Søg et parti?

Monthly Archives: March 2019

Lindholm og de jyske politikere v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Det er efterhånden tydeligt for de fleste, at de toneangivende jyske politikere Inger Støjberg, Kristian Jensen og Kristian Thulesen Dahl m.fl. grundlæggende vil have de udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold væk fra deres eget jyske politiske bagland/ vælgerbase, uanset de vanvittige omkostninger.

Dansk Folkeparti vil have en “øde ø”, som jo ikke er spor øde, men derimod ligger lige midt i en af landets største turistkommuner, Møn/ Vordingborg – formentlig et forsøg på at holde Nye Borgerlige ude ifm. det kommende valg. Og DF og regeringen – med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen – bruger helt forrykt mindst 759 millioner gode skattekroner på ø-tåbelighederne de første par år – og anslået ca. 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende.

Det er ufattelig mange penge, som kan bruges meget bedre på sundhed, ældrepleje, skoler med videre. Og eftersom Lindholm-færgen vil sejle de udviste kriminelle udlændinge til et relativt tæt befolket turistområde hver eneste dag fra tidlig morgen til sen aften, så løser man ikke problemet. Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i meget store grupper.  

I modsætning til Kærshovedgård, som ligger 6-7 km fra nærmeste by, Bording, så er det meget nemt at komme fra Kalvehave med offentlig transport. Der er faktisk 94 busafgange dagligt mod Stege, Præstø og Vordingborg – ud over skolebusserne. Mange af disse store busser mellem især Stege og Vordingborg kører med mange børn og unge på vej til og fra skole, handelsskole og gymnasiet med videre. Det ville være et oplagt terrormål for en desperat, udvist kriminel, og der kan desuden nemt opstå mange ubehagelige situationer i busserne. Det kan vi IKKE risikere. 

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften. Det er usmagelig symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave. 

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

 

SFO-Pavillonen på Fanefjordskolen 2015 v/ Bent Jørgensen, Møn

Vestmøn Lokalråd holdt som bekendt dialogmøde med politikerne torsdag d.28 februar, hvortil jeg havde stillet en del spørgsmål, besvaret med vekslende held, i hvert fald set fra borgernes side.

Men på et af spørgsmålene kom der i hvert fald et præcist svar, og det var på, hvad udgiften havde været på at nedrive SFO-pavillonen, som skolen ellers gerne havde beholdt og også gerne ville betale driften af.

Denne fuldstændig unødvendige udgift blev presset igennem, af et lille flertal i det daværende Teknik- og Miljøudvalg, med Kirsten Overgaard,(V), som formand, og beløb sig til 400.000 kr., penge, som kunne have gjort god gavn andre steder i kommunen.

Bent Jørgensen, Møn

Tak for kaffe! v/ Bent Jørgensen, Møn

For dem der er i tvivl, så er alle bosat på Vestmøn også en del og medlem af Vestmøn Lokalråd, bl.a. med ret til at deltage i dets generalforsamling, en ret, både til at stemme, men også til at blive valgt til bestyrelsen, som jo blot er en del af Vestmøn Lokalråd, og som i den egenskab havde inviteret til det årlige dialogmøde med kommunalpolitikerne på Damme Kro, torsdag d.28 februar.

Mødet var lagt an i den politikervenlige udgave, med deltagerne placeret ved 5 borde, med en politiker ved hvert bord, som så blev skiftet ud hvert kvarter. På den måde vil kontroversielle ting der dukker op, ikke nå længere end til pågældende bord og blive udsat for åben debat i salen, med spørgsmål til det samlede politikerpanel, som man sidst så det, da Østmøn Lokalråd holdt deres møde. Mit forslag om en åben debat i salen i stedet, blev afvist af formanden Jørn Svenstrup.

Lokalrådet havde foreslået 5 dagsordenpunkter, som alle vil føre for vidt at komme ind på her, men som eksempel fik vi politikeren Ann Busch fra Alternativet til bords, da vi nåede til punktet om skolerne. Her tillod jeg mig, at efterlyse et svar på et af de spørgsmål jeg havde sendt til pressen og til politikerne nemlig, om udgiften ved at nedrive Fanefjordskolens SFO pavillon, som skolen gerne havde beholdt. Men svaret jeg fik fra Ann Busch var, at det var en utilladelig frækhed af mig, at henvende mig direkte til politikerne, i stedet for at lade mine spørgsmål gå via lokalrådets bestyrelse. Dybest set, havde det forhåbentlig ikke ændret på spørgsmålene, men jeg indvendte, at jeg som menigt medlem af lokalrådet også var berettiget til at stille direkte spørgsmål, når vi nu var inviteret til debat.

