Søg et parti?

Monthly Archives: December 2019

Dum, Dummere, Vordingborg? v/ Bent Jørgensen, Møn

Blandt de ejendommelige besparelser som kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune netop har vedtaget, er der grund til at kigge på nedlæggelsen af kommunens Bogbus. Denne nedlæggelse rammer landsbyerne over hele kommunen og ikke mindst de 22 friskoler og institutioner som Bogbussen har besøgt hver uge, men hvor man nu vil spare udgiften til bussen, på 200 tusinde kroner, årligt.

Hvis formålet har været, at sænke den almene viden i kommunen, så har politikerne da ramt plet. Men udover det, så har landsbyerne mistet et samlingspunkt for de mange hjemmegående, lige fra den flittige forfatter af fagbøger, til de mange kreative erhvervsfolk der fra Bogbussen, hele tiden kunne rekvirere de nødvendige, aktuelle håndbøger og hjemmearbejdspladser bliver der ikke færre af.

Samtidig har Bogbussen dannet ramme som mødested og for at bringe nødvendig kommunal information ud i landsbyer, der med tiden har mistet deres mødesteder med handelslivets uddøen.

Så med den stigende tilflytning til landsbyerne, burde kommunen naturligvis være en understøttende faktor, som med Bogbussen kan give folk den nødvendige tilknytning til deres nye kommune.

Men de største tabere, er de 22 friskoler og institutioner, med over 4000 børn, som Bogbussen hidtil har besøgt, for en i virkeligheden latterlig lav årlig udgift, hvilket selvfølgelig beklages både af skoleleder og biblioteksleder, som man kunne læse i pressen.

Det videns tab som manglen på Bogbussen vil betyde, er svært at gøre op, men klogere bliver børnene i hvert fald ikke, og at henvise dem til digitale løsninger, som den ansvarlige udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid, socialdemokraten Thorbjørn Kolbo foreslår, er efterhånden blevet den typiske kommunale nødløsning, hvor man bruger Nettet som losseplads for alt det man ikke selv gider eller evner.

Bent Jørgensen, Møn