Søg et parti?

Monthly Archives: November 2016

Knud Larsen mopper v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadEndnu en gang skal vi være vidne til borgmesterens mobning af personer, han ikke kan lide. Denne gang er det hans yndlingsoffer: Uffe Thorndahl. Det sker i Sjællandske 19/11 ved de sædvanlige usandheder og med borgmesterens yndlingsskældsord ”infam”.

Først omtaler Knud Larsen en sag, Thorndahl har rejst, og ”hvor Statsforvaltningen giver kommunen medhold”. Denne sag er med på det kommende byrådsmøde, men her fremgår det, at Statsforvaltningen ikke har kompetence til at udtale sig om sagen, der omhandler lovgivning, der ligger uden for Statsforvaltningens tilsyn. Unægtelig en anden udlægning end borgmesterens.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dementere sin udtalelse.

Dernæst nævner Knud Larsen, at Thorndahls støtter ”er begyndt at bede om aktindsigt i, hvilke sager Uffe Thorndahl beder om aktindsigt i”, hvilket ”gør belastningen på kommunen tungere”. Hvem i alverden skulle have denne særegne interesse – bortset fra pressen måske? Og skulle der evt. være nogle, der vil læse med, kan det i hvert fald ikke generere det store arbejde at trykke på send-knappen en ekstra gang.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dokumentere sin påstand.

Knud Larsen lyder som en sur, gammel og træt mand, der for længst burde være pensioneret. Det er derfor tilgiveligt, at hans overblik og hukommelse svigter. Men hvis Knud Larsen ikke kan dementere eller dokumentere sine oplysninger, må konklusionen være, at han lyver, og det vil i så fald blive hans eftermæle.

Allan Huglstad, Vordingborg

Tagvinduer i Præstø v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadI den skønne stad Præstø har de et pakhus med en høj bevaringsværdi på Svend Gønges Torv 4A. Ombygningen dvs. byggetilladelsen – herunder 3 tagvinduer – blev i 2007 godkendt af kommunen. Resultatet var dog 15 vinduer, men det valgte kommunen ikke at gøre noget ved – på trods af den høje bevaringsværdi.

I 2008 bliver Adelgade 71A renoveret. Bygningen har en lav bevaringsværdi, men alligevel har kommunen nægtet at godkende de 16 tagvinduer, idet man kræver de 10 fjernet. I stedet forfølges ejeren – en driftig erhvervsmand – med bål og brand – herunder dagbøder.
For menigmand er denne forskelsbehandling både fagligt og sagligt uforståelig. Også for mig, der er bestyrelsesmedlem i Vordingborg Bevaringsforening. Vinduerne er ikke just kønne, men ud fra en lighedsbetragtning siger almindelig sund fornuft, at når 12 ”ulovlige” vinduer i det gamle pakhus med den høje bevaringsværdi kan tillades, så kan 10 ”ulovlige” vinduer i det lidet bevaringsværdige Algade 71A også tillades.

Kommunen – og her tænker jeg på både forvaltningen og teknik-og miljøformanden Thomas Christfort – har ikke kunnet forklare denne forskelsbehandling. Eller har ikke været interesseret i at forklare den – måske fordi man ikke vil tabe ansigt og indrømme fejl i sagsbehandlingen.

Resultatet er, at rygterne kan få frit løb. Hvilket er forståeligt, når man ihukommer de mange kommunale lovovertrædelser. Har politikerne mistet styringen af embedsværket? Er der tale om vennetjenester? Hvilke gode forbindelser har udvalgsformanden til det ene byggeri – og hvilke dårlige forbindelser har han til det andet? Skal retfærdigheden vente til næste kommunalvalg og Christforts afgang?
Derfor Christfort: Hvis du ikke på et forståeligt og jævnt dansk kan fortælle og dokumentere, hvorfor der er så stor forskel på de to sager, så afslut denne idiotiske sag og godkend de vinduer!