Efterfølgende ville jeg så vide, hvorfor Fanefjordskolen ikke kunne få lov til at beholde sit navn, i stedet for nu at hedde: “Møn Skole, Afdeling Fanefjord”.

Men det mente Ann Busch, var et helt overflødigt og latterligt spørgsmål, som hun i hvert fald ikke ville spilde tid på at diskutere, for det var ret ligegyldigt med de navne skolerne fik. Her kunne jeg så have indskudt, at det handlede om idenditet, ret så vigtigt, og ikke som i Østblokken, en eller anden skole nr.57, men nu var Ann Busch involveret i en indforstået samtale med bisidderen fra bestyrelsen, som resten af bordet så måbende kunne være tilskuer til.

Afslutningsvis fik salen nådigt 10 minutter til at stille spørgsmål i en åben debat og her bad jeg om svar på mine tidligere, omtalte spørgsmål til politikerne. Og her blev Brit Skovgård fra Socialdemokratiet aftenens redning, ved at tage sin politikerrolle alvorligt og punkt for punkt besvarede mine spørgsmål, selvfølgelig ikke til udbredt tilfredshed, for man kunne høre administrationens diktat og snørklede bortforklaringer, som baggrund for besvarelsen, men nu kom der en åben debat i gang, de 10 minutters spørgetid blev langt overskredet, så tak for det! Og tak til Damme Kro, for det opulente smørrebrød, husk det til næste år, når vi skal snakke demokrati igen, så glider det lettere ned!

Og husk mødet i Mønhallerne mandag d.4 marts, kl.19.00, hvor Kommunen inviterer til debat om lokalrådenes fremtid, et møde der hidtil har været dårligt omtalt og annonceret, så jeg håber mit indlæg her, når frem inden mødet.

Bent Jørgensen, Møn

Lindholm-idéen og de økonomiske aspekter v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm, Kalvehave

Det er slået fast af regeringen, at Lindholm-ideen vil koste skatteyderne mindst 759 millioner gode skattekroner de første 2-3 år og derefter estimeret ca. 225 millioner skattekroner årligt de følgende år. Det bliver til op mod 2,6 milliarder eller 2.600 millioner skattekroner de næste 10 år – for kun ca. 125 udviste kriminelle udlændinge. Disse vanvittige beløb kommer i tillæg til de ca. 500 millioner skattekroner, som det koster at centralisere/ indflytte de nuværende mange gode virus-vidensarbejdspladser på Lindholm.

Vi er rigtig mange borgere, foreninger, Vordingborg kommune m.fl. som synes, at det er dybt uansvarligt af regeringen og DF, eftersom et nyt udrejsecenter i Lindholm-Kalvehave flytter problemet med de udviste kriminelle udlændinge, UDEN at løse problemet.

Det giver jo INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften – lige ind midt i en livlig turistby, Kalvehave.

Det er ren symbolpolitik og spild af ufattelige summer – samtidig med at det med stor sandsynlighed vil smadre det idylliske og velbesøgte Kalvehave-turistområde med ca. 2.200 borgere. Allerede nu ligger hussalget helt stille, og ejendomspriserne er i frit fald.

Her er et forslag til folketingspolitikerne til en alternativ nem, god og billig løsning:

Behold de relativ få udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold i det tidligere statsfængsel Kærshovedgård 6-7 kilometer fra nærmeste by, Bording, hvor personalet har nogenlunde styr på dem; indsæt evt. et par ekstra politibetjente på Kærshovedgård/ lokalområdet; og skærp meldepligten for de udviste; og fordel de ikke-kriminelle udviste til et eller flere af de nedlagte asylcentre andre steder i landet, således der maksimalt er ca. 200 udviste udlændinge på Kærshovedgård.

Besparelse: Op mod 759 millioner gode skattekroner de første 2-3 år, og anslået op mod ca. 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende. Signalværdi: Stor – ingen vil ønske at komme til Kærshovedgård!

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm, Kalvehave