vordingborg Kommune aktuelt – trods at kommunen over for Statsforvaltningen i december 2014 erklærede, at aktindsigtsbegæringer vil blive imødekommet inden for 7 dage som offentlighedsloven foreskriver – nøler med at imødekomme en aktindsigtsbegæring fra Uffe Thorndahl for mere end 6 måneder siden, på dokumenter som er relevante for sagen, som Uffe kører som bisidder for 15 borgere.

Margareta Dahlström, Borre

Hej til interesserede i kornfede sild v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenTak, hvis du/I vil videresende denne vedheftede side fra Sjællandske fra onsdag d. 14 oktober–desværre mangler den nederste halvdel der omhandler, at sagen skal videre til valgbarheds-nævnet, som skal afgøre om formand for miljø- og teknikudvalget, thomas christfort, skal vige sin formandspost, som uværdig, men mon dog, for det nævn består sikkert også af borgerlige politikere–som det ses af avisklippet her, hænger kommunal-politikere sammen som ærtehalm og beskytter åbenbart hinanden, mod de grumme borgere, der vil dem til livs–avisen her, er meget medløbende, for vi er jo ude i vordingborg kommunes elite, som ikke skal trædes over tæerne-

-alene det, at socialdemokraten michael smed kan udtale: "-at når man har overtrådt miljølovgivningen kan man ikke sidde som formand for teknik- og miljølovgivningen", og derefter udtaler, at de ikke kan få TC til at gå, "fordi de er i mindretal", så lyder det sidste som en søgt forklaring, for selvfølgelig kan de udtale et mistillidsvotum, som bør få følger-

-sagens alvor er jo, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde, men årelang praksis, ifølge beboerne i tjørnemarke, der alene iår, ifølge TV-øst`s reportage, nævner 10 tilfælde af korndumping i stranden, men også avisens journalist, lene egeberg på møn-redaktionen, har været ude tidligere, men ikke bragt noget, da ingen borgere dengang, ville udtale sig til avisen, hvilket heldigvis har ændret sig siden–ifølge samme borgere, har de tidligere anmeldt korndumpningen til både kommune og politi uden der skete noget, men disse anmeldelser må jo være at finde i de respektive registre-

-TC har dog hele tiden talt om, at det var en medhjælper der ikke vidste bedre, som stod for det enkeltstående tilfælde af korndumpning, og som nu var blevet irettesat, men det rimer jo ikke med de mange tidligere tilfælde-

-jeg videresender denne mail til andre relevante adresser, for fuldstændig viden om denne sag er åbenbart en mangelvare-

-men mange hilsener til alle

Bent Jørgensen, Møn

-ps: -min mail her, må selvfølgelig gerne følge med avisklippet-

-pps:-politikerne må selvfølgelig gøre sig klart, at hvis de lader fem være lige i denne sag, vil borgernes respekt for kommunens miljøforvaltning i fremtiden, kunne ligge på et meget lille sted, og i værste fald have afsmittende effekt, på resten af forvaltningerne-image1

 

Fagre borgmesterord v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenKnud Larsen fra Venstre, har med sit indlæg i Ugebladet for Møn, fredag d.9.oktober, åbenbart følt tiden inde, til en gang kommunal selvros, som det kan være svært at finde grund til, for borgerne i hverdagen.

Det er selvfølgelig al ære værd, hvis han tror at han kan tale Vordingborg Kommune op i en højere klasse, men desværre sker det ikke, uden at han samtidig, hænger beboerne i Magleby ud, fordi de ikke bare rettede ind og betalte, da kommunen ankom med sin kloakeringsplan, samtidig med gravemaskinerne. – " vi har ikke behov for grøfter", skiver KL, men samtidig skriver han, at Magleby beboerne ikke har betalt spildevandsafgift, som alle andre gør, hvilket han minsandten gentager: " som alle andre af kommunens borgere, der betaler for at komme af med deres spildevand".

Så nu er de Magleby borgere da hængt ud til spot og spe, som de nassere de åbenbart er. Til KL, kan jeg da fortælle, at man også i Magleby, har betalt spildevandsafgift, i form af en miljøafgift til Staten, som det fremgår af ejendomsskemaet, kig selv efter.  Dertil omtaler KL Magleby-sagen, som en "spidsfindig juridisk diskusion", som KL kalder det faktum, at ejendomme i Magleby, ifølge deres papirer, var tilsluttet offentlig kloak, noget som den daværende Møn Kommune, måske med KL som borgmester, muligvis har slettet internt på et tidspunkt, da man forudså de store udgifter det ville medføre, hvis kommunen i så fald, skulle betale for husenes tilslutning til kloak.

Knud Larsen har for mange kedelige sager i lasten, som gør det svært for borgerne at læse hans hurra-indlæg ukritisk. Men som kompas og rettesnor for fremtiden, kunne hans indlæg være ham, og dermed os, til hjælp.

Bent Jørgensen, Møn

Klik her for at se artiklen (side 8), som der refereres til i teksten (red)