Søg et parti?

Monthly Archives: May 2016

Lægevagtmysteriet v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI mit forrige læserbrev skrev jeg, at der ikke er lægevagt på Møn.

Det baserede jeg på den korte tekst man kan læse i den mønske telefonbog, Mønbogen, side 20, "Lægepraksis på Møn" hvor der står:

"Lægevagt: 70150700. Hverdage efter kl.16.00. Lørdage, søn- og helligdage".

Men at vi har lægevagt på Møn og at den før kl.16.00 varetages af egen læge, eller man stilles om til anden mønsk læge, det ved jeg først nu, og sikkert en del med mig.

Men så var det da nærliggende at tilføje i telefonbogen under "Lægevagt": "Mandag til fredag, kl. 8.00 til 16.00, ring til egen læge".

Af og til haster det endda, når man har brug for lægevagten.

Som bonus bringes her vagttiderne for Vordingborg Apotek, da Stege Apotek ikke har vagttider og de lyder:

"Vagtåbent, lørdage kl.14 til 14.30 samt 18 til 19. Søndage kl.10 til 12 samt 18 til 19".

Hvis det haster, kan der udover disse tider ringes til tilkaldevagten på apoteket: 55337033.

Men ellers er åbningstiderne på Vordingborg Apotek alle hverdage kl. 8.00 til 19.00 og lørdage fra 9.30 til 14.00.

Stege Apotek har åbent alle hverdage fra 9.00 til 17.30 og lørdage fra 9.00 til 13.00, og har helt lukket lørdag/søndag og ingen tilkaldevagt.

Disse tider måtte da gerne stå i Mønbogen, der er plads, det er jo ikke alle der er på nettet., eller lige har tændt sin computer.

Bent Jørgensen, Møn

Jeg undrer mig… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadDer er som sædvanlig mange interessante aktiviteter i Vordingborg Kommune de kommende uger.

Én af dem er Vordingborg Festuge, der i juli afholdes for 37. gang.

Festugen sætter Vordingborg på landkortet som en spændende by at besøge, handle og bosætte sig i. Derfor støtter kommunen med store beløb. Det er et påskønnelsesværdigt arbejde, den 6 mand store festugekomité og en hærskare af frivillige præsterer – og det aftvinger ros og beundring.

Men nu er der rejst tvivl om festugens regnskab, og om komitéen er en skattefritaget fond.

Fonde forstår jeg mig ikke på, men jeg har kigget på regnskaberne tilbage til 2010. For enhver er det iøjnefaldende, hvor lille fortjenesten er på øl, vand, pølsebrød mv., når man sammenligner vareindkøb med varesalg og inddrager de høje salgspriser f.eks. på øl.

Her er noget, der ikke passer!

De overfladiske regnskaber kan dog bygge på fejlagtige oplysninger, og måske bliver nogle af de indkøbte varer konsumeret af de frivillige? Men regnskaberne kan også dække over, at der fjernes beløb fra salget, f.eks. et par millioner – men hvor bliver de så af?

Jeg undrer mig også over, at der hvert år indkøbes ”små anskaffelser” – f.eks. IT-udstyr – for titusindvis af kroner. Hvor bliver de af?

Men jeg undrer mig især over forvaltningen og kommunalbestyrelsen, der hvert år bevilger ny støtte uden at stille spørgsmål. Sidste år meddelte forvaltningen, at man aldrig havde gennemgået regnskaberne og heller ikke agtede det i fremtiden!

Det undrer mig også, at festugekomitéen ikke vil besvare Uffe Thorndahls enkle spørgsmål om den lave fortjeneste og den ikke registrerede fond.

Hvorfor?

Det undrer mig derimod ikke, at SKAT har taget sagen op, og at lokalpolitiet har videresendt den til Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Mon ikke kommunalbestyrelsen skulle vente med at udbetale støtten, til disse myndigheder har udtalt sig?

Forhåbentlig overlever festugen!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kør bare forbi, Sankelmarksvej 10 v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI den store storkommune, hvor alt skulle blive bedre, var lægevagten på Møn en af de ting der også forsvandt.

Nu kan du finde den i Vordingborg, så her kørte jeg over en lørdag eftermiddag, til den opgivne adresse, Sankelmarksvej 10, nærmere bestemt til det gamle Vordingborg Hospital, et stort kompleks med flere bygninger og tilkørsler.

Her fik jeg da også forvildet mig ind og spildte min og lægens tid med et kvarter, da noget så enkelt som et husnummer ud til vejen ikke findes på Sankelmarksvej 10, eller måske endnu bedre, et skilt ud til vejen, hvor der stod "Til Lægevagt", for nogen gange haster det.

Begge dele finder man først, når man kommer helt ind til indgangsdøren, til lægevagten, hvor det sidder på siden af døren.

Jeg protesterer her, fordi jeg selvfølgelig ikke er den eneste, der har været ude for dette.

Men er vi nået dertil, at folk resignerer og tænker:

"Nå ja, det er jo Vordingborg Kommune"?

Så er det da på tide, at flere griber pennen og forsøger at vække politikerne, når noget er for tåbeligt.

Bent Jørgensen, Møn

Et stk. KunsthalGLAS, tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenTakket været invitation fra Støberihallernes Venner og Præstø Kunstforening, kunne 13 keramikere mødes i Støberihallerne i Præstø under markedet Fransk Forår, sidste weekend. Keramikerne havde slået deres boder op i den store hal, hvor det var spændende at se alsidigheden i den udstillede keramik, hvor ikke to boder lignede hinanden, et syn som en god part af de 50.000 besøgende i Præstø, fik glæde af.

Der er jo ingen tvivl om, at Støberihallerne, med haven ned til Tubæk Å, som et ekstra plus, rummer et stort potentiale for rustikke ad hoc arrangementer til fordel for Venneforeningen, eventuelt som udlejning, indtil ombygningen til glasmuseet starter, for hver en krone tæller. Det ville samtidig være med til at slå planerne om dette projekt, endnu mere fast i i folks bevidsthed, og gøre Adelgade 20 i Præstø, til en adresse som alle kender.

Til en start, kan man jo selv melde sig ind i Støberihallernes  Venner og dermed give mere liv til byen.Men stor tak til de to bestyrelser og øvrige slidere og sponsorer, der fik det hele til at køre, hjulpet godt på vej, af deres alternative kaffebod.

Bent Jørgensen, Møn