Søg et parti?

Monthly Archives: April 2016

Skab rammerne for positiv udvikling i Kalvehave-området v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenDet er glædeligt, at Vordingborg by og omegn inkl. byerne Nyråd og Stensved udvikler sig positivt p.t., men det er meget trist, at en stor del af denne udvikling sker på bekostning af Kalvehave og omegn som følge af den meningsløse skolelukning i 2012.

Jeg opfordrer alle politikerne i kommunen på tværs af partierne til at skabe rammerne for en mere lige og solidarisk udvikling i kommunen.

F.eks. kunne de mange borgere i Kalvehave og omegn (byerne Kalvehave, Gl. Kalvehave, Viemose/ Balle) godt bruge en ny skole for de mindste (0-6. klasse), en ny sportshal og et nyt ældrecenter a la det i Damme og Klintholm Havn på Møn. Tiltag som dette vil uden tvivl føre til øget bosætning og udvikling i området – i stedet for det modsatte.

Kalvehave-området har allerede meget godt at byde på, ligger geografisk i centrum af kommunen, midt mellem kommunens hyggelige købsstæder Vordingborg, Præstø og Stege, og der er kun 10 km til motorvejen mod nord og syd, og kun ca. 35 min. i bil til de større byer Næstved og Nykøbing.

Venlig hilsen

Joachim Brix-Hansen, civiløkonom
Strandvej 6
4771 Kalvehave

Roundup kommunen v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenDen bekendte formand, bl.a. for kommunens Miljøudvalg, Thomas Christfort, der sidst gjorde sig bemærket i sin miljørolle, ved at modtage en bøde, for at smide sit affaldskorn ud i Stege Bugt, er nu på banen igen.

Denne gang vil han genindføre plantegiften Roundup, til bekæmpelse af ukrudt på alle kommunale arealer, hvilket han har flertal for i sit udvalg.

I den gamle Vordingborg Kommune, har det ellers været forbudt siden 1996, og siden da været et godt eksempel for kommunens borgere.

Blæse værd med vores sundhed og drikkevand, men pas på med at fortælle vore tyske turister den nyhed, især turisterne på Møn, der foretrækker kommuner, der tager økologi alvorligt, for den turisme kan vi ikke undvære.

Kom til mødet i kommunalbestyrelsen d.28 april, hvor vores politikere skal afgøre, om Thomas Christfort skal have sin vilje.

Bent Jørgensen, Møn

Komiske Christfort-citater v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadJeg samler på Christfort-citater. Dels er de komiske, dels afslørende.

Tag f.eks. dette om Yara: ”Jeg ved ikke en dyt om det” (SYDTID 9/3). Sagt af Teknik- og Miljø-formanden, der gerne skulle være bedre orienteret end os andre.

Ved borgermødet fik Christfort mulighed for at blive klogere, men det affødte blot en ny afslørende udtalelse: ”At det nu er slået fast, at der ikke er nogen personrisiko uden for virksomhedens hegn” (Sjællandske 16/3).

Måske har Christfort solgt sin sjæl til Yara, eller også har han ikke fattet ”en dyt” på grund af de mange fagudtryk, der føg gennem luften. Derfor vil jeg anbefale Christfort at gennemse powerpoint-materialet fra mødet og besøge YouTube, hvor mødereferatet ligger som video.
Lad mig resumere – for prins Knud og Christfort: Ved brand, vil ophold indenfor de første 158 m fra gødningen være livsfarlig, medmindre man anlægger gasmaske (9 sekunder) eller spurter afsted. Denne grænse kaldes AEGL 3 (Acute Exposure Guideline Level) og er beregnet og godkendt af Miljøstyrelsen. Allerede nu har vi passeret hegnet til naboerne!

Næste farezone hedder AEGL 2. Her er der virkning på længere sigt med dårlige lunger, der kan medføre dødsfald og/eller invaliditet. Denne zone rækker 230 m og omfatter altså Yaras naboer udenfor hegnet! Også her bliver der brug for gasmasker eller 100-meterløb.

Disse 2 zoner blev bekræftet af repræsentanten fra Miljøstyrelsen. Hun ville dog ikke oplyse grænsen for den sidste zone, AEGL 1, men sagde, at der ikke ville være ”irreversible skader”, dvs. uoprettelige/uhelbredelige skader. Når denne grænse ikke kunne oplyses, er det måske, fordi den når ud til beboelsesområder? Her vil koncentrationen af nitrøse gasser være så lav, at der ifølge definitionen kun vil være øjen- og hudirritation, der kan klares med lægebesøg og uarbejdsdygtighed i nogle uger.

Der er altså stadig personrisiko udenfor hegnet, herr Christfort!

Allan Huglstad, Vordingborg