Søg et parti?

Monthly Archives: July 2018

Kommune på retur v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er ikke svært at finde eksempler på en kommune på retur, hvad angår det den er til for, nemlig dens borgere. Det seneste eksempel fik vi, da Mønbogen 2018/19 udkom, for heri har der hidtil været 22 sider med informationer om de kommunale forvaltninger, fra Teknik og Miljø til Sundhed, med en god og grundig information, til hjælp for borgerne i hverdagen. Men disse siders bortfald skyldes, at kommunen har afslået at redigere indholdet som hidtil og har henvist Mønbogens redaktion til at gå på nettet, og finde de ændringer der er sket siden sidst, på de 22 siders kommunal information.

En arbejdsmæssigt urimelig opgave, men også urimeligt at forlange, hvis kommunen stadig ønsker de 22 siders, vel at mærke gratis information til borgerne. Her slår nettet ikke til, for en lynhurtig, samlet information om alt fra telefonnumre til ansøgningsskemaer. Og så regnes de ca. 20% uden netadgang åbenbart for irrelevante,men er dog stadig borgere.

Så gem din Mønbogen 2017/18, som en praktisk opslagsbog og som et minde om en kommune der var engang, og hvor man ovenikøbet tidligere kunne finde navnene på de politikere, som sad i de udvalg, som var ansvarlige for hver enkelt forvaltning, men det er længe siden.

Bent Jørgensen, Møn

I morgen er forsent v/ Bent Jørgensen, Møn

Ved Fanefjord Brugsforenings generalforsamling, blev der oplyst om de dårlige regnskabstal for 2017. Det er derfor op til medlemmerne nu, at gøre en indsats hvis man ønsker at bevare vores sidste butik på Vestmøn. Og en indsats kan både være ved at handle så meget som muligt i butikken, men også ved at opfordre andre til at gøre det. Desværre har brugsen været udsat for hændelser, der har ramt omsætningen. Teaterskolen Fanefjord

 er lukket, da kommunerne ville spare ved at tage eleverne hjem til egne tilbud, hvilket betød en omsætningsnedgang for brugsen på ca. 1 million. Vores egen kommune køber ikke ind til køkkenet på Fanefjordhjemmet da den, efter sigende, skal bruge en central indkøber til instutionerne. Og endelig er Folkemøde Møn flyttet fra Damme til Stege, hvilket selvfølgelig også rammer omsætningen. Det sidste kunne der dog rådes bod på, hvis Folkemødets bestyrelse besluttede at købe, blot en enkelt varegruppe, øl til eksempel, i Fanefjord Brugs, og så siger vi tak til!

Bent Jørgensen, Møn

Tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

I Ugebladet for Møn, d.28 juni, kunne man på side 15, læse en 4 spalter, stærkt rosende artikel, i anledning af, at Vordingborg Kommune var gået een plads frem, i den årlige erhvervsundersøgelse blandt de 98 kommuner, så vi nu står som nummer 65 i erhvervsvenlighed.

Kommunerne bliver målt på ialt 31 områder, hvor medlemmer af Dansk Byggeri så afgiver deres point, der tælles sammen til det endelige resultat. Ifølge artiklen er det især en bedre byggesagsbehandling, der har bevirket springet til nr. 65, Som indsender af en byggesag i starten af 2014 hvor  vi stadig venter på svar, så er det jo ærgeligt, at private ikke bliver inddraget i tilsvarende undersøgelser, for at vise hvor effektive kommunerne er, til at hjælpe borgerne.

Den nævnte artikel er ikke underskrevet, men man har jo lov til at gætte, på en nyansat PR-medarbejder i kommunen, som dog gerne må stå frem.

Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby