Søg et parti?

Monthly Archives: October 2017

Ikke helt brødløst! v/ Bent Jørgensen, Møn

I disse dage, hører vi meget om kommunalpolitikernes lange arbejdsdage, så man næsten får ondt af dem. Heino Hahn, DF, forsvarer til eksempel sit vederlag som politiker, på 450 tusinde årligt med, at hans arbejdsuge er over 80 timer, og da en arbejdsuge opfattes som mandag til fredag, så giver det en arbejdsdag på 16 timer, inclusive hans job ved siden af, så manglende søvn, kan måske være forklaringen på Heino Hahns ageren som formand for Socialudvalget, især hvad angår ældreområdet.

Men trods de mange klager over arbejdspresset, så fortæller Kommunernes Landsforening, at 84% af Danmarks kommunalpolitikere alligevel genopstiller i år, noget som de pæne vederlag naturligvis ikke har indflydelse på, for de over 300 tusinde, som 8 af vores politikere får i vederlag, er i virkeligheden for lidt, lyder det. En enkelt af kandidaterne i år, har dog foreslået, at en del af vederlaget skulle gå til velgørende foremål, til eksempel hjemløse i Vordingborg, men har kun modtaget undvigende svar fra de øvrige kandidater. De 20 øvrige politikere i kommunalbestyrelsen får et vederlag der spænder fra 241 tusinde kr. til 118 tusinde kr., afhængigt af hvor mange udvalgsposter de har..Alle disse tal kan findes på kommunens hjemmeside, under "vederlag", hvor borgmesteren er topscoreren med 985 tusinde kr. i 2017, det er dog ikke lykkedes mig at finde tallene fra borgmesterens repræsentations konto i år, men dem kan han jo så selv gøre rede for, helst inden valget!-

Bent Jørgensen, Møn

Valgmøde langt ude i skoven v/ Bent Jørgensen, Møn

Indtil kommunalvalget iår har de politiske partier i fællesskab arrangeret 3 store valgmøder i Præstø, Stege og Vordingborg, meget praktisk, så dem uden bil også havde mulighed for at komme frem. Men de store møder har partierne desværre slapt opgivet iår, så kun takket det private initiativ fra Fanefjord Skovpavillon, blev der afholdt eet stort valgmøde på Møn,onsdag aften, d.18 oktober, ovenikøbet med stegt flæsk på menùen, for dem der havde lyst og råd til det, og det havde en fyldt sal sal, kunne de konstatere, der først mødte op til valgmødets start, men valgflæsk blev de ikke snydt for.

I panelet sad 11 partiers kandidater, heraf kun 4 der sidder i den nuværende kommunalbestyrelse, så 7 kandidater kunne melde hus forbi, når fortidens synder blev rullet op, så der i virkeligheden kun var Heino Hahn, DF, der forsøgte at stå til regnskab for 4 års borgerligt regime, for ansvarlige politikere ude i salen var forbavsende tavse. På mødet fyldte cykelstier traditionen tro, en del, for så går tiden med det, og cykelstier bør fremmes er der enighed om og her få dage efter et borgerligt budgetforlig, der includerede fortsat brug af Round-Up i kommunen, meldte den konservative kandidat Lis Due Rasmussen ud, at det var ikke en del af deres politik i fremtiden, der er simpelthen ikke stemmer i giftsprøjtning, men det vil Venstre og DF også erfare på den hårde måde.

Selv for Venstre er en borgerrådgiver langt om længe blevet en god ide, hvilket borgmesterkandidaten Michael S. Larsen gjorde rede for, dog ikke primært for borgernes skyld, men for at beskytte og aflede borgernes angreb på embedsværket, som for politikerne er vigtigere end borgerne, så kunne en borgerrådgiver passende agere stopklods mod det.

Heino Hahn, har fået en tung opgave med at forsvare Dansk Folkepartis modstand, mod at genindføre køkkener på plejehjemmene og lød da også medgørlig overfor et pilotforsøg, foreløbig på Fanefjordcentret, men deres valgprogram er trykt, og her står der: "Nogle siger vi skal lave forsøg. Vi siger nej til forsøg". Hans lidt naive filosofi er, at når borgere i eget hjem får frysemad, så skal andre ikke være bedre stillet. Desværre blev han ikke stillet til regnskab, for det borgerlige flertals nye praksis med, at selv hjemmeboende ældre i rullestol, nu selv skal betale for at få købmandsvarer bragt ud. 

Aftenens største overaskelse stod endnu en borgmesterkandidat for, nemlig Socialdemokratiets Mikael Smed, med sin åbenhed for, at genoprette en folkeskole i Kalvehave efter, at blandt andet Kalvehave Skole helt urimeligt blev nedlagt, "takket" været hans partis majoriseren, da man indførte den nye skolestruktur i 2012, samtidig med 300 siders høringssvar og protester fra borgerne, en "Hvidbog" der kan lånes, hvis man ønsker at skrive en bog om, hvor galt det kan gå i en storkommune.

Bent Jørgensen, Møn

Alle stemmer tæller! v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er desværre ikke løgn, at en del af dem som et borgerligt styre går mest ud over, ældre, syge, unge og fattige, ofte ikke stemmer, hverken til folketingsvalg eller kommunalvalg, og selv om nogle af dem ville stemme borgerligt, så ville hovedparten stemme til venstre for midten, og dermed gavne deres egen sag, og dermed også, både landet og deres kommune.

Oven på 4 års borgerligt regime i Vordingborg Kommune, tør man næsten ikke tænke på, at det skulle fortsætte efter kommunalvalget d. 21 november, dertil er for meget gået i stå, eller rent ud sagt, mislykkedes. Dette er derfor skrevet i håbet om et godt valg i vores kommune, med en høj stemmeprocent, samt en fremtid, nu med gode overskrifter om dens fremgang.

Bent Jørgensen, Møn

Store ord og fedt flæsk v/ Bent Jørgensen, Møn

Blot et par måneder efter, at det borgerlige flertal med Heino Hahn, DF, i spidsen, har afvist at genindføre køkkener på plejehjemmene, i modsætning til hvad et flertal af landets kommuner nu har besluttet, så dukker der minsandten en valgannonce op, hvor Venstres Karina Foss storsmilende udtaler: "Køkkenerne tilbage til plejehjemmene".

Det kan man selvfølgelig kun være enig i, men spørgsmålet er jo, om Karina Foss pludselig har fået sit parti med sig, i håb om, at vinde nogle ældre vælgere tilbage?.

Men for et par måneder siden, var der ingen vaklen i geledderne hos de borgerlige, for selv et forslag om, idet mindste forsøgsvis, at lade et par plejehjem genstarte de køkkener de allerede har, blev afvist af Heino Hahn, med de vise ord, at man ikke kunne gøre forskel på plejehjemmene. Men nu bliver det da interesant, at se de borgerliges kommende valgannoncer, for efter deres 4 års regime i Vordingborg Kommune, er der rigeligt af deres udførte politik, at tage afstand fra. Men så er det da heldigt, at folks hukommelse er bedre, end man åbenbart tror.

Bent Jørgensen, Møn