Søg et parti?

Monthly Archives: January 2016

Ny skole og nyt parti v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenPga. den meningsløse lukning af den ellers velfungerende Kalvehave skole i 2012 og skolelukningens ødelæggende virkning for hele Kalvehave-området, så har jeg i flere år med jævne mellemrum talt med ledende kommunalpolitikere i Vordingborg Kommune med henblik på at få etableret en ny skole for de mindste i Kalvehave og omegn.

Desværre er der ikke p.t. politisk vilje til dette – primært fordi politikerne bor andre stede i kommunen. Derfor opfordrer jeg stærke kræfter i hele kommunen og især i Kalvehave-området til at gå sammen og starte et nyt parti, hvis primære formål skal være at få genetableret Kalvehave skole og at forhindre at flere skoler i Vordingborg Kommune nedlægges.

En ny skole i Kalvehave vil desuden med stor sandsynlighed have en meget positiv effekt på kvaliteten af undervisningen i Stensved, hvor alt for mange elever p.t. må deles om alt for lidt plads.

Og en ny skole vil med stor sandsynlighed have en meget positiv effekt mht. bosætning i Kalvehave-området, som har meget godt at byde på. Et nyt parti i Vordingborg Kommune vil kunne få afgørende indflydelse i den kommende kommunalbestyrelse – selv med et eller få mandater –  og en genåbning af Kalvehave skole er dermed realistisk efter min mening.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Hvad mener politikerne??? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadVordingborg Kommune har haft en energiplan og en vindmølleplan i høring omhandlende 13 kæmpevindmøller, som kommunalpolitikerne åbenbart ønsker opstillet.

Eller gør de?

Under valgkampen i 2013 sagde både DF, Venstre og Konservative nej til kæmpemøller på land, og nu sidder de på flertallet. Desuden sagde Socialdemokratiet, Radikale og SF nej så længe, der var usikkerhed om møllernes sundhedsfarlige skadevirkninger.
Hvorfor skal vi så igen spilde vores tid på disse møller i stedet for at kigge på andre metoder til at begrænse CO2-udslippet?

Er politikerne utroværdige vendekåber?

Der hersker ikke tvivl om Dansk Folkepartis nej, hvorimod Konservative udsender blandede signaler: Miljøsvineren Christfort vil pludselig ikke oplyse om sin eller partiets holdning, medens Daniel Irvold kæmper mod møllerne i læserindlæg underskrevet ”Det konservative Folkeparti”!

Hvad mener partiet i grunden?

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Mikael Smed har sammen med to partikammerater deltaget i et møllemøde i Lundby, og det skal de have ros for. Her lyder det fra ”Smeden”, at man skal afvente helbredsundersøgelsen, inden man vedtager mølleplanen.

Men hvad mener Socialdemokratiet?

Venstre ved man som sædvanlig ikke, hvor man har. Men ofte får de kolde fødder i sidste øjeblik. Tænk blot på bycentret og rådhuset. Da valgkampen i 2013 startede, var de for vindmøller, men til sidst var alle imod. Ikke alle er klar over det, men Venstre har også en borgmesterkandidat: Michael Seiding Larsen.

Hvad mener Larsen Junior og Venstre?

Her er en mulighed for at markere sig, så vi ved, om unge hr. Larsen indeholder andet end sport og Stars.

Politikerne har udsendt en energiplan og en vindmølleplan for at høre om borgernes mening. Borgerne skjuler ikke deres mening, men har sagt NEJ til megamøller på land, men JA til andre CO2-begrænsende metoder. Tør politikerne sige, hvad de mener? Eller ligger svaret i vinden?

Allan Huglstad, Vordingborg

Venstre er ikke et nazi-parti v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadKjeld Anker Nielsen fra Møn, en af borgmesterens bon-kammerater, slipper sin opsparede vrede løs i et indlæg i Sydsjællands Tidende 13/1 og Sjællandske 14/1. Galden løber ud over en anden mønbo, Tommy Clausen, der i et tidligere indlæg har taget Knud Larsens (KL) navn forfængeligt.

Kjeld mener, borgmesteren bliver ”tilsvinet”, hvilket der næppe er belæg for. Tværtimod er der ros til KL for skulpturen på Hages Torv og positive ord om Klintholm Havn. At Tommy nævner færgeprojektet i Klintholm og Maglebykloakeringen, kan da ikke opfattes som tilsvining? Og slet ikke i sammenligning med de gloser, KL anvender. Her synes jeg, Kjeld skulle give Tommy en undskyldning og et mønbo-kram.

Men når Tommy kalder Venstre ”nazi-parti”, går han over stregen.

Det får Kjeld til at nævne sine forældre, der var aktive i modstandsbevægelsen. Det skal Kjeld naturligvis være stolt af – især hvis de var medlem af Venstre, for dem var der ikke mange af – men ellers er bemærkningen irrelevant. Men Venstre er ikke et ”naziparti”, og her bør Tommy give Kjeld og Venstre en undskyldning.

