Søg et parti?

Monthly Archives: July 2020

Forbudsskilte på Vestmøn v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er lykkedes at løfte sløret for kommunens vilkårlige administration af et af vores værdifulde kystområder, så man må bede til, at det ikke foregår på samme måde i resten af vores kommune, der på samme tid,med store bogstaver, prøver at markedsføre sig som kystturisme område.

Vore politikere i kommunen ejer åbenbart ikke, den borgernære sjæl og indsats villighed, til at skære igennem administrationens tågesnak og de er åbenbart helt uden evne til at se, hvad der gavner deres og vores udkant bedst, hvis de vil se på vores kommune som et hele, hvor det aktuelle sted,hele området omkring Hårbølle Havn, med tusindvis af beboere i sommertiden selvfølgelig indgår, og som nu, helt usmidigt, skal rette ind efter 2 grundejeres løse argumenter, hvor det nye problem, med totalt parkeringsforbud på Hårbøllevej, fra Hårbølle Camping til Stenminerne, kunne løses, med et parkeringsforbud, kun i den ene vejside-

Når dertil kommer, at det privatejede Stenmine-selskab, uden kommunal modaktion, annekterer et stykke af den kommunale Stenminevej, med private"Parkering Forbudt" skilte, hvor der tidligere kunne parkeres,og ydermere sætter 2 skilte med "Adgang forbudt" op ved bommen til indgangen, samt en løsgående Rotweiler, ja så er ideen med den, i samarbejde med Steminerne kommunalt vedtagne sti til stranden, grundigt gravlagt, især efter store jerncontainere nu ydermere spærrer for stiforbindelsen. De kommunalt opsatte skilte, der i sin tid viste stiforbindelsen, er forsvundet.

Jeg har tidligere henvendt mig flere gange til borgmester Mikael Smed om denne sag, men det er aldrig lykkedes mig at modtage noget svar, på trods af, at problemet både vedrører mange mønske borgere og sommergæster, men også om tilgængeligheden af et stort rekreativt område på Møn, som med den rette kommunale indsigt og forståelse, kunne være med til at vise områdets værdi, både som natur og turismeområde.

Jeg vil derfor, sende min mail her til kommunalbestyrelsen i håb om, at der eet sted eller måske flere steder, er hul igennem og vi så kan opleve .hvor meget politikere med både hjerte og forstand på rette sted, kan udrette, jeg venter spændt!.

Bent Jørgensen,  Møn