Allan Huglstad, Vordingborg

Syndebukke i rette tid v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSøren Espersen, Dansk Folkeparti, bedyrer, at han skam kun er den formelle næstformand for A/S Meld&Feld, et mindre selskab under EU`s paraply, sat til verden som bekvem malkeko for ligesindede partier, der gerne vil smykke sig med lidt glamour, men det koster jo, og så må man se stort på EU`reglerne. Men dette illegale hul i EU`s kasse, har desværre medført en del, for ikke at sige megen omtale i pressen, så man forstår da godt, at SE synes at folk folk skal tænke på noget andet. Så hvad er mere bekvemt, end at kaste sig over Dansk Folkepartis sædvanlige syndebukke, nemlig muslimerne.

Ifølge hans læserbrev, i Dagbladet Sjællandske, d. 1. november, så har selvsamme muslimer ufine planer om, at etablere ikke mindre end en moskè på Gåsetorvet, midt i Vordingborgs bymidte, og med selveste Valdemar Atterdags hjem, det historiske Gåsetårn, som nærmeste nabo, som han skriver. Det var nyt for mig, og sikkert for en del historikere, med Gåsetårnet som kongebolig, men sigtet er klart nok, man hører allerede høtyven og leen blive fundet frem i udhusene, for er der noget der er helligt og ukrænkeligt, så er det da de kongelige.

Således opgejlet, kan befolkningen videre underholde sig med, hvad hvad SE kan fremmane af skræmmebilleder, når muslimerne står tæt på Gåsetorvet, hvorefter han slår hovedet på sømmet og rammer danskernes ømmeste punkt, for som han antyder, kan også parkeringsforholdene blive truet. Så nu må borgmester Knud Larsen tage affærre, så der forhåbentlig kan stikkes en administrativ pind i projektet.

I modsat fald vil Søren Espersen tage sagen op i Folketinget, forudsat,  formoder man, at hans såkaldt formelle post i A/S Meld&Feld, ikke i mellemtiden har dømt ham uværdig til at sidde i det høje ting.

Bent Jørgensen, Møn

Kommunens hadeobjekt nr. 1 v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSå er vi kommet til den årlige kommunale udhængning af ”en borger fra Østmøn”, der i retfærdighedens tjeneste hver dag hjælper borgere, der trynes af kommunen.

Flertalsgruppen har endnu en gang ansat en medarbejder for angiveligt at behandle Uffe Thorndahls ønsker om aktindsigt.

Det ansvarsfulde hverv bestrides af en jurist til 510.000 kr. Det er påskønnelsesværdigt, at kommunen vil reducere arbejdsløsheden, men hvor finder man en vinkelskriver, der vil nøjes med så lidt? Til sammenligning tjener den HK-uddannede sekretariatschef ca. 750.000!

Jeg har selv arbejdet med kommunens arkivrod med Rigsarkivarens velsignelse og har fået lov at se alt – også social- og personalesager – og uden juristhjælp. Det job kan bestrides af en deltidsansat pensioneret medarbejder, der er i stand til at hente papir i kælderen, scanne/kopiere og sende det videre til ansøgeren. Eller endnu bedre: At lade ansøgeren selv stå for arbejdet, hvilket Uffe Thorndahl har gjort i utallige tilfælde. Det er lodret løgn, at det kræver en jurist på fuldtid. Snarere er det et forsøg på at ansætte en ekstra medarbejder til andre gøremål og bagefter skyde skylden på ”en borger fra Østmøn”. Når kommunen ikke kan overholde lovens tidsfrister eller producerer svar af lav kvalitet, skyldes det formentlig, at denne prokurator har andet at lave.

I stedet ansætter man en overkvalificeret paragrafrytter. Siden 2015 har det borgerlige flertal spildt 1.375.000 skattekroner – selv om der var billigere løsninger.

Jeg har selv søgt stillingen og har tilbudt at arbejde gratis, dvs. som frivillig, bare jeg kunne deltage i julefrokosten. Men nej tak – den slags borgerhjælp er man ikke interesseret i – det kunne give pinlige afsløringer af mangler i forvaltningen. Og duer ikke, hvis man ønsker at skjule noget. Jeg har også foreslået at give Thorndahl en forskningstilladelse efter arkivloven – som jeg bl.a. har fået – men nej, det tør man ikke!