Tommys sprogbrug er til en vis grad forståelig i betragtning af Venstres højredrejning og moralske forfald de sidste år. Tænk blot på Lars Løkkes bilagssager, Carl Holst’s løgne og svindel som regionsformand og uddannelsesministerens CV- og ph.d.-fusk.

I Venstre-kommuner er der flere skandalesager. I den sidste fra Vejle er en nuværende og fhv. Venstre-borgmester politianmeldt for overtrædelser af straffeloven. Og en dag vil vi få syn for sagn om alle de ”gode” ting, KL, miljøsvineren Christfort – og Kjeld – har præsteret på Møn.

Kjeld har et fromt nytårsønske: ”at borgerne vil lukke øjnene op for alle de positive ting, der sker”. Det gør vi, men det er også den enkelte borgers og oppositionens pligt at råbe vagt i gevær, når kommunen fejler, misbruger vore skattekroner eller behandler borgerne dårligt.

Allan Huglstad, Vordingborg

PRESEMEDDELELSE: INVITATION TIL FAKKELOPTOG SØNDAG DEN 31. JANUAR 2016 kl. 17-19

Karen-Margrethe-OlsenBevaringsforeningen for Præstø og Omegn inviterer til at slå ring om de danske kyster og deltage i et fakkeloptog, søndag den 31. januar 2016 kl. 17-19.

Regeringen vil gøre det nemmere at bygge ved vores kyster. Blandt andet vil regeringen fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og udvande strandbeskyttelsen uden for byerne. Det er sidste udkald for at vise, at vi er mange, der holder af de frie kyster – og at vi ønsker at bevare den nuværende beskyttelse. ”Danmarks unikke kyster skal ikke ødelægges af badehoteller, wellness, feriehuse,  konferencecentre eller anden form for byggeri” udtaler formanden for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Karen Margrethe Olsen.

"Vi mødes ved indkørslen til Præstø v. Det Gamle Pottemageri på Rødeledvej og går med fakler i samlet trop til havnen og slutter af på stranden v. roklubben, hvor der tændes bål med faklerne. Læs mere på www.bevaring-præstø-og-omegn.dk Kontaktperson :John Kunze 29130099 dr.kunze@mail.tele.dk

VH Karen Margrethe

Karen Margrethe Olsen

Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

I Sjællandske den 4. januar 2016 kan vi læse at der skal etableres en ny bro i Præstø havn

Karen-Margrethe-OlsenMåtte udskiftningen ske med større omtanke end da havnens tidligere smukke træbroer blev udskiftet med nye betonflydebroer. Disse er ikke eksempler til efterfølgelse. De er dominerende og ualmindelig grimme og skulle man få lyst til at gå eller sidde på dem, skynder man sig hurtigt over på en af de gamle træbroer der er meget mere imødekommende.

 

Den nye bro må derfor ikke alene vælges ud fra pris og funktion. Vi har en meget smuk havn, der fortjener at vi også tænker på, hvordan broerne tager sig ud visuelt. Med andre ord; at æstetik også må spille ind når løsninger vælges.

De gamle træbroer fortjener at blive erstattet af broer, der er lige så smukke som de nuværende. Det kan lade sig gøre i Dalen i Præstø, hvorfor så ikke i havnen?

Frivillige kræfter har brugt uendelig meget tid på at udarbejde den nye, bevarende lokalplan for Præstø midtby, en helhedsplan for Præstø, og projektet ”DGI Fritid ved Vandet”. Planer, der alle har til formål at bevare vores smukke købstad.

Et minimum af respekt kræver at beslutningen om en investering på 2 millioner kr. i en ny bro i det mindste tages i samråd med lokalrådet, således at vi sikrer, at formålet i de bevarende lokalplaner genspejles i de beslutninger, der træffes på vandet.

Venlig hilsen

Karen Margrethe Olsen

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Billedkunstrådet genopstår v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSom det er fremgået af aviserne, har Kulturudvalget besluttet sig for at genoplive kommunens Billedkunstråd, efter det i over et år, har været hensunket i dvale, dog uden at der på noget tidspunkt er blevet informeret om dets manglende funktionsduelighed. Det har så betydet, at nogle ansøgere har sendt deres ansøgninger afsted i løbet af 2015, i den tro, at der var forbindelse i den anden ende, men resultatet har været dyb tavshed. Det kan selvfølgelig undre, at Kulturforvaltningen ikke har informeret disse indsendere om, at Billedkunstrådet ikke længere var på plads og iorden, og at deres ansøgninger derfor måtte afvente bedre tider.

De bedre tider, er så kommet nu, pengene er bevilget igen efter den gamle recept, 50 tusind kr. fra kommunen der udløser det samme beløb fra staten, så ialt 100 tusind kr., er klar til årlig uddeling. Ønsker man et større rådighedsbeløb, ja så skyder Staten et tilsvarende beløb i puljen, så her er da altid plads til forbedringer. Af hensyn til de ansøgere, der sendte ind i 2015, og aldrig fik svar, så kan man da opfordre det nye Billedkunstråd til, som det første, at tage disse ansøgninger op og besvare dem.

Bent Jørgensen, Møn