Søg et parti?

Monthly Archives: April 2020

Tusindvis ulæste aviser v/ Bent Jørgensen, Møn

En ting er, at vi ikke kan komme på vores biblioteker, en anden, at de op til 10 forskellige aviser bibliotekerne dagligt modtager, ligger og samles til bunke på landets biblioteker, til læsning engang når krisen er overstået, som mit bibliotek forklarer det, men det sker samtidigt på et tidspunkt, hvor Stat og kommuner bruger alle midler, til at nå så langt ud som muligt, for at informere og vejlede borgerne, og her spiller aviserne selvfølgelig en stor rolle.

Så i stedet for at samle til bunke, kunne bibliotekerne gemme en enkelt, daglig avis, til historisk interesserede, normalt gemmer de vist ikke flere. Resten af dagens aviser, kunne stilles i en kasse udenfor biblioteket, så folk kunne tage en enkelt hver, eller bibliotekerne kunne, som en opmuntring i hverdagen, dele aviserne ud på vores plejehjem, hvis reglerne ellers tillader det. Under alle omstændigheder, kunne et raskt borgmester initiativ være på sin plads rundt i kommunerne, til at give bibliotekerne lov, til denne populære opgave.

Bent Jørgensen, Møn

Glæd jer til aviser, engang! v/ Bent Jørgensen, Møn

Som nogen måske husker, skrev jeg her for en uges tid siden, om alle de daglige ulæste aviser på vores biblioteker, som man i stedet kunne dele ud på vores plejehjem eller stille i en kasse udenfor biblioteket hver dag, så folk kunne hente sig en avis, men kun én til hver!

Det har jeg så fået svar på fra Vordingborg Bibliotekerne, som skriver som følger:

" Med hensyn til aviser, så modtager vi dem også i denne periode, så man får mulighed for at læse aviserne fra lukkeperioden efterfølgende"

Men tænker selvfølgelig, om ikke vores kommune nærmest har en pligt til at orientere borgerne på alle mulige måder i en krisesituation, i stedet for, som her, at lade 5-10 forskellige daglige aviser ligge og samle bunker inde på hylderne i de aflåste biblioteker. Bunker som de færreste nok vil give sig i kast med når krisen engang er overstået, for på det tidspunkt har man fået mere end rigeligt af aviser, fyldte med corona. 

Bent Jørgensen, Møn

Snyd Coronaen v/ Bent Jørgensen, Møn

Med et lempeligt indgreb i de borgerlige frihedsrettigheder, kan man begrænse uønsket trængsel i vore supermarkeder, i stedet for de nu proklamerede, længere åbningstider, som et i forvejen udsat personale nu skal stå model til.

Det kan ske med et enkelt system, hvor borgere født i januar/februar har deres indkøbsdag om mandagen, mens dem født i marts/april køber ind om tirsdagen, og så videre fremdeles. Det giver i alt 6 indkøbsdage og så en tiltrængt fridag, søndag, til personalet, hvor butikkerne bliver gjort grundigt rene og afsprittet.

De fleste kan nok unde en ugentlig fridag sammen med familien, til et personale der arbejder udsatte og under pres, men uden så meget hyldest, som heldigvis kommer vores sundhedspersonale til del. Der vil selvfølgelig være huller i sådan en ordning, som især folk uden større social bevidsthed skal vide at udnytte, men hovedformålene, at sikre personalet i vore supermarkeder tålelige arbejdsforhold, mindske smitterisikoen for os alle, samt sikre en mere jævn strøm af kunder ugen igennem, vil være opnået.

Jeg tager, som august født, gerne et klistermærke mrk. "Torsdag" på mig, som så er min indkøbsdag, og samtidig et signal om ordningen, mærkerne kan udleveres ved kassen. Alt kan ske frivilligt nu, med opbakning fra dit supermarked, eller ved eventuelt påbud af myndighederne til næste epidemi, for ting tager tid.

Bent Jørgensen, Møn