Allan Huglstad, Vordingborg

Hundeskov eller unge 2. v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI oktober, havde jeg et indlæg i Sydsjællands Tidende og Ugebladet for Møn, der handlede om kommunens mange nedrivninger af huse på Østmøn, efterladende tomme grunde som naboerne så kunne bruge som bålplads eller anden aktivitet, ifølge udmeldinger fra kommunen, en hundskov er allerede etableret på en 10.000 m2 stor grund, efter et nedrevet hus.

Min indvending var, at disse grunde kunne kommunen istedet sælge billigt til de unge mennesker, for hvem det nærmest er umuligt at komme ind på ejendomsmarkedet, med den førte kreditpolitik. Den løsning kunne i bedste fald give endnu mere dynamik til Østmøn, som vi, til eksempel, så i 70`erne på Vestmøn, hvor unge studerende, lærlinge og kunstnere købte faldefærdige huse, da der dengang ikke var statsstøtte til nedrivninger, og det vil jeg da påstå har været en fordel for Møn, for de unge fra dengang bor her endnu, og husene fra dengang kan man ikke genkende idag.

Men i et indlæg i ovennævnte blade,sidst d. 4. november i Ugebladet for Møn, har Keld Nielsen, Liselundvej, skrevet, at han er sikker på, at kommunen ville elske at mødes med de unge mennesker jeg skriver om, og derefter sælge dem de tomme grunde. Det ville da være dejligt, men jeg har blot ikke set noget forsøg fra kommunens side på, at sælge disse grunde. Og i bedste fald stadig med huset på, for nedrivningspengene må gerne istedet bruges til restaurering, men det har man vist glemt i kommunen. Adskillige af de huse vi så inden nedrivningen på Østmøn, var i noget bedre stand, end de huse der blev flyttet ind i, i 70`erne.

Men de træge politikere ser straks problemer hvis man sælger til folk, der ikke betaler en fed skat fra start, og det var vel også derfor, at man havde så travlt med at rive husene ned, så man ikke risikerede noget. Men tak til Keld Nielsen, for at holde liv i debatten, for er der noget vi trænger til i kommunen, så er det da, at få vores politikere ud af deres fastlagte spor, der ikke rigtig fører nogle vegne.

Og tilslut. Jeg ved hvad det betyder for en byfamilie, at komme ud og få en plet jord, med grønt græs og en blå himmel hele vejen rundt. Men jeg ved også, at det for mange er en umulig drøm.

Bent Jørgensen, Møn

Vores dejlige strande v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenVores kommune praler med rette, af  vores lange kystlinje, som et særligt aktiv. Der kan dog være steder, der ikke er helt så pralende. Billederne her viser rester fra arbejdshavnen på Farø, der er blevet parkeret på stranden ved Madses Klint på Vestmøn, længere fremme ligger betonelementer i så stor en bunke, så man ikke kan komme videre langs stranden.

Forhistorien er, at Møn Kommune fik tilbudt arbejdshavnen for een krone, efter at havnen havde sluttet sin mission, under bygningen af Farø-broerne, hvor forsyningsskibene udgik herfra. Men da kommunen ikke ville købe havnen, skulle den fjernes, normalt et dyrt projekt, men nu fik lodsejerne tilbudt betonaffaldet, som kystsikring, og det må kommunen være gået med til, for nu begyndte lastbilerne at rulle ud hvor de bedst kunne komme til og hælde affaldet ud over klinterne, hovedsageligt i området ved Fanefjord Skov og Slotshaven.

Værdien af denne tilfældige kystsikring kan nok anfægtes, men især, at det drejede sig om armeret beton, hvis lange jernender stak ud alle vegne, så badegæsterne skulle virkeligt passe på, ikke at blive spiddet, både på land og ude i vandet. Det medførte en kort overgang, at en smed blev hyret, til at svejse disse jernspyd af, men det sluttede inden alt var fjernet. Så problemet ligger der stadig, så gad vide om kommunen føler sig ansvarlig for tidligere politikeres synder, og vil sørge for, som det første, at affaldet ikke udgør nogen fare for badegæsterne men også, at dette betonaffald bliver anbragt på en måde, så det beskytter kysten og samtidig ikke spærer for den frie færdsel langs stranden.

Bent Jørgensen, Møn

be-2bent-1