Søg et parti?

Monthly Archives: June 2020

Hvad nu, borgmester? v/ Bent Jørgensen, Møn

Som forhåbentligt bekendt, skrev jeg et par indlæg til aviserne, om forholdene i "the Wild West", på Vestmøn, nærmere bestemt om trafik- og parkeringsforholdene omkring Hårbøllevej, på strækket mellem Vestmøn Camping og Stenminen, og om adgangsforholdene gennem sidstnævnte, via den også kommunalt godkendte sti til stranden, hvor sti-skiltene er forsvundet, både ved indgang og på stranden.

I betragtning af netop dette områdes værdi for sommerhuse og turister, og en sommer der står lige for døren, så har kommunen forhåbentlig nok handlekraft til at gøre noget ved de, også tidligere, beskrevne forhold. Herunder skilte-forbud og blokering af stien ned til stranden, annektering af den kommunale vej, Stenminevej, med officielt udseende parkerings-forbuds skilte,og samme sted, store betonklodser lagt ud på en tidligere meget brugt parkeringsplads til 5-6 biler.

Selve Hårbøllevej, der her går langs stranden, er blevet forsynet med parkering-forbudt skilte, på begge sider af vejen, hvor den ene side ville være rigeligt. Jeg ved, at mange er kede af de nævnte forhold, borgmester Mikael Smed, så husk sommeren er kort og helst skal være til glæde for alle!

Bent Jørgensen, Møn  

Hårbølle på Ghettolisten v/ Bent Jørgensen, Møn

Med bekymring har kommunalbestyrelsen i Vordingborg fulgt udviklingen i Hårbølle på Møn, med en større og større bosætning af ikke-etniske mønboere, så andelen af indflyttere nordfra, nu overstiger 50 % af beboerne, Det betyder at Hårbølle nu, ifølge ghetto loven, udgør en hård ghetto, og andelen af familieboliger, skal reduceres til 40% af de nuværende. I lighed med andre steder i landet, sker det ved nedrivninger af boliger, til dato er 3745 lejligheder nedrevet, eller ved salg af boliger efter beboerne er sat ud, til dato er 800 boliger derfor sat til salg.

Det har vakt overraskelse i kommunalbestyrelsen, at ghetto loven er så vidtrækkende, men man vil nu tage skridt til nedrivninger, som sidst gennemførtes med held på Østmøn af adskillige tomme huse, inden nogen nordfra nåede at flytte ind. Beboerne fra Hårbølle håber man at kunne fordele til nabokommunerne, som især savner børnefamilier og som har problemer med for mange tomme huse.

PS: Ifølge ghetto loven, er det afgørende punkt for at en boligområde bliver til en hård ghetto, at over 50% af beboerne kommer fra ikke-vestlige lande.

Bent Jørgensen, Møn

Kystturisme, ja tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

En satsning på kystturisme, med hvad det omfatter, har været en klar og forståelig målsætning for Vordingborg Kommune. Men når man kommer ud i yderområderne, eller til kysterne om man vil, så kan man opleve ting der direkte modarbejder eller står i vejen for denne satsning som, til eksempel, parkerings forbuddet på Hårbøllevej, på stykket fra Campingpladsen til Stenminen. Her kunne en græsparkering til 6-7 biler, have sparet de mange skilte og meget fremtidig, trafikfarlig fodgængertrafik på vejen, der selvfølgelig ikke har fortov.

Men også hele Stenmineområdet, er et eksempel på fejlslagen kystturisme og manglende opmærksomhed, for i forståelse med ejeren af Stenminen, i sin tid, blev der fastlagt en sti til stranden, der går fra bommen ved indkørslen til Stenminen og langs kanten af pladsen, ned til standen. I hver ende af denne sti, blev der opsat et skilt med et kort, over den rute man skulle følge. Men efter kort tid, forsvandt først skiltet ved indkørslen til Stenminen og noget senere forsvandt det tilsvarende skilt, der stod nede på stranden. Samtidig har der heller ikke fra Stenminens side, været gjort noget for at lette adgangsforholdene for borgerne, for det første der møder en ved indgangen, er hele to skilte der forbyder adgang til pladsen. En adgang til pladsen, der jo er en forudsætning, for at kunne følge stien, ned til vandet. På det ene skilt, står der kort og godt: " Al uvedkommende adgang forbudt" og på det andet: "Ingen adgang". Man må heraf udlede, at trods den i fællesskab skabte sti til stranden, så er det ikke noget man ønsker at fremme. Dette indtryk forstærkes, når man ser de store containere, der er placeret hen over stiforbindelsen.

Den ældre generation kan huske, at der på Stenminevej, umiddelbart inden indkørslen til Stenminen, var 6-7 parkeringspladser, som nu er spærret af store betonklodser med en jernkæde imellem. Men ikke nok med det, for halvvejs ned mod Stenminen, mødes man af to officielt udseende skilte, der forbyder parkering på resten af vejstykket. Men skiltene er tydeligvis et privat initiativ, med deres afskallede maling og parasolfødder. Denne skilte tendens, med officielt udseende skilte, sat op af hvem som helst, skulle da nødigt brede sig til kommunens øvrige veje.

Selv Stenmineområdet på 3-4 hektar, er mest natur og har en enestående beliggenhed her ved indsejlingen til Grønsund og med udsigt til skovene på Falster. En beliggenhed som nærmest råber på, at blive brugt til rekreativt område, selvfølgelig med et solidt hegn om ruinerne af fabriksbygningen, der ligger i den ene ende af pladsen, nærmest indgangen.

Så her, kære kommunalpolitikere, har I muligheden for et  fremtidigt  kystturismeområde, der selvfølgelig både kræver en indsats og at have blik for mulighederne, i stedet for flere forbudskilte og forsøg på, at klumpe befolkningen sammen, på allerede populære udflugtssteder.

Men start nu med, at genetablere den forsømte sti til stranden, over Stenminens jord. Der ligger nok et kort i kommunen, der fortæller hvor den går, og bed så de lokale beboere om at holde øje med, at adgangsskilte med kort bliver stående. Naturen er blevet et stort hit, og den glæde skal vi stadig have i fremtiden.

Bent Jørgensen, Møn