Søg et parti?

Monthly Archives: January 2020

Bent Jørgensen, Møn

Chefredaktør, Christian Jensen, Politiken, skriver d.5. januar, under overskriften “Godt nyt fra provinsen”, om den forestående uddeling af  “Spadestikprisen”, en pris som hylder “den bedste lokale og regionale undersøgende journalistik som provinsbladene står for”.

Christian Jensen skriver højstemt om de nominerede projekter, udvalgt blandt mere end 30 fremragende historier, nemlig: ” -den form for magtkritisk journalistik, vores lokale og nationale demokrati afhænger af”, og han skriver videre: “Hvis den lokale presse ikke kontrollerer de lokale magthavere, hvem skulle så gøre det?”

Ja, hvem mon? Lokalt, i min kommune, er det borgerne der har overtaget det hverv og det foregår med tusindvis af spaltemillimeter, med indlæg i 3 lokale aviser i uge efter uge, heraf 2 annonceaviser hvis åbenhed for læserindlæg, ikke må undervurderes for den demokratiske debat. Dette sker som evige hint til lokalpolitikernes gøren og laden, som de helst havde været foruden, i deres magelige virke efter deres administrations retningslinjer og ideer.

Og disse borgeres indlæg spænder vidt, fra det helt elementære i det nære samfund, til vidtgående indlæg, der involverer ministerier og juristers assistance, når kommunen i sin magtfuldkommenhed er gået for vidt, så folk har måttet gå fra hus og hjem.

Politikernes lønlige håb er selvfølgelig, at disse indlæg fra borgerne glemmes og forsvinder i fortiden, men her lokalt har borgere oprettet en hjemmeside, en “Politikernes-Vogter”, der samler alle indlæg op, der bliver sendt til dem.

Mon ikke der er en del kommuner rundt i landet, der kan genkende dette billede af en fraværende, kritisk presse, og hvor den femte statsmagt, borgerne, skriver dagens tekst i deres læserindlæg? Fo uden dem, var vi som dybt bukkende fæstebønder på Herrens mark, overfor “vi alene vide” politikerne, der bestandig bør udfordres.

Bent Jørgensen, Møn

Fodbold og politik v/ Bent Jørgensen, Møn

Forskning kan bruges til mange ting og et interessant eksempel kommer fra forskere der analyserede straffespark fra de store europæiske fodboldligaer. Her viste det sig, at selv om skytten ganske ofte placerede bolden midt i målet, sprang målmændene stort set, altid til en af siderne.

Dette forklares med, at vi belønner folk for, i det mindste, at gøre noget, uanset om deres handling hjælper eller ej.

Dette eksempel bliver så ført over på politikernes handlinger, og så bliver det rigtig interessant. Det er nemlig ofte politikernes trang til handling, der sætter i bedste fald uvirksomme tiltag i gang. Men på trods af det, er det vigtigste at blive set på som handlekraftig, og eksemplerne er mange på politiske tiltag der både har været dyre og unyttige.

Her i kommunen behøver vi ikke gå langt for et godt eksempel, nemlig borgmester Mikael Smeds beslutning om, at vi skal have et nyt rådhus til 125 millioner, et rådhus som vi i bedste fald ikke har brug for og i værste fald kan blive dobbelt så dyrt, og trække liv ud af nabobyerne Præstø og Stege. Men Mikael Smed har fået den opmærksomhed som handlekraftig, han åbenbart har haft brug for, men måske også lidt mere end han ønskede sig, for en folkeafstemning i dag, i vores kommune, ville selvfølgelig lægge dette nye rådhus i graven, inden det belaster vores skrøbelige økonomi. At et flertal i kommunalbestyrelsen, er gået med på den galej med et nyt rådhus, viser jo bare hvor lidt kontakt politikerne har med befolkningen.

Bent Jørgensen, Møn