Søg et parti?

Monthly Archives: December 2017

Folkestyrets rebeller v/ Bent Jørgensen, Møn

I Weekendavisen, d. 24 november, havde Jørgen Grønnegård Christensen en artikel med overskriften: "Folkestyrets fodfolk", en artikel som i pagt med overskriften fastsatte de menige medlemmers rolle i kommunalbestyrelserne, nærmest som stemmekvæg, der ikke kunne stille stort op, imod den i første række normalt forekommende alliance, mellem borgmester og kommunaldirektør.

For som han skriver: "De nyvalgte vil opdage, at indflydelse der kommer dem til del, er til at overse". For de politikere, der er mest optaget af prestige og penge, er udsagn som dette jo en bekvem sovepude, og der bliver da også slumret blidt i mange kommunalbestyrelser, imens vederlagene tikker ind på bankkontoen.

Men et problem i mange kommunalbestyrelser, er ofte de enligt stående mandater, der ikke er underlagt en gruppes diciplin, skulle folk indenfor grupperne skeje ud, er en trusel om eksklusion af partiet et virksomt våben, som til gengæld nok er forklaring på en del afhopninger og løsgængere.

Ved dette kommunalvalg, har vi igen set en hel del enkeltstående mandater, heraf mange fra Enhedslisten, men nu også en del fra Alternativet, hvoraf de fleste vil nok være at finde blandt de mest rebelske i de nye kommunalbestyrelser, og som sagtens kan forstyrre en borgmesters nattesøvn. Selv om disse mandater ofte er stillet uden for indflydelse, enten som del af et flertal eller den deraf opståede opposition, så er alene deres tilstedeværelse indenfor rådhusets mure, noget man ikke kan negligere, og som selv de højt skattede, men også bekvemme "brede samarbejder", helst vil holde uden for betydning.

Men blot i kraft af de kommunale styrelsesregler så kan de, læst og forstået, sagtens bruges til at forsvare et enkelt mandats rettigheder. Som blot en enkelt eksempel, så skriver Jørgen Grønnegård Christensen at:

" -det er svært for den enkelte og nye at komme til orde",

og det gælder også i udvalgene, skriver han, hvor det er svært for den enkelte, at sætte sig igennem. Men også i udvalgene, er der glimrende mulighed for at få kedelige sager frem, simpelthen ved at forlange en vedtagelse i udvalget, sat på kommunalbestyrelsens næste dagsorden, og dermed frem i det klare lys for øvrige politikere, tilhørere og presse. Desværre har man vist endnu ikke set udvalgsmøder der er åbne for tilhørere, selv om forslaget af og til kan ses i valgkampen.

Men mulighederne er legio, for at sætte sine fingeraftryk, så længe tålmodigheden og kreativiteten rækker, både for det enkeltstående mandat, men også for den enkelte i gruppen. Se til eksempel blot til §3 i forretningsordenen for kommunalbestyrelser: "Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde".

Bent Jørgensen,  Møn