Søg et parti?

Monthly Archives: November 2018

Gadeland, haps! v/ Bent Jørgensen, Møn

I den glimrende ide med at etablere små, rekreative oaser rundt om Stege Nor, er kommunen desværre kommet på kant med Svensmarke By. For netop her ligger et velegnet lille naturområde, som egner sig glimrende til formålet. Men her vågnede indbyggerne op til dåd, for netop dette område er ejet af landsbyen som fælleseje, det såkaldte Gadeland. Dette kunne bevises med en udskrift fra Tingbogen, så nu er kommune og landsby gået i tænkeboks om områdets fremtid.

I mange landsbyer ligger et tilsvarende, ofte upåagtet område, som et fælleseje for landsbyen, der ofte går over 100 år tilbage i tiden. Disse områder ligger som regel.. i tilknytning til et gadekær, og tjente før i tiden flere formål i landsbyens aktiviteter, som idag er gået i glemmebogen.

Et eksempel på Gadejord, kan man finde i Damme, på hjørnet af Fanefjord Kirkevej og Vollerupgade, lige overfor det nye Møn Retreat. I sin tid, indgik den daværende Fanefjord Sogns beboer- og grundejerforening, en aftale om vedligeholdelse af dette naturområde, hvor kommunen tegnede sig for at klippe hækken rundt om. Som nærmest boende, har Møn Retreat erklæret sig villig til at passe området, hvis ikke andre træder til, men naturligvis med fælles brugsret, med resten af indbyggerne.

Denne brugsret ser ud til at være gået i glemmebogen i årenes løb, for udover beboerforeningens Skt.Hans fester, har brugen været beskeden, de de fleste sikkert ikke aner, at området er fælleseje. Her kunne man ellers tilbyde overnattende gæster en teltplads, børn kunne få en naturlegeplads, som allerede er der, frokoster, fester, møder, børnefødselsdage, mulighederne er mange, så en Gadelands Forening af særligt interesserede, vil sikkert være en god ide.

Bent Jørgensen, Møn

Åbent brev, svar gerne her! v/ Bent Jørgensen, Møn

Til "Trafik, Park, Havne", Vordingborg Kommune.

Jeg læste lige om jeres kommende beskæring af Fævejens allètræer.

Men kan I svare mig på, hvorfor der aldrig er foretaget genplantning af de mange træer der er faldet her i tidens løb? Det vil jo ende med, at allèen er væk, ikke i vores tid, men alligevel!. Hvordan er ejerforholdet til træerne?

Oprindeligt er de vel plantet og ejet af Marienborg Gods, de står vel på deres jord?

Venlig hilsen, Bent Jørgensen, Møn

Farvel udstilling v/ Bent Jørgensen, Møn

120.000 genstande fra museernes magasiner i Køge, Vordingborg og Møn, skal flyttes til Museum SydøstDanmarks, nye magasiner, Tørvehallerne, der ligger på Holmegaard Glasværk.

Det var netop under et praktikophold på Museum Sydøstdanmark, at en kandidatstipendiat fra Københavns Universitet, blev bekendt med den store kassation af museumsgenstande der finder sted her, og som så dannede basis for hans speciale. Til eksempel skrev han, at alene i 2015 destruerede de danske museer 9000 genstande, hovedsagelig fra "Nyere Tid", Bondestand. Praksis i museumsverdenen er jo, at når en ting ar dømt til kassation, skal det tages bogstaveligt, for ingensinde vil tingene vende tilbage til den befolkning, der ellers har passet så godt på dem gennem tiderne, så de kunne komme på museum.

Museet på Møn er det næste der står for tur, til at få tømt magasinerne, og dermed forlader en stor del af den mønske historie os for evigt, må man gå ud fra.

Men i forbindelse med denne tømning af magasinerne, kunne man jo foreslå en farvel-udstilling i Mønshallen, så man fik en sidste chance for at se dem, og måske høre fortællinger om dem fra giverne og andre der har været i berøring med dem.

Bent Jørgensen, Møn