Søg et parti?

Monthly Archives: December 2015

Kæmpemøller – igen, igen v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadVordingborg Kommune har sendt en energiplan og en vindmølleplan i høring. I den første ønsker man 13 megavindmøller og i den sidste fremsættes forslag til placering.

Det er ufatteligt, at vore folkevalgte politikere – efter at have skrottet den gamle vindmølleplan – nu igen ønsker at rage uklar med borgerne. Efter kommunalvalget var der flertal mod møllerne, idet både Dansk Folkeparti (DF), Venstre og Konservative og til dels Enhedslisten sagde nej. I dag er det kun DF – og Borgerlisten – der fastholdet sit standpunkt, medens de øvrige partier åbenbart har skiftet mening.

Men de repræsenterer selvfølgelig også de investorer og godsejere, der som de eneste kan tjene penge på møllerne, medens vi andre betaler gildet over elregningen og i form af forringet livskvalitet og lavere huspriser.

28 kommuner har sagt nej til kæmpemøller, heraf nogle der afventer Sundhedsstyrelsens helbredsundersøgelse.

Hvorfor har vore politikere ikke mod og mandshjerte til at sige nej – det er trods alt deres opgave at beskytte borgere, natur og landskab? Hvorfor tror de, det gavner bosætning og erhverv, når alle erfaringer siger det modsatte? Hvorfor skal embedsværket og ikke mindst borgerne igen spilde tid med sagsbehandling, høringer og protester? Er det virkelig nødvendigt igen at føre valgkamp om disse helvedesmøller?

Vor kommune har store landskabsværdier, en alsidig natur og en tæt bebyggelse, og alle udpegede områder udelukker en fornuftig placering af megamøller. Eksempelvis ligger området ved Rosenfeldt midt mellem et fredet område og bebyggelsen på Ore og i Neder Vindinge. Og møller i Borre Sømose skriger til himmelen, når man i stedet kunne spare tonsvis af CO2 ved igen at lukke vand ind i Sømosen.

Brug dog den sunde fornuft og tænk ud af boksen. Stop ”borgerkrigen”, sig nej og start en borgerdialog om alternative metoder til at begrænse CO2-udslippet. Der findes faktisk andre måder at gøre det på!

 Allan Huglstad, Vordingborg

Replik til borgmester v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen (KL) er rigtig i julehumør for tiden. Både 15/12 og 16/12 uddeles der i Sjællandske ”spark og slag” til min ringe person.

Som borgmester og leder af det borgerlige flertal samt Venstre er KL ansvarlig for politik, beslutninger og forvaltning. Han må derfor i demokratiets og ytringsfrihedens navn finde sig i kritik og lytte til borgerne, herunder indgå i dialog. Desuden er KL (med)ansvarlig for en række møgsager på Møn fra de sidste 40 år – sager, som han gerne så forsvinde i kommunens kaotiske og skimmelbefængte arkiv.

Det er muligt KL lider af forfølgelsesvanvid, men så er det selvforskyldt. Jeg har tidligere været blandt hans støtter, men har de sidste 2 år mistet tilliden til ham.

Lad mig nævne nogle få eksempler på KL’s manglende troværdighed:

  • Venstres nej til nyt rådhus blev ændret til ja efter valget.
  • Venstre støtter landvindmøller, selv om man under valgkampen sagde nej.
  • Et skriftligt løfte om en uvildig undersøgelse af Maglebykloakeringen blev aldrig til noget.
  • I stedet for nye arbejdspladser og skatteborgere på kasernen har KL de næste 2 år fået 100 mennesker ud på landevejen til mindre løn og tidsspilde, medens andre interesserede er skræmt væk.
  • En ven/godsejer på Østmøn har siden 1991 udledt masser af urenset spildevand – også i 2015 – uden at KL har blandet sig.
  • KL modarbejder Uffe Thorndahls undersøgelser vedr. offentlig kloakering på Møn og i Sydsjælland i stedet for at samarbejde.

Alene disse få sager efterlader et indtryk af en person, der har mistet grebet og nu krampagtigt søger at klamre sig til borgmesterkæden de sidste 2 år. At han er presset er tydelig. I stedet for at diskutere politik, tier han. I stedet for dialog, skælder han ud.

Og apropos troværdighed: Det er næppe en tilfældighed, at politikere i de årlige troværdighedsbarometre deler bundplacering med bilsælgere, spindoktorer og journalister, medens min profession som regel ligger i det øverste lag….

Allan Huglstad, Vordingborg

Tak til Vogternes trofaste skribenter og læsere – nu flere end 100.000 besøg på knap 3 år

Vordingborpolitikernes Vogter blev søsat den 28. januar 2013 og den korresponderende Facebook side den 2. februar 2013.

Leif-ProfilDen direkte anledning var kommunalbestyrelsens indædte kamp for at etablere et shoppingcenter i Vordingborg med en størrelse på 70 % af Næstved Storcenter incl Bilka.

Analyser, som politikerne selv havde ladet udarbejde, viste, at dette shoppingcenter ville reducere handelen i Præstø og Stege med omkring 30 %.

Flertalsgruppen bestående af C, R, SF og S var ligeglad  med, at borgerne ikke ønskede dette shoppingcenter, som ville føre til afvikling af vores to dejlige købssteder, og lukning af de fleste forretninger i Algade i Vordingborg. Ingen af de 3 købssteders handelsforeninger ønskede dette monster.

Lige godt en måned senere havde Vogterne fået så stor opmærksomhed, at vi fik vores helt egen Leder i Sjællandske den 6. marts 2013, hvor redaktøren diskuterer de nye politiske spilleregler!

Leder-sjaellandske-6-3-2013

Klik på billede for at læse lederen

Og efterhånden blev Vogterne et samlingspunkt for en række af engagerede borgere, som med Allan Huglstad fra Vordingborg i spidsen stiftede Borgerlisten i Vordingborg Kommune i forbindelse med kommunevalget i 2013.

Og så skal det lige nævnes, at fornuften sejrede, og monstret tabte.

Her næsten 3 år senere kan Vogterne præsentere et besøgstal på godt:

105.000 besøgende

Vogterne vil gerne her benytte lejligheden til at takke vores mange trofaste skribenter og besøgende og ønsker samtidig alle

En Glædelig Jul og et indbringende Nytår

Må vores politikere være med os

Den gamle Redacteur

Leif Jeberg

Ulovlig dumpning af affald v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenFra kommunens miljøforvaltning, "Afdelingen for Land og Miljø", modtog jeg d.1. december svar på min anmeldelse af, at flere læs eternit-tagplader var blevet dumpet på Møn, i Marienborgs Skov, Gammel Dyrehave. Denne sag var blevet omtalt af Dagbladet Sjællandske, d. 27 november i en artikel af bladets journalist Claus Vilhelmsen med overskriften: "Dumpning af eternit lovlig", et resultat bladet var nået frem til efter et interwiev med kommunens miljøchef, Rolf Hoelgaard. Det svar bladet får, er identisk med det svar *) kommunen sender mig, hvoraf det bl.a. fremgår:

"Vordingborg Kommune afgør at anvendelsen er lovlig. Afgørelsen træffes ifølge restproduktbekendtgørelsen § 11.

Dette er dog en lodret usandhed, og det fremgår af det selvsamme svar, som kommunen har sendt mig, hvorfra jeg citerer: "Vordingborg Kommune er blevet opmærksom på, at Miljøstyrelsen ikke er enig i vores vurdering af, at eternitplader uden asbest kan anvendes efter restproduktbekendtgørelsen § 11. Vi ændrer derfor vores grundlag for vurdering af anvendelsen fremover".

Man kan selvfølgelig undre sig over denne tjenstvillighed, både fra presse og kommune, ja sågar politikere, når større jordejere skal frifindes for deres forskellige fejltrin. En ansvarlig presse ville nok have fulgt mere op på denne sag fra Marienborg, for efter det foreliggende, har det aldrig været lovligt, at dumpe eternitaffald i naturen, uanset om det indeholder asbest eller ej.

Bent Jørgensen, Møn

*)

Etablering af oplagsplads – lovlig anvendelse af eternitplader_165923-15_